همایش آموزشی با حضور نمایندگان مراکز آموزشی استرالیا

EN
خط ویژه: ۸۳۸۷۰

همایش آموزشی با حضور نمایندگان مراکز آموزشی استرالیا

                                              

 

همایش آموزشی با حضور نمایندگان مراکز آموزشی استرالیا

 

آقای ریچارد دیرگام، مسئول امور دانشجویان خاورمیانه دانشگاه لاتروب استرالیا

آقای محند باواز، مسئول امور دانشجویان خاورمیانه دانشگاه گریفیث استرالیا

 

۲۹ فروردین ۱۳۹۵

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

آخرین بروز رسانی: ۲۹ فروردین ۱۳۹۵
ویراستار: آقای سعید پاکدست