خط ویژه: ۸۳۸۷۰
آیا غذای های چرب دوست دارید؟ علت یک ژن است.
لطفاً با دیدن این پیتزای داغ وسوسه نشوید! این شما را چاق یا چاق تر می کند.
 
وسوسه شدید؟ شاید تقصیر شما یا حتی تقصیر من که این عکس را برای این بخش انتخاب کردم هم نباشد. پژوهش جدیدی این هفته نشان داده که مقصر یک ژن است!
 
در افراد دچار فربگی یا چاقی بیش از حد که دارای یک جهش ژنی خاص بودند، تمایل بالایی که غذاهای چرب و علاقه کم به غذاهای قندی وجود داشت. این تحقیق نشانگر اهمیت زیرساخت های ژنتیکی در کنترل سلیقه غذایی ما انسان ها می باشد. این ژن در طول تکامل به ما انسان ها کمک کرده میزان کافی کالری برای بقا و گذراندن شرایط سخت و ماه های کمبود شکار یا میوه، تامین کنیم. چربی دو برابر هیدرات های کربن (قند ها: شامل نشاسته، شکر، گلوکز و ...) و همچنین پروتئین ها انرژی برای بدن تولید می کنند.
 
این پژوهش را صدف فاروقی از دانشگاه کمبریج انجام داده است. فاروقی همچنین بیان کرده که ژن های متعدد دیگری نیز باید بررسی شوند.