خط ویژه: ۸۳۸۷۰
کوسه منقرض شده از خانواده مگالودون ها بوده است
 
در حدود ۲۰ میلیون سال پیش، یک کوسه به اندازه یک خودرو در امتداد خط ساحلی اقیانوس های اطلس و آرام زندگی می کرده است. این کوسه که ماهی های با جثه متوسط شکار می کرده، هم خانواده ی بزرگترین کوسه هایی که کره زمین در طول عمرش به خود دیده است یعنی «مگالودون» ها بوده است.
 
کنشو شیمادا محقق اصلی این پژوهش و پارینه شناس از دانشگاه دپال در شیکاگو می گوید تنها فسیل هایی که از این گونه غول پیکر در دست است پنج دندان 4.5 سانتیمتری هستند که از کشور های ژاپن، پرو و ایالت های کالیفرنیا و کارولینای شمالی به دست آمده اند.
 
این واقعیت نشاندهنده این است که چقدر اطلاعات ما از زیست بوم های دریایی دوران های پیشین زمین شناسی کم است.  بر اساس دندان های ۴.۵ سانتیمتری این گونه که نام علمی آن مگالولامنا پارادوکسودون گذاشته شده است، طول آن حدود ۴ متر تخمین زده می شود.