خط ویژه: ۸۳۸۷۰
حمله ۱۸۰۰ سال پیش ارتش روم به قلعه اسکاتلندی
در حدود ۱۸۰۰ سال پیش ۵۰۰۰ لژیونر رومی در حمله ای به یک قلعه اسکاتلندی شرکت داشتند که حدود هزار تا دو هزار مدافع اسکاتلندی مسلح به همراه خانواده های آن ها و سایر افراد غیر نظامی که در قلعه پناه گرفته بودند از آن دفاع می کردند.
 
Roman legions c. 14 AD
بر اساس تعداد عظیم به دست آمده از گلوله های سنگی مخصوص سلاح پرتاب سنگ و نیزه های پرتابی توسط منجنیق های رومی توسط تیم آقای جان رید باستان شناس انجمن تاریخ اسکاتلند، چنین نتیجه گرفته می شود که این حمله برای دادن چنان درس عبرتی به بقیه قبایل اسکاتلندی صورت گرفته که سرنوشت ساکنین قلعه برای سایر جمعیت اسکاتلند خشونتی مثال زدنی شود.
 
در زیر تصویری از یک باستاشناس در حال بیرون آوردن بزرگترین مجموعه گلوله های سنگی پرتابی روم باستان در نزدیکی محل پروژه یاد شده دیده می شود.