خط ویژه: ۸۳۸۷۰
ستارگان زامبی!
مجله علمی ایلیاد - ابر‌نواختر نوع ia حاصل انفجار مرگبار یک کوتوله سفید در یک کهکشان است، که باعث نابودی کامل آن ستاره می‌شود.
در مقابل در‌ ابرنواختر نوع iax، انفجاری ضعیف‌تر از انواع دیگر ابرنواخترها رخ می‌دهد و قسمتی از ستاره پس از انفجار بشکلی زنده، به حیات خود ادامه می‌دهد.
بقایای این ستاره دارای قسمت‌های آسیب دیده‌ و ناقصی است و با این شرایط به زندگی ادامه می‌دهند. به این ستارگان، ستاره زامبی گفته می‌شود.
 
 
نوشته: جک گریفیتس
ترجمه: مجله علمی ایلیاد