قرارداد پذیرش و ویزا

EN
خط ویژه: ۸۳۸۷۰

قرارداد پذیرش و ویزا

در صورتی که درخواست شما واقعی است و توان مالی کافی برای تحصیل در خارج را دارید و اقوام پناهنده و یا نیت پناهندگی ندارید می توانید از خدمات این مجموعه بهره مند شوید.

بسمه تعالی
قرارداد پذیرش تحصیلی
این قرارداد بین شرکت ایلیاد بین الملل مشاور به شماره ثبت 239886 و مجوز اعطایی به شماره 89036/7/42 مبنی بر فعالیت شرکت در زمینه اعزام دانشجو به کشورهای استرالیا و نیوزیلند و به نشانی : تهران، میدان ونک، برج نگار، طبقه هجدهم، واحد سوم و به نمایندگی خانم/ آقای: ............................................... که در این قرارداد ( شرکت ) نامیده میشود از یک طرف و
آقا/خانم : ............................................................................ فرزند: ..........................................به شماره ملی : ....................................................... تاریخ تولد :............................................. صادره از:................................... به نشانی : .............................................................................................................................................................................. تلفن...............................تلفن همراه................................................ ایمیل:...............................................................................کشور مورد درخواست :....................................................... رشته و مقطع و گرایش مورد درخواست ........................................................................که در این قرارداد «متقاضی» نامیده می‌شود از طرف دیگر و با شرایط زیر منعقد می‌شود و مفاد آن به استناد ماده ده قانون مدنی بین طرفین و یا قائم مقام آنان لازم الاتباع است .
مادة 1: موضوع قرارداد :
ارائه خدمات مربوط به پذیرش دانشجو در یکی از دانشگاه های .....................................
مادة 2: مدت قرارداد: مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد تا پایان یافتن تعهدات طرفین و حداکثر به مدت 1 سال میباشد.
تبصره یک: با دریافت پذیرش تعهدات فی مابین به اتمام میرسد.
مادة 3: مراحل و شرایط پرداخت مبلغ قرارداد :
3-1- مشاوره بصورت رایگان انجام می پذیرد (مشاوره تلفنی و حضوری).
3-2- هزینه امور پذیرش طبق تعرفه وزارت علوم ایران برای مقاطع پایین تر از دکترا 20.000.000 ریال و برای مقطع دکترا 25.000.000 ریال خواهد بود که متقاضی می بایست تماما در زمان انعقاد قرارداد پرداخت نماید. این هزینه ها مربوط به خدمات رایگان ارائه شده از طرف دانشگاهای خارجی نمی باشد.
تبصره یک: مبلغ هزینه های ارزیابی دانشگاهها توسط مشاوره تحصیلی به متقاضی مبلغ آن را در وجه شرکت پرداخت می نماید.( میزان مبلغ اعلامی متناسب با تعداد دانشگاه مورد در خواست متقاضی متغیر می باشد).
تبصره دو: با توجه به این که طبق ضوابط وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت مبلغ 9 درصد ارزش افزوده مبلغ قرارداد جهت پرداخت به سازمان امور مالیاتی الزامی می باشد لذا متقاضی در زمان تسویه حساب نهایی قرارداد مکلف است مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را طبق ضوابط جاری به صورت جداگانه و علاوه بر مبلغ قرارداد به حساب شرکت پرداخت نماید. پرداخت سایر هزینه های که در چارچوب موضوع قرارداد پیش بینی نشده و صلاحدید شرکت باید انجام بپذیرد، توسط مشاور تحصیلی به متقاضی اعلام می گردد و متقاضی در اولین فرصت از زمان اعلام مشاور تحصیلی، نسبت به واریز وجه به حساب شرکت اقدام می نماید. اعم این هزینه ها شامل پست، ترجمه مدارک، هزینه ارزیابی دانشگاها و غیره می باشد.
تبصره سه: تاخیر در پرداخت موارد فوق توسط متقاضی باعث می گردد بررسی و رسیدگی به مدارک پرونده ایشان با خلل مواجه گردد و مسئولیت تاخیر متوجه خود متقاضی بوده و شرکت از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت.
 
 
 
مادة 4 :  تعهدات و مسئولیت‌های شرکت :
4-1- ارائه اطلاعات کامل، صحیح و مستند، به متقاضی در مورد شرایط ادامهء تحصیل در موسسات آموزشی معتبر کشورهای استرالیا یا نیوزیلند و بررسی اولیه شرایط متقاضی و پیشنهاد بهترین و متناسب ترین مقطع و رشته تحصیلی و دانشگاه.
4-2- ارائه اطلاعات واقعی و به هنگام به متقاضی در مورد مقررات و ضوابط دانشگاههای مورد متقاضی و چگونگی شرایط زندگی از جمله هزینه زندگی، سکونت، و سایر اطلاعاتی که به طور متعارف در جهت تصمیم گیری متقاضی موءثر می باشد.
4-3- بررسی صحت و تناسب مدارک مورد نیاز ارائه شده متقاضی.( مسئولیت قانونی صحت مدارک مذکور با خود متقاضی می باشد و چنانچه مشخص شود که اطلاعات یا مدارک ارائه شده واقعی نبوده یا جعلی باشد مسئولیت قانونی آن با متقاضی میباشد).
4- 4-کمک به تکمیل فرم و اوراق مربوطه و ارائه اطلاعات لازم در این خصوص و همچنین پیگیری مستعمر پرونده در مراکز آموزشی تا حصول نتیجه نهائی و اطلاع رسانی صحیح به متقاضی در خصوص تغییر در مدارک و شرایط خود متقاضی و افراد تحت تکفل.
4-5- اقدام جهت اخذ پذیرش تحصیلی در تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاهی  از دانشگاههای معتبر استرالیا یا  نیوزیلند و مورد تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دیگر مراکز آموزشی و بنا به درخواست کتبی  یا شفاهی متقاضی .
تبصره : ارائه مشاوره به متقاضی توسط نماینده شرکت حداکثر به مدت یکسال پس از شروع به تحصیل متقاضی در کشور محل تحصیل انجام خواهد پذیرفت.
مادة 5: تعهدات و مسئولیت‌های متقاضی :
5-1- متقاضی با توجه به مفاد قرارداد متعقده موظف است کلیه مدارک تایید شده تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه را در زمان مقرر و مدت زمان اعلام شده به شرکت تسلیم نماید. مسئولیت هرگونه تاخیر در تحویل مدارک به عهده متقاضی می باشد. همچنین شرکت تنها اصل مدارک متقاضی را رویت نموده و از تحویل گرفتن و نگهداری این مدارک خودداری می نماید. بدیهی است شرکت هرگونه ادعای آتی در خصوص تحویل گرفتن و نگهداری اصل مدارک را از متقاضی سلب می نماید.
5-2- متقاصی می بایست دارای گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران بوده و به هیچ دلیل ممنوع الخروج از کشور نباشد.
5-3- متقاضی موظف است بر مبنای ماده 3 این قرارداد حق الزحمه شرکت و هزینه های مربوط به موسسات آموزشی را در زمانهای تعیین شده در قرارداد پرداخت نماید. عدم پرداخت به موقع حق الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئولیت ناشی از آن تماما به عهدهء متقاضی می باشد که در صورت امتناع متقاضی از پرداخت آن و یا تخلف از مفاد قرارداد شرکت میتواند دو برابر مبلغ قرارداد را به عنوان ضرر و زیان دریافت نماید.
5-4- متقاضی اطلاع کامل دارد که انصراف از تحصیل و یا عدم اجرای مفاد قرارداد مطابق با شرایط و ضوابط اعلام شده از طرف موسسات آموزشی می باشد و طبق ضوابط این موسسات رفتار شده و با دانشجوی خاطی برخورد خواهد شد.
5-5- رعایت کلیه شرایط و قوانین حاکم در موسسات آموزشی مورد تحصیل و قوانین و مقررات کشور محل تحصیل ( مسئولیت هرگونه اعمال خلاف مقررات و ارتکاب اعمال مجرمانه متقاضی به عهده متقاضی بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد. همچنین در صورت تغییر قوانین آموزشی و یا قوانین اقامتی شرکت هیچ گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.
  1. - متقاضی می پذیرد که مرجع نهائی مربوط به پذیرش دانشگاه و کالج کشور مورد تقاضا میباشد و شرکت هیچ تضمینی در رابطه با موفقیت در خواست نمیتواند داشته باشد.
  2. - متقاضی مکلف است در صورت تغییر نشانی حداکثر ظرف مدت 10 روز مراتب را به طرف مقابل اعلام نماید و مسئولیت هرگونه مشکلات ناشی از تغییر آدرس را عهده دار می شود.
  3. - متقاضی متعهد میگردد که کلیه مراحل مربوطه به اخذ پذیرش تحصیلی را از طریق شرکت انجام دهد و چنانچه به هر دلیل اقدام موازی از سوی متقاضی انجام شود که منجر به انجام کار بیشتر یا انجام پروسه دیگری گردد باید هزینه انجام آن را بنا به تقاضای شرکت و یا توافق فی مابین بپردازد.
  4. - متقاضی متعهد میگردد که مدارک ارائه شده به هیچ وجه جعلی نبوده و چنانچه در هر مرحله ای مشخص شود که مدارک به صورت قانونی تهیه نشده تمامی عواقب آن متوجه متقاضی خواهد بود.
5-10متقاصی هیچ گونه اعتراضی در خصوص نحوه پذیرش ندارد و به شرکت اختیار استفاده از ایمیل پروفایل آنلاین خود را برای ارتباط با مراکز آموزشی می دهد و اعتراضی نخواهد داشت. سیستم به صورت اتوماتیک و یا دستی ایملهای دریافتی را به پنل دانشجو ارسال می نماید.
مادة 6: فسخ قرارداد :
فسخ قرارداد باید به صورت کتبی از طریق نامه و ایمیل اعلام شود و در موارد ذیل قرارداد فسخ میگردد :
6-1- چنانچه اعلام انصراف توسط متقاضی، پس از امضای قرارداد باشد در این صورت پرونده مختومه تلقی و هیچ مبلغی قابل عودت به متقاضی نمی باشد.
6-2- چنانچه اعلام انصراف توسط متقاضی پس از اخذ پذیرش از دانشگاه و قبل از ارسال مدارک جهت اخذ ویزا اعلام شود در این صورت پرونده مختومه تلقی و هیچ مبلغی به متقاضی مسترد نمیگردد.
6-3- چنانچه به هر دلیل امکان اخذ پذیرش از سوی دانشگاههای مورد نظر میسر نگردد مبلغ 50 درصد از هزینه کل قرارداد پذیرش به متقاضی مسترد خواهد شد.
6-4-چنانچه متقاضی به هر دلیلی مدارک لازم را برای انجام امور پذیرش در زمان مقرر تحویل کارشناس پرونده خود ندهد و پرونده مشمول زمان شود اعتراض متقاضی به دلیل عدم همکاری در ارائه مدارک جهت انجام امور پذیرش مسموع نخواهد بود و هیچ مبلغی قابل عودت نمی باشد.
مادة 7: موارد اضطراری :
 در مواردی که به علت بروز حوادث قهریه که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انتساب به شرکت بوده و جلوگیری و یا رفع آن از عهدهء شرکت خارج بوده، انجام تمام و یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد غیرممکن گردد، شرکت مکلف است مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارک مثبته به اطلاع متقاضی رسانده و در خواست تمدید مدت قرارداد را بنماید . در مدت وجود اضطرار متوقف شده، هیچ یک از طرفین حق ادعای خسارت از طرف دیگر را نخواهد داشت. چنانچه به هر دلیل اخذ پذیرش تحصیلی به دلایلی که از حیطه اختیارت شرکت خارج باشد به تاخیر افتد شرکت هیچ تعهدی در این خصوص نخواهد داشت و تا زمان رفع مشکل تعهدات شرکت به تاخیر خواهد افتاد.
مادة 8: حل اختلافات:
طرفین کوشش خواهند نمود، کلیه اختلافات حاصل از اجرا یا تفسیر قرارداد را به صورت مذاکره حل و فصل نمایند در غیر این صورت موضوع از طریق مراجعه به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج ( کار گروه نظارت) به عنوان داور مرضی الطرفین حل و فصل و حکم آن ملاک عمل و مورد قبول طرفین خواهد بود. در صورتی که موضوع توسط کار گروه نظارت منتهی به حل و فصل نشود طرفین جهت ادامه پیگیری می توانند به مراجع صالحی قضایی مراجعه نمایند.
مادة 9: نشانی طرفین :
نشانی طرفین قرارداد همانست که در ابتدای این قرارداد ذکر گردید. هرگاه یکی از طرفین، نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی حداکثر ظرف مدت یک هفته به طرف مقابل اطلاع دهد. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه نامه‌ها و اوراق و اظهارنامه‌ها به نشانی موجود در پرونده با پست سفارشی و یا ایمیل  ارسال خواهد شد و ارسال نامه الکترونیکی بمنزله ابلاغ و اعلام خواهد بود .
ماده 10 : استرداد وجه
چنانچه به هر دلیلی قرارداد فسخ گردد یا طرفین از ادامه قرارداد انصراف دهند و یا  اخذ پذیرش تحصیلی با موفقیت انجام نپذیرد و متقاضی یا شرکت از بابت وجوه پرداختی طلبکار گردند کلیه هزینه های ریالی طبق نرخ وجه رایج پرداخت خواهد شد و شرکت هیچ گونه تعهدی در نوسانات نرخ ارز نخواهد داشت و اعتراض یا ادعای متقاضی در نوسانات نرخ ارز مورد قبول نخواهد بود.
 
مادة 11:  سایر شرایط:
متغاضی متعهد می گردد که در طی کلیه مراحل انجام پذیرش احترام متقابل را حفظ نموده و به هیچ وجه پس از دریافت احذ نتیجه اقدام به رفتار غیر محترمانه در محل شرکت نداشته باشد. در غیر این صورت شرکت حق شکایت و دریافت جریمه ده میلیون تومانی را خواهد داشت.حق ثبت کلیه مکاتبات و مکالمات برای شرکت محفوظ است.
توضیح: چنانچه به در خواست متقاضی بازپرداخت یا استرداد شهریه یا هزینه های بیمه از سوی دانشگاه ها یا موسسات بیمه به حساب شرکت واریز شود به دلیل تاخیر در استرداد وجوه ارزی و هم چنین مشکلات سیستم بانکی، شرکت زمانی مبالغ باز پرداختی را مسترد و عودت مینماید که از سوی دانشگاه یا شرکت بیمه مبلغ عودت داده شده واریز شود و مسئولیت تاخیر در استرداد این مبالغ به عهده شرکت نمیباشد.
 
مادة 12:  نسخه‌های قرارداد:
 این قرارداد در 12 ماده و در سه نسخه در تاریخ .............................................. تهیه و تنظیم و به امضاء طرفین رسیده ، که بین طرفین مبادله گردیده است و کلیه نسخه‌های آن اعتبار واحد دارند.
 

 

 

متقاضی

مدیریت عامل

نام و نام خانوادگی:

مهر و امضاء

امضاء

 
 
 
 


 

دفتر نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور:

آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شهید موسوی (فرصت جنوبی)، پلاک ۲۷

کد پستی: ۴۴۷۳۴-۱۵۸۱۹        صندوق پستی: ۱۱۱۷-۱۵۸۱۵

تلفن: ۷-۸۸۸۲۸۰۵۱ (۰۲۱)

 

 

بسمه تعالی
قرارداد خدمات اخذ ویزا
این قرارداد بین شرکت ایلیاد بین الملل مشاور به شماره ثبت 239886 و مجوز اعطایی به شماره 89036/7/42 مبنی بر فعالیت شرکت در زمینه اعزام دانشجو به کشورهای استرالیا و نیوزیلند و به نشانی : تهران، میدان ونک، برج نگار، طبقه هجدهم، واحد سوم و به نمایندگی خانم/ آقای: ............................................... که در این قرارداد ( شرکت ) نامیده میشود از یک طرف و
آقا/خانم : ............................................................................ فرزند: ..........................................به شماره ملی : ....................................................... تاریخ تولد :............................................. صادره از:................................... به نشانی : .............................................................................................................................................................................. تلفن...............................تلفن همراه................................................ ایمیل:...............................................................................کشور مورد درخواست :....................................................... متقاضی ویزای تحصیلی کشور........................................................................که در این قرارداد «متقاضی» نامیده می‌شود از طرف دیگر و با شرایط زیر منعقد می‌شود و مفاد آن به استناد ماده ده قانون مدنی بین طرفین و یا قائم مقام آنان لازم الاتباع است .
مادة 1: موضوع قرارداد :
ارائه خدمات مربوط به اخذ ویزای تحصیلی.
مادة 2: مدت قرارداد: مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد تا پایان یافتن تعهدات طرفین و حداکثر به مدت 1 سال میباشد.
تبصره یک: با دریافت ویزا  تعهدات فی مابین به اتمام میرسد.
مادهء 3: مراحل و شرایط پرداخت مبلغ قرارداد:
3-1- مشاوره بصورت رایگان انجام می پذیرد ( مشاوره تلفنی و حضوری).
3-2- هزینه انجام پروسه اخذ رویداد تحصیلی طبق تعرفه وزارت علوم ایران برای تمامی مقاطع تحصیلی 20.000.000 ریال می باشد که متقاضی می بایست تماما در زمان انعقاد قرارداد پرداخت نماید.
تبصره یک: با توجه به این که طبق ضوابط وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت مبلغ 9 درصد ارزش افزوده مبلغ قرارداد جهت پرداخت به سازمان امور مالیاتی الزامی می باشد لذا متقاضی در زمان تسویه حساب نهایی قرارداد مکلف است مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را طبق ضوابط جاری به صورت جداگانه و علاوه بر مبلغ قرارداد به حساب شرکت پرداخت نماید. پرداخت سایر هزینه های که در چارچوب موضوع قرارداد پیش بینی نشده و صلاحدید شرکت باید انجام بپذیرد، توسط مشاور تحصیلی به متقاضی اعلام می گردد و متقاضی در اولین فرصت از زمان اعلام مشاور تحصیلی، نسبت به واریز وجه به حساب شرکت اقدام می نماید. اعم این هزینه ها شامل پست، ترجمه مدارک، بلیط ، فرمهای روادید ، ویزای همراه ، هزینه ارزیابی سفارت و غیره می باشد.
تبصره دو: تاخیر در پرداخت موارد فوق توسط متقاضی باعث می گردد بررسی و رسیدگی به مدارک پرونده ایشان با خلل مواجه گردد و مسئولیت تاخیر متوجه خود متقاضی بوده و شرکت از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت.
 
 
 
مادهء 4: تعهدات و مسئولیت های شرکت:
4-1- کمک به تکمیل فرم و اوراق مربوطه و ارائه اطلاعات لازم، اخذ وقت مصاحبه سفارت در صورت لزوم و همچنین پیگیری مستمر پرونده تا حصول نتیجه نهائی و اطلاع رسانی صحیح به متقاضی بدیهی است شرکت نتیجه پرونده و اخذ ویزای تحصیلی را به هیچ عنوان تضمین نمینماید بلکه تمامی سعی و تلاش خود را در چارچوب قوانین جهت اخذ ویزا انجام می دهد.
4-2- شرکت پس از اخذ روادید و پایان اعتبار قرارداد، هیچگونه مسئولینتی در رابطه با شرایط تحصیل در دانشگاه و تغییرات مواد و دروس آموزشی، ترک تحصیل، اخراج از دانشگاه، پناهندگی و سایر اعمال مجرمانه متقاضی نخواهد داشت و در این شرایط نیز هیچگونه وجهی از طرف موسسات آموزشی به متقاضی عودت نمیگردد.
مادهء 5: تعهدات و مسئولیت متقاضی:
5-1- متقاضی با توجه به مفاد قرارداد متعقده موظف است کلیه مدارک تایید شده برای اخذ روادید تحصیلی را در زمان مقرر و مدت زمان اعلام شده به شرکت تسلیم نماید. مسئولیت هر گونه تاخیر در تحویل مدارک به عهده متقاضی می باشد. همچنین شرکت تنها اصل مدارک متقاضی را رویت نموده و از تحویل گرفتن و نگهداری این مدارک خودداری می نماید. بدیهی است شرکت هرگونه ادعای آتی در خصوص تحویل گرفتن و نگهداری اصل مدارک را از متقاضی سلب می نماید.
5-2- متقاضی می باست دارای گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران بوده و به هیچ دلیل ممنوع الخروج از کشور نباشد.
5-3- متقاضی موظف است بر مبنای ماده 3 این قرارداد حق الزحمه شرکت و هزینه های اخذ ویزا را پرداخت نماید.عدم پرداخت به موقع حق الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئولیت ناشی از آن تماما به عهده متقاضی می باشد. که در صورت امتناع متقاضی از پرداخت آن و یا تخلف از مفاد قرارداد شرکت میتواند دو برابر مبلغ قرارداد را به عنوان ضرر و زیان دریافت نماید.
5-4- متقاضی می پذیرد که مرجع نهائی مربوط به اخذ ویزا اداره مهاجرت یا سفارت کشور مورد تقاضا میباشد و شرکت هیچ تضمینی در رابطه با موفقیت اخذ ویزا نمیتواند داشته باشد.
5-5- متقاضی اطلاع دقیق دارد که شرایط و ضوابط پذیرش ویزای خود و بستگانش را دارا میباشد و از تمامی مراحل انجام تا خاتمه کار و مدت زمان آن اطلاع کافی دارد.
5-6- متقاضی متعهد میگردد که مدارک ارائه شده به هیچ وجه جعلی نبوده و چنانچه در هر مرحله ای مشخص شود که مدارک به صورت قانونی تهیه نشده تمامی عواقب آن متوجه متقاضی خواهد بود.
5-7- متقاضی متعهد میگردد که تحت هیچ شرایطی در کشور محل تحصیل در خواست پناهندگی ننماید و چنانچه شرکت از این تخلف مطلع شود حق شکایت در مراجع قضائی کشور محل تخلف و همچنین مراجع قضائی ایران به دلیل بروز خسارت معنوی و لکه دار شدن اعتبار شرکت را خواهد داشت.
6: پروسه و مراحل اخذ ویزا:
الف) مرحله اول: آماده سازی مدارک
ب) در صورت لزوم وقت سفارت برای مصاحبه که در این مورد مشکلات ناشی از گزفتن وقت سفارت و عدم گرفتن وقت به عهده شرکت نمی باشد.
ج) ارسال پرونده در خواست ویزا
د) مرحله دوم: اعلام نتیجه ویزا
مادهء 7: فسخ قرارداد:
فسخ قرارداد باید به صورت کتبی از طریق نامه و یا ایمیل اعلام شود و در موارد ذیل قرارداد فسخ میگردد:
6-1- چنانچه اعلام انصراف توسط متقاضی، پس از امضای قرارداد باشد در این صورت پرونده مختومه تلقی و هیچ مبلغی قابل عودت به متقاضی نمی باشد.
6-2- چنانچه اعلام انصراف توسط متقاصی پس از ارسال مدارک جهت اخذ ویزا اعلام شود در این صورت پرونده مختومه تلقی و هیچ مبلغی به متقاضی استرداد نمیگردد.
6-3- در صورت عدم اخذ ویزا از سوی سفارت شرکت 50درصد از مبلغ کل قرارداد ویزا را به متقاضی مسترد می نماید.
6-4- چنانچه متقاضی به هر دلیلی مدارک لازم را برای انجام امور اخذ ویزا در زمان مقرر تحویل کارشناس پرونده خود ندهد و پرونده مشمول زمان شود اعتراض متقاضی به دلیل عدم همکاری در ارئه مدارک جهت انجام امور اخذ ویزا مسموع نخواهد بود و هیچ مبلغی قابل عودت نمی باشد.
مادهء8: موارد اضطراری:
در مواردی که به علت بروز حوادث قهریه که غیر قابل پیش بینی و غیر قایل انتساب به شرکت بوده و جلوگیری و یا رفع آن از عهدهء شرکت خارج بوده، انجام تمام و یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد غیرممکن گردد، شرکت مکلف است مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارک مثبته به اطلاع متقاضی رسانده و در خواست تمدید مدت قرارداد را بنماید . در مدت وجود اضطرار متوقف شده، هیچ یک از طرفین حق ادعای خسارت از طرف دیگر را نخواهد داشت. چنانچه به هر دلیل اخذ روادید به دلایلی که در حیطه اختیارات شرکت خارج باشد به تاخیر افتد شرکت هیچ تعهدی در این خصوص نخواهد داشت و تا زمان رفع مشکل تعهدات شرکت به تاخیر خواهد افتاد.
مادهء 9: حل اختلافات:
طرفین کوشش خواهند نمود، کلیه اختلافات حاصل از اجرا یا تفسیر قرارداد را به صورت مذاکره حل و فصل نمایند در غیر این صورت موضوع از طریق مراجعه به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج ( کار گروه نظارت) به عنوان داور مرضی الطرفین حل و فصل و حکم آن ملاک عمل و مورد قبول طرفین خواهد بود. در صورتی که موضوع توسط کار گروه نظارت منتهی به حل و فصل نشود طرفین جهت ادامه پیگیری می توانند به مراجع صالحی قضایی مراجعه نمایند.
ماده  10: نشانی طرفین:
نشانی طرفین قرارداد همانست که در ابتدای این قرارداد ذکر گردید. هرگاه یکی از طرفین، نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی حداکثر ظرف مدت یک هفته به طرف مقابل اطلاع دهد. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها به نشانی موجود در پرونده با پست سفارشی و یا ایمیل ارسال خواهد شد و ارسال نامه الکترونیکی بمنزله ابلاغ و اعلام خواهد بود.
مادهء11: استرداد وجه:
چنانچه به هر دلیلی قرارداد فسخ گردد یا طرفین از ادامه قرارداد انصراف دهند و یا اخذ روادید با موفقیت انجام نپذیرد و متقاضی یا شرکت از بابت وجوه پرداختی طلبکار گردند کلیه هزینه های ریالی طبق نرخ وجه رایج پرداخت خواهد شد و شرکت هیچ گونه تعهدی در نوسانات نرخ ارز نخواهد داشت و اعتراض یا ادعای متقاضی در نوسانات نرخ ارز مورد قبول نخواهد بود.
مادهء 12: سایر شرایط:
متغاضی متعهد می گردد که در طی کلیه مراحل انجام ویزا احترام متقابل را حفظ نموده و به هیچ وجه پس از دریافت احذ نتیجه اقدام به رفتار غیر محترمانه در محل شرکت نداشته باشد. در غیر این صورت شرکت حق شکایت و دریافت جریمه ده میلیون تومانی را خواهد داشت.حق ثبت کلیه مکاتبات و مکالمات برای شرکت محفوظ است.
توضیح: چنانچه به در خواست متقاضی بازپرداخت یا استرداد شهریه یا هزینه های بیمه از سوی دانشگاه ها یا موسسات بیمه به حساب شرکت واریز شود به دلیل تاخیر در استرداد وجوه ارزی و هم چنین مشکلات سیستم بانکی، شرکت زمانی مبالغ باز پرداختی را مسترد و عودت مینماید که از سوی دانشگاه یا شرکت بیمه مبلغ عودت داده شده واریز شود و مسئولیت تاخیر در استرداد این مبالغ به عهده شرکت نمیباشد.
مادهء 13: نسخه های قرارداد:
این قرارداد در 13 ماه و در سه نسخه در تاریخ ................................................... تهیه و تنظیم و به امضاء طرفین رسیده، که بین طرفین مبادله گردیده است و کلیه نسخه های آن اعتبار واحد دارند.
 
متقاضی
نماینده / مدیریت عامل
نام و نام خانوادگی :
مهر و امضاء :
امضاء :
 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

آخرین بروز رسانی: ۱۵ دی ۱۳۹۵
ویراستار: خانم سپیده جوشقانی  
مشاوره رایگان اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از دانشگاه های استرالیا،آمریکا،کانادا،انگلستان ، نیوزیلند و مالزی
در صورتی که مایلید شرایط شما جهت ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور، توسط مشاورین باتجربه و متخصص موسسه «ایلیاد بین‌الملل» ارزشیابی گردد، فرم مشاوره زیر را تکمیل نمایید. پس از دریافت اطلاعات، حداکثر طی دو روز کاری با شما تماس خواهیم گرفت. قابل توجه است که موسسه ایلیاد بین‌الملل دارای مجوز اعزام دانشجو از وزارت علوم ایران می‌باشند.