لیست دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی در مالزی

EN
خط ویژه: ۸۳۸۷۰

لیست دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی در مالزی

 

 

 

شماره دانشگاه 
1 Malaya University )UM)
2

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 

3

Universiti Putra Malaysia (UPM)

4

Universiti Sains Malaysia (USM)

5

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

6

The University of Nottingham-Malaysia Campus

7

Taylor's University-Malaysia Campus

8

Multimedia University (MMU)

9

Universiti Tenaga Nasional (UTN- Uniten)    

10

Asia Pacific University (UCTI)

11

Limkokwing University of Creative Technology

12

UCSI University

13

Sunway University

14

Universiti Teknologi Mara

15

Monash University-Malaysia Campus

16

Curtin University of Technology- Malaysia Campus

17

Universiti Teknologi Petronas

18

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (International Islamic University Malaysia)

19

Universiti Pendidikan Sultan Idris(upsi)

20

Universiti Tun Abdul Razak

21

HELP University

22

University Kuala Lumpur

23

International Medical University

24

Universiti Selangor (UNISEL)

25

Malaysia University of Science and Technology (MUST)

26

Legenda Education Group

27

Mantissa College

28

Stamford College-Malaysia

29

MAHSA College Malaysia

30

Segi College Malaysia

31

International College of Music

32

Olympia College Malaysia

33

INTI International University & Colleges- Malaysia

34

KDU University College

35

KBU International College

36

Kuala Lumpur Infrastructure University College

37

ALMST University

38

MASTERSKILL University College & Health Science

39

Management & Science University (msu)

40

UNITAR International University

41

City University College of Science and Technology

 

 • Limkokwing University
  Limkokwing University
 • Sunway University
  Sunway University
 • UCSI University
  UCSI University
 • University of Malaya
  University of Malaya
 • Universiti Kebangsaan Malaysia
  Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Universiti Putra Malaysia
  Universiti Putra Malaysia
 • Universiti Sains Malaysia
  Universiti Sains Malaysia
 • Universiti Teknologi Malaysia
  Universiti Teknologi Malaysia
 • The University of Nottingham Malaysia Campus
  The University of Nottingham Malaysia Campus
 • Taylor's University Malaysia
  Taylor's University Malaysia
 •  

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

  آخرین بروز رسانی: ۹ آذر ۱۳۸۸
  ویراستار: مدیر