خط ویژه: ۸۳۸۷۰
عدم باور نیمی از آمریکایی ها به تغییرات اقلیمی کره زمین
در بین مردم آمریکا، بر اساس مطالعات مرکز تحقیقاتی پو، تنها اندکی بیش از یک چهارم جمعیت کشور مطلع هستند که تقریباً تمام دانشمندان علوم هواشناسی توافق دارند که تغییرات اقلیمی کره زمین در حال وقوع هستند و همچنین انسان مسئول و مسبب این تغییرات هستند.
 
این تحقیق همچنین نشان داده که تنها ۵۵ درصد دموکرات های آمریکا به دانشمندان علوم آب و هوایی اعتماد دارند در حالیکه تنها ۱۵ درصد جمهوری خواهان که حزب محافظه کار آمریکا هستند چنین اعتمادی دارند.  باور به این که تغییرات آب و هوایی کره زمین واقعی هستند و مسبب آن ها هم انسان ها هستند، از سال ۲۰۰۴ و با ابتکار عمل آرنولد شوارتزنگر فرماندار جمهوری خواه وقت ایالت کالیفرنیا و همچنین فیلم پر بیننده «روز پس از فردا» قوت گرفت و در ۲۰۰۷ به اوج رسید. حال که این مطلب زیست محیطی را خواندید، به عنوان جایزه، صحنه ی بالا از فیلم «روز پس از فردا» را برای شما گذاشتم تا نگویید که مطالب علمی خسته کننده هستند.