خط ویژه: ۸۳۸۷۰
عدم پایبندی به روابط زوجین تا چه حد در واقعیت رایج است؟
پروفسور ولفینگر از دانشگاه یوتا می گوید پژوهش های دو دهه گذشته نشان داده بین ۱۰ تا ۱۵ درصد زنان آمریکایی متاهل و بین ۲۰ تا ۲۵ درصد مردان آمریکایی متاهل خیانت می کنند.
 
جالب است که در طول چند دهه گذشته با وجود افزایش جمعیت و مدرن تر شدن جامعه، هنوز این نسبت ثابت مانده و افزایشی نداشته است. محققان از دانشگاه های مختلف آمریکا بر روی نسبت ثابت حدوداً ۲۰ درصدی افرادی که در رابطه زناشویی وفادار نبوده اند، هم عقیده هستند. نکته جالب تر این که نگرش آمریکایی ها به خیانت در ازدواج به این صورت تغییر کرده که در گذشته، مثلاً دهه هفتاد میلادی، آمریکایی ها کمتر افرادی که وفادار به ازدواج نبودند را محکوم می کردند، و در حال حاضر پذیرش این مسئله که یکی از زوج ها خیانت کند برای مردم سخت تر است.  پروفسور کریستین مانش استاد جامعه شناسی دانشگاه کانتیکت در این رابطه می گوید انتظارات سنتی در گذشته از ازدواج بالا نبود و افراد به دنبال این نبودند که شریک زندگی شان، بهترین دوست و محرم راز و معشوق خارق العاده شان باشد برخلاف آنچه امروز رایج است. امروزه اما مردم انتظار بسیار فراگیری از ازدواج و همسر دارند و این موجب شده نگرش به خیانت در ازدواج توام با خشم و سختگیرانه باشد.
 
در عین حال بسیاری از رفتار هایی که سی سال پیش «خیانت» به شمار می آمد، امروزه جزو موارد خیانت نیست و به نوعی شاید بتوان گفت زوج ها نسبت به گذشته بیشتر مبادرت به اعمال خیانت آمیز می کنند اما با تغییر ارزش ها در جامعه آمریکا دیگر این اعمال خیانت پنداشته نمی  شود.