فارسی      
Melbourne:+613 9629 2677

Video

استرالیا
تحصیل در استرالیا
تحصیل در استرالیا

دانشگاههای استرالیا
دانشگاه تکنولوژی سیدنی
دانشگاه تکنولوژی سیدنی

دانشگاه تکنولوژی سیدنی
دانشگاه تکنولوژی سیدنی

 تصاویری از دانشگاه نیو سوث ویلز
تصاویری از دانشگاه نیو سوث ویلز

 تصاویر هوایی دانشگاه نیو سوث ویلز
تصاویر هوایی دانشگاه نیو سوث ویلز

 زندگی دانشجویی دانشگاه نیو سوث ویلز
زندگی دانشجویی دانشگاه نیو سوث ویلز

آزمایشگاهها و امکانات تحقیقاتی دانشگاه نیو سوث ویلز
آزمایشگاهها و امکانات تحقیقاتی دانشگاه نیو سوث ویلز

دانشگاه نیو سوث ویلز اولین دانشگاه بین المللی استرالیا
دانشگاه نیو سوث ویلز اولین دانشگاه بین المللی استرالیا

دانشگاه نیو سوث ویلز اولین دانشگاه بین المللی استرالیا
دانشگاه نیو سوث ویلز اولین دانشگاه بین المللی استرالیا

تور دانشگاه وسترن استرالیا
تور دانشگاه وسترن استرالیا

دانشگاه وسترن استرالیا- دست یافتن به غیر ممکن
دانشگاه وسترن استرالیا- دست یافتن به غیر ممکن

یاشار تاروردی ممقانی - دانشگاه وسترن استرالیا
یاشار تاروردی ممقانی - دانشگاه وسترن استرالیا

دانشگاه وسترن استرالیا- در جستجوی غیر ممکن
دانشگاه وسترن استرالیا- در جستجوی غیر ممکن

تور  اشنایی با دانشگاه کوئینزلند
تور اشنایی با دانشگاه کوئینزلند

دانشگاه کوئینزلند دانشگاه اکتشافات
دانشگاه کوئینزلند دانشگاه اکتشافات

نسیم  دانشجوی دکتری دانشگاه کویینزلند
نسیم دانشجوی دکتری دانشگاه کویینزلند

روز  بازدید آزاد دانشگاه موناش
روز بازدید آزاد دانشگاه موناش


معرفی دانشگاه موناش
معرفی دانشگاه موناش

مهندسی در دانشگاه ملبورن
مهندسی در دانشگاه ملبورن


معرفی دانشگاه ملبورن
معرفی دانشگاه ملبورن

دانشگاه مک کواری
دانشگاه مک کواری

دانشگاه ملبورن جایی که اذهان بزرگ با هم برخورد میکنند
دانشگاه ملبورن جایی که اذهان بزرگ با هم برخورد میکنند

دانشگاه ولنگونگ
دانشگاه ولنگونگ

دانشگاه سیدنی کندویی از نو آوری
دانشگاه سیدنی کندویی از نو آوری

مصاحبه با آقاي تيم ايوينس از دانشگاه ملبورن
مصاحبه با آقاي تيم ايوينس از دانشگاه ملبورن

ویدئو دانشگاه آدلاید
ویدئو دانشگاه آدلاید

ایلتس
دوره های آنلاین و انحصاری آمادگی آیلتس دانشگاه مک کواری
دوره های آنلاین و انحصاری آمادگی آیلتس دانشگاه مک کواری

مجله فضا
روش تدریس دانشگاه ملبورن
روش تدریس دانشگاه ملبورن

تجربه قدم زدن در فضا
تجربه قدم زدن در فضا