انجمن های صنفی یا سازمان های ارزیابی شغلی
خدمات رایگان اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از تمامی دانشگاه های استرالیا

انجمن های صنفی یا سازمان های ارزیابی شغلی

در استرالیا سازمانهای ارزیابی شغلی نقش کلیدی در تایید صلاحیت افراد برای تقریبا تمامی مشاغل دارند. لذا مهاجران قبل از هر کاری بایستی برای درخواست اقامت ابتدا تاییدیه شغلی خود را از سازمان ذیربط دریافت نمایند. شما میتوانید با هزینه هزار دلار مدرک تحصیلی خود را توسط شرکت ارزیابی نمایید!

 • سازمان ارزیابی مدارک نقشه برداران
  سازمان ارزیابی مدارک نقشه برداران
  این انجمن مسئولیت ها و فعالیت های مربوطه را از طریق زیر بخش های خود در سراسر کشور به عمل می رساند.
 • سازمان ارزیابی مدارک نقشه برداری و علوم فضایی
  سازمان ارزیابی مدارک نقشه برداری و علوم فضایی
  بر قرار ارتباط برای افرادی که علافمند به حرفه ی فضایی می باشند بسیار مهم است. به دانشجویان تا قبل از فارق التحصیل شدن از دانشگاه و یا دیگر موسسات آموزشی، توسیه می شود که شغل مناسب با رشته ی تحصیلی خود را پیدا کنند.
 • سازمان ارزیابی مدارک وکلا
  سازمان ارزیابی مدارک وکلا
  سازمان ارزیابی مدارک وکلا یک مرجع مجاز جهت ارزیابی مدارک و مهارت های مورد نیاز مشاغل قانونی است.
 • سازمان ارزیابی مدارک آسیب شناسی گفتار استرالیا
  سازمان ارزیابی مدارک آسیب شناسی گفتار استرالیا
  سازمان ارزیابی مدارک آسیب شناسی گفتار استرالیا برای اولین بار در سال 1949 تاسیس و به رسمیت شناخته شد.
 • سازمان ارزیابی مدارک حسابداران مورد تایید استرالیا
  سازمان ارزیابی مدارک حسابداران مورد تایید استرالیا
  خدمات ارائه شده توسط این انجمن شامل: ارائه خدمات آموزشی، پشتیبانی فنی و حمایت از منافع اعضای این انجمن می باشد.
 • سازمان ارزیابی مدارک حسابداران خبره در استرالیا
  سازمان ارزیابی مدارک حسابداران خبره در استرالیا
  به تازگی موسسه حسابداران استرالیا و نیوزیلند سازمان مشترک " حسابداران خبره استرالیا و نیوزیلند" را تشکیل دادهاند
 • سازمان ارزیابی مدارک متخصصین تغذیه استرالیا
  سازمان ارزیابی مدارک متخصصین تغذیه استرالیا
  به نمایندگی با بیش از 5700 متخصصان تغذیه، به عنوان بالاترین مجمع در این حرفه در استرالیا ایستاده است.
 • سازمان ارزیابی مدارک هواپیمایی کشوری
  سازمان ارزیابی مدارک هواپیمایی کشوری
  هدف اصلی این سازمان حفظ سیستم ایمنی و فرهنگ در جامعه حمل و نقل هوایی استرالیا است.
 • سازمان ارزیابی مدارک آموزش کایروپراکتیک
  سازمان ارزیابی مدارک آموزش کایروپراکتیک
  در سال 2002 این انجمن برای اولین بار در چنوب استرالیا، با مسئولیت های محدودی شروع به فعالیت کرد.. این سازمان برای صدور مجوز استانداردهای آموزش عالی در کایروپراکتیک جهت ارائه خدمات به جامعه تاسیس شد.
 • سازمان ارزیابی مدارک طب چینی استرالیا
  سازمان ارزیابی مدارک طب چینی استرالیا
  انجمن طب چینی استرالیا یک مقام ارزیابی برای سنجیدن مهارت ها و دانش متقاضیان خارجی در رشته ی طب چینی می باشد.
 • سازمان ارزیابی مدارک فیزیوتراپی استرالیا
  سازمان ارزیابی مدارک فیزیوتراپی استرالیا
  یک سازمان ملی برای توسعه ی منافع عمومی و هدایت استانداردهای مشاغل بهداشت و درمان است.
 • سازمان ارزیابی مدارک پزشکی هسته ای استرالیا و نیوزیلند
  سازمان ارزیابی مدارک پزشکی هسته ای استرالیا و نیوزیلند
  در سال 1996 به عنوان سازمان تخصصی پزشکی هسته ای در استرالیا و نیوزیلند تاسیس شد. این انجمن پشتیبان منافع مشاغلی همچون: پزشکان، فیزیکدانان، شیمیدانان، تکنولوژیست پرتو دارو، پرستاران و دیگر مشاغل مرتبط می باشد.
 • سازمان ارزیابی مدارک استخوان درمانی استرالیا و نیوزیلندا
  سازمان ارزیابی مدارک استخوان درمانی استرالیا و نیوزیلندا
  انجمن امراض استخوانی استرالیا و نیوزیلند که قبلا به عنوان سازمان امراض استخوانی و اعتبار بخشی شناخته بود مسئول ارزیابی و صدور مجوز برای اداره مهاجرت و حفاظت مرز(DIABP) است.
 • سازمان ارزیابی مدارک دانشمندان فیزیکی و مهندسین پزشکی استرالیا
  سازمان ارزیابی مدارک دانشمندان فیزیکی و مهندسین پزشکی استرالیا
  انجمن دانشمندان فیزیکی و مهندسین پزشکی استرالیا به نمایندگی از منافع فیزیکدانان پزشکی، مهندسان زیست پزشکی و دیگر حرفه های مربوطه است.
 • سازمان ارزیابی مدارک دانشمندان پزشکی استرالیا
  سازمان ارزیابی مدارک دانشمندان پزشکی استرالیا
  انجمن دانشمندان پزشکی نماینده ی دانشمندانعلوم پزشکی استرالیا می باشد.
 • انجمن روانشناسان استرالیا
  انجمن روانشناسان استرالیا
  این انجمن این امکان را به اعضای خود می دهد تا با یک صدای واحد از منافع خود دفاع کنند.
 • سازمان ارزیابی مدارک مهندسین استرالیا
  سازمان ارزیابی مدارک مهندسین استرالیا
  این انجمن پس از جنگ جهانی اول به نمایندگی از صنف مهندسان در زمینه های مختلف، تحت یک نهاد واحد تاسیس شد.
 • سازمان ارزیابی مدارک حسابداران استرالیا
  سازمان ارزیابی مدارک حسابداران استرالیا
  مانند دیگر سازمان های ارزیابی، این انجمن مسئول تعداد گسترده ای از خدمات و اختیارات می باشد.
 • سازمان ارزیابی مدارک مدیران استرالیا
  سازمان ارزیابی مدارک مدیران استرالیا
  هدف اصلی این سازمان ترویج روند آموزشی در زمینه ی مدیریت و استانداردهای آموزشی آن می باشد. بر این اساس، این انجمن در سال 1994 به عنوان مرجع ارزیابی توسط اداره ی مهاجرت انتخاب گردیده است.
 • سازمان ارزیابی مدارک مهندسین کامپیوتر استرالیا
  سازمان ارزیابی مدارک مهندسین کامپیوتر استرالیا
  این انجمن در سال 1966 به منظور توسعه منابع اطلاعات و ارتباطات در استرالیا تاسیس شد. همچنین برای بهبود بخشیدن به خدمات حرفه ای خود این انجمن شعاب خود را در سراسر کشور گسترش داده است . امروزه این انجمن دارای بیش از 22 هزار عضو فعال می باشد.
 • سازمان ارزیابی مدارک پرستاری و مامایی
  سازمان ارزیابی مدارک پرستاری و مامایی
  انجمن پرستاری و مامایی استرالیا وظایف بسیاری بر عهده دارد که یکی از آنها بررسی و ثبت مدرک پرستارانی است که مایل به کار در استرالیا می باشند. این انجمن در سال 1958 تاسیس یافت و فعالیت ثبت مدارک پرستاران و ماماها را از سال 1999 آغاز نمود.
 • سازمان ارزیابی مدارک معماران
  سازمان ارزیابی مدارک معماران
  در هر یک از ایالت های استرالیا قوانینی برای معماران وضع شده است. هر شخصی که بخواهد با عنوان "معمار" در این کشور مشغول به کار شود باید مدرک خود را در ایالت مربوطه به ثبت برساند.
 • سازمان ارزیابی مدارک دندانپزشکان
  سازمان ارزیابی مدارک دندانپزشکان
  انجمن دندانپزشکی استرالیا در سال 1928 تاسیس یافت و در حال حاضر در هر یک از ایالت های استرالیا شعبه دارد.
 • سازمان ارزیابی مدارک متخصصین تغذیه
  سازمان ارزیابی مدارک متخصصین تغذیه
  به نمایندگی با بیش از 5700 متخصصان تغذیه، به عنوان بالاترین مجمع در این حرفه در استرالیا ایستاده است. این انجمن مسئول امور شرکت و بهبود منافع حرفه ای اعضای خود می باشد. تعداد متعددی از شرکت های دیگر در همکاری با این انجمن برای حمایت از افراد سالم و ملت سالم فعالیت می کنند.
 • سازمان ارزیابی مدارک پزشکان بینایی‌سنجی
  سازمان ارزیابی مدارک پزشکان بینایی‌سنجی
  انجمن بینایی‌سنجی استرالیا و نیوزلند در سال 1996 به کمک برد تخصصی متخصصان بینایی‌سنجی استرالیا و نیوزلند، مدیران دانشکده‌های مخصوص بینایی‌سنجی، و انجمن متخصصان بینایی‌سنجی استرالیا و نیوزلند تاسیس گشته است.
 • سازمان ارزیابی مدارک پزشکان
  سازمان ارزیابی مدارک پزشکان
 • سازمان ارزیابی مدارک داروسازان استرالیا
  سازمان ارزیابی مدارک داروسازان استرالیا
 • سازمان ارزیابی مدارک رادیو گرافی
  سازمان ارزیابی مدارک رادیو گرافی
  موسسه استرالیایی رادیوگرافی AIR، مهمترین مرجع استرالیایی نماینده رادیوگراف‌ها، متخصصان رادیوگرافی و سونوگراف‌ها می‌باشد. زمینه‌های فعالیت این موسسه تصویربرداری پزشکی، رادیوگرافی تشخیصی، درمان به وسیله پرتونگاری و سونوگرافی است.بیش از 70% متخصصان حرفه رادیوگرافی در استرالیا با این موسسه در ارتباط هستند و سالانه در سمینارهای موسسه شرکت می‌نمایند.
 • سازمان ارزیابی مدارک مددکاران اجتماعی
  سازمان ارزیابی مدارک مددکاران اجتماعی
  انجمن استرالیایی مددکاران اجتماعی AASW، سازمانی تخصصی در زمینه مددکاری اجتماعی است که دارای 6000 عضو در سطح کشوری است
 • سازمان ارزیابی مدارک مترجمین
  سازمان ارزیابی مدارک مترجمین
  مرجع معتبر ملی مترجمان و مترجمان همزمان NAATI، انجمنی متشکل از استانداردها و قوانین ملی مربوطه به مترجمان و مترجمان همزمان می باشد.
 • سازمان ارزیابی مدارک دامپزشکان
  سازمان ارزیابی مدارک دامپزشکان
  انجمن دامپزشکان یکی از بالاترین سازمان های فعال به نمایندگی از 300000 دامپزشک در سراسر این کشور است. این انجمن برای اداره و تشخیص استانداردها و استراژیدی ها این حرفه تاسیس شده است. اگر چه، هدف اصلی این سازمان اداره و حفظ استانداردهای عملی این حرفه بوده است، در طی سالها مسئولیت های بیشتری واگذار این سازمان شده است. همچنین این سازمان برای حمایت از رفاه جامعه عملکرد پزشکان را زیر نظر دارد.
 • سازمان ارزیابی مدارک دریانوردان
  سازمان ارزیابی مدارک دریانوردان
  هدف این سازمان محفاظت از محیط زیست دریایی از طریق تجویز برنامه های نظارتی برای جلوگیری از آلودگیست. برای پیشبرد دستیابی به این هدف این سازمان با مرکز نشست نفت دریایی استرالیا همکاری می کند
 • سازمان ارزیابی مدارک فنی و حرفه ای
  سازمان ارزیابی مدارک فنی و حرفه ای
  انجمن ارزش‌گزاری آموزش فنی و حرفه ای استرالیا، تلاش می کند افراد، سیستم های آموزشی، و گروه های صنعتی را در راهیابی به اهداف و ارزیابی هایشان راهنمایی نماید. زمینه های ارزشیابی شامل مشاغل مدیریتی و فنی و حرفه ای می باش
 • انجمن مشاغل حرفه ای
  انجمن مشاغل حرفه ای
  انجمن ارزیابی مشاغل حرفه ای یک مرجع تمرینی برای ارزیابی مدارک حرفه ی های خارجی است. طبق مقررات مهاجرتی 1994، این سازمان مسئل ارزیابی مدارک کسب شده توسط متقاضیان از داخل و خارج از خاک استرالیا می باشد.
 • سازمان ارزیابی مدارک متخصصین کار درمانی
  سازمان ارزیابی مدارک متخصصین کار درمانی
  انجمن برد تخصصی کار درمانی (استرالیا و نیوزلند) “COTRB”، در سال 1996 برای بررسی مسائل مربوط به انجمن کاردرمانان استرالیا و نیوزلند تاسیس شد.
 • سازمان ارزیابی مدارک آموزگاران
  سازمان ارزیابی مدارک آموزگاران
  این سازمان از لحاظ مالی توسط دولت استرالیا و وزیر آموزش و پرورش و آموزش پشتیبانی می شود.
 •  

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

   

  در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید. در صورت تمایل، می‌توانید فرم کاملتر مشاوره را اینجا تکمیل نمایید.
  آخرین بروز رسانی: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
  ویراستار: مدیر