پژوهشکده اسناد

EN
خط ویژه: ۸۳۸۷۰

پژوهشکده اسناد

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
National Library and Archives of I.r of Iran 
 
 
 
در سال 1316 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی تحت تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آغاز به کار کرد.این سازمان یک نهاد آموزشی پژوهشی علمی به شمار می آید. در سال‌ 1358 مرکز خدمات‌ کتابداری‌، و در سال‌ 1378 سازمان‌ مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در کتابخانه‌ ملی‌ ادغام‌ شدند و سرانجام‌ در سال‌ 1381 با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌، کتابخانه‌ ملی‌ و سازمان‌ اسناد ملی‌ با هم‌ ادغام‌ شدند و سازمان‌ فعلی‌ شکل‌ گرفت‌.
با توجه به اهمیت آرشیو در نگهداری اسناد و مدارک و ضرورت شناسایی، ، تنظیم، توصیف، حفاظت، سازی اسناد و انسجام بخشی به پژوهش‌های تاریخی در سال 1372 با 3 گروه پژوهشی مطالعات آرشیوی، حفاظت و نگهداری اسناد و گروه پژوهشی تاریخ معاصر ایران بنیان شد.
 
 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

آخرین بروز رسانی: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
ویراستار: خانم بهناز کبیری