دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم در مالزی

EN
خط ویژه: ۸۳۸۷۰

دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم در مالزی

سطح بندی دانشگاهای مالزی بعد از سپتامبر 2016

 براساس ضوابط موجود، دانشگاه‌های خارج از کشور برای ادامه تحصیل به چهار گروه الف (ممتاز)، ب (خوب)، ج (متوسط) و د (ضعیف) تقسیم می‌شوند:

 

گروه الف (ممتاز)

1

Malaya University 

فقط دانشکده های اصلی دانشگاه مالایا مورد تایید است. سایر کالج ها، دانشگاه های وابسته یا مشترک همچون ای.یو.ام.ولز (IUMW) مورد تایید نیست.

2

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

به استثناي دانشكده آموزش (Faculty of Education) ودانشكده اقتصاد  و مديريت (Faculty of Economics and Management )

3

Universiti Putra Malaysia (UPM )

به استثناي   (Faculty of Human Ecology)

 

گروه ب (خوب)

1

Universiti Sains Malaysia (USM)

2

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

3

Universiti Teknologi Petronas (UTP) 

صرفاً در رشته هاي مهندسي نفت و مهندسي شيمي

 

گروه ج (متوسط)

1

Help University

در مقطع کارشناسی در تمامی رشته ها و در مقطع کارشناسی ارشد صرفاً در رشته های 

Project Management, Accounting and Finance, MBA  Managerial Psychology

2

Monash University

در مقطع کارشناسی در تمامی رشته ها و در مقطع کارشناسی ارشد صرفاً در رشته  های

 ,International Business Communication and Media Studies, MBA

3

Nottingham

شعبه دانشگاه ناتينگهام انگلستان در مالزي 

4

Taylor's University

صرفاً در مقاطع كارشناسي وكارشناسي ارشد در رشته هاي توريسم وهتلداري

5

Universiti Telekom Malaysia (MMU)

در مفاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد صرفاً در رشته های

Multimedia, IT,Computer Science,Computing Science

6

Universiti Tenaga Nasional (Uniten)

در مقاطع كارشناسي و کارشناسی ارشد صرفاً در رشته های

 Mechanical Engineering, Electrical Engineering

 

گروه بندی بر اساس آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه‌‌های خارج از کشور وزارت علوم  17/5/94

 

گروه الف (ممتاز)
1

Malaya University(UM)

2

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

  •  به استثنای دانشكده آموزش  و دانشكده اقتصاد
3

Universiti Putra Malaysia (UPM)

  •  به استثنای دانشكده آموزش  

 

 
گروه ب (خوب)
4

Universiti Sains Malaysia (USM)

5
    Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
6

Universiti Teknologi Petronas (UTP)

  • صرفاً در رشته های مهندسی نفت و مهندسی شيمی

 

 
(گروه ج (متوسط
7

The University of Nottingham

  • (شعبه دانشگاه ناتينگهام انگلستان در مالزی)
8

Taylor's University

  • (صرفاً در مقاطع كارشناسي وكارشناسی ارشدر رشته های توريسم وهتلداری)
9

Universiti Telekom Malaysia (MMU)

  •   در رشته های علوم ومهندسی كامپيوتر    
10

Universiti Tenaga Nasional (UTN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

آخرین بروز رسانی: ۹ آذر ۱۳۸۸
ویراستار: مدیر