نظام آموزشی استرالیا

EN
خط ویژه: ۸۳۸۷۰

نظام آموزشی استرالیا

ساختار آموزشی

در استرالیا مدارس به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم می شوند و نام نویسی کودکان در مدارس نزدیک به محل سکونتشان صورت می گیرد. سال تحصیلی در استرالیا در ژانویه آغاز و تا دسامبر ادامه می یابد. در تمامی مدارس‌ استراليا آموزش‌ شامل‌ سه‌ مرحله‌ دبستانی شامل پیش دبستانی برای شش تا هفت سال (Primary)، راهنمایی  از سال هفت یا هشت تا سال دهم(Secondary) و دبيرستان‌ سال یازده و دوازده (Senior Secondary)  است. تحصيل‌ در استراليا تا ۱۵ سالگی يا تا تكميل‌ سال‌ دهم‌ اجباری است‌ و مدارس‌ خصوصی در كنار مدارس‌ دولتی نقش‌ مهمی در آموزش‌ دانش‌ آموزان‌ استراليايی به‌ عهده‌ دارند.  بخش عمده ای از مدارس‌ مختلط‌ بوده و تنها یک سوم از مدارس‌ غيردولتی تک جنسیتی هستند. در صورت‌ اتمام‌ موفقيت‌ آميز سال‌ دوازدهم‌ دبيرستان‌ و يا كالج، دانش‌آموزان‌ دیپلم سال‌ دوازدهم‌ (Year 12 Certificate) و يا گواهی ورود به‌ آموزش‌ عالی (Tertiary Entrance Statement) را دريافت‌ می كنند.

 

نظام آموزشی استرالیا به چند بخش عمده تقسیم می شود:

 • مقطع پیش دبستانی
 • مقطع ابتدایی
 • مقطع متوسطه
 • آموزش فنی و حرفه ای (TAFE)
 • آموزش بین المللی
 • مؤسسات آموزش زبان انگلیسی (ELICOS)
 • دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

مقطع پیش دبستانی

مقطع پیش دبستانی اجباری نبوده و طول‌ آن به طور معمول ۱ سال‌ می باشد. اغلب کودکان استرالیایی در 4 سالگی در مدارس رسمی پیش دبستانی ثبت نام نموده و از آموزش های این دوره بهره می برند.

 

مقطع ابتدایی

در ايالت‌ ها و قلمروهای استراليا طول‌ دوران‌ ابتدايی متفاوت‌ می باشد ولی به‌ طور كلی دوران‌ ابتدايی شامل ۶ سال‌ (سال‌ اول‌ تا ششم) يا ۷ سال‌ (سال‌ اول‌ تا هفتم) است‌ و دانش‌آموزان‌ بين‌ سنين‌ ۶ تا ۱۱ سالگی در این دوره  پذیرفته می شوند. کودکان استرالیای از سن ۷ سالگی وارد مقطع ابتدایی می شوند. از جمله اصلی ترین موضوعات درسی در مدارس ابتدایی کشور استرالیا می توان زبان انگلیسی٬ تربیت بدنی و بهداشت٬ زبان دوم٬ ریاضیات٬ علوم٬ جامعه و محیط زیست٬ فناوری و هنر را نام برد.

 

مقطع متوسطه

در ايالت‌ ها و قلمروهای استراليا طول‌ دوران‌ دبيرستان‌ نیز متفاوت‌ بوده ولی به طور معمول این مقطع ۵ سال‌ (سال‌ هشتم‌ تا دوازدهم) و یا ۶ سال (سال‌ هفتم‌ تا دوازدهم) به‌ طول‌ می انجامد. در بعضی ايالت‌ها يا قلمروهای استراليا نظير قلمرو پايتختی استراليا يا ايالت‌ تاسمانيا دوران‌ دبيرستان‌ ۴ سال‌ (سال‌ هفتم‌ تا دهم) است‌ و دانش‌آموزان‌ برای ادامه‌ تحصيل‌ سال‌ يازدهم‌ و دوازدهم‌ را در كالج‌ می گذرانند. بیشتر پسران و دختران استرالیایی در سنین ۱۲ تا ۱۳ سالگی وارد مقطع متوسطه می شوند. گذراندن دروسی چون زبان انگلیسی٬ ریاضیات و علوم برای کلیه دانش آموزان اجباری است. واحد های درسی اختیاری از قبیل مطالعات رایانه ای٬ زبان های خارجی٬ هنر و موسیقی٬ نمایشگاه٬ بازرگانی٬ تاریخ٬ جغرافیا و علوم فنی نیز ارائه می گردند. در ۲ سال آخر مقطع متوسطه٬ دانش آموزان دبیرستانی می توانند رشته دلخواه خود را جهت ادامه تحصیل انتخاب نمایند.

 

تحصيلات‌ دانشگاهی

‌ورود به‌ دانشگاه‌ ها در استرالیا مشروط  به نمرات‌ گواهی ورود به‌ آموزش‌ عالی (TES) بوده كه‌ روش‌ محاسبه‌ آن در هر ايالت‌ متفاوت‌ است. برای ورود به‌ دانشگاه‌ های ديگر ايالت‌ ها نيز می توان‌ از  آزمون TES استفاده‌ نمود. دانشگاه‌های استراليا به صورت مستقل‌ عمل کرده و خود مدرک صادر می نمایند. در سال ۱۹۸۸ تعدادی از دانشگاه‌ ها و كالج‌ ها در هم‌ ادغام‌ شدند و تشكلی مبنی بر سيستم‌ واحد ملی دانشگاه‌ ها (Unified National System - UNS) را كه‌ بالغ‌ بر ۳۹ دانشگاه‌ بود شكل‌ دادند. علاوه بر آن ۴۹ كالج‌ نيز در تمام‌ استراليا پراكنده‌ هستند كه‌ می توانند با توجه‌ به‌ قوانين‌ ايالتی، مداركی تا سطح‌ كارشناسی ارشد ارائه نمایند. در سال ۱۹۹۰ شورای وزيران‌ آموزش‌ ايالات‌ و قلمروهای مختلف‌ استراليا یک نظام‌ واحد ارزيابی آموزشی را در استراليا با عنوان‌ RATE 1 معرفی نمود. در سال‌ ۱۹۹۵ ميلادی نظام‌ جايگزين‌ ديگری تحت‌ عنوان‌ AQF 2 معرفی شد كه‌ مقرر گردید تا پايان‌ سال ۱۹۹۹ میلادی جايگزين‌ نظام RATE 1 شود. مبنای معرفی اين‌ نظام‌های ارزيابی، فراهم‌ كردن‌ چارچوبی ملی و فراگير برای ارزشيابی مدارک تحصيلی در استراليا بعد از دوران‌ تحصيل‌ اجباری (۱۵ سالگی يا سال‌ دهم) است. با توجه‌ به‌ نظام‌ ارزشيابی AQF 2، مدرک پايان‌ دوره دبيرستان، گواهينامه‌ دبيرستان‌ (Senior Secondary Certificate of Education) ناميده‌ می شود.

 

دوره‌ های تحصيلی

 • Associated Diploma با ۲ سال تحصيل‌ همراه‌ با كارآموزی ارائه می شود كه‌ تحت‌ پوشش‌ دوره‌ های حرفه‌ای TAFE است.
 • Diploma با ۳ سال تحصیل پس از دیپلم دبیرستان همراه با کارآموزی ارائه می شود. اين‌ دوره‌ نيز تحت‌ پوشش‌ دوره‌ های حرفه‌ای TAFE است.
 • Bachelor با حداقل ۳ یا ۴ سال تحصیل پس از دیپلم دبیرستان ارائه می شود.
 • (Post Graduate Certificate (PGC که دوره آن‌ ۱ نيم‌ سال‌ و پس از دوره كارشناسی است.
 • (Post Graduate Diploma (PGD که دوره آن‌ ۲ نيم‌ سال‌ و پس از دوره كارشناسی است.
 • Bachelor Honours Degree که دوره آن‌ حداقل‌ ۴ تا ۵ سال‌ پس از ديپلم‌ دبيرستان‌ به طول می انجامد. دانش‌ آموختگان‌ اين‌ دوره‌ بدون‌ گذراندن‌ دوره‌ Master می توانند دوره‌ PhD را شروع‌ نمایند.
 • Master که برای ورود به‌ آن امتحانی صورت‌ نمی گيرد، بلكه‌ با توجه‌ به‌ نمرات‌ دوره‌ Bachelor و معرف‌ ها، پذيرش‌ صادر می گردد. طول‌ اين‌ دوره‌ بستگی به‌ طول‌ دوره‌ Bachelor دارد٬ به اینصورت كه‌ ۱ سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ بعد از دوره‌ ۴ ساله‌ Bachelor و ۲ سال تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ بعد از دوره‌ ۳ ساله Bachelor لازم‌ است. البته‌ در بعضی از رشته‌ ها مانند شيلات دوره‌ Master تا ۳ سال‌ هم‌ به‌ طول‌ می انجامد.
 • PhD که یک دوره‌ معمولاً‌ پژوهشی است‌ و بايد طی آن موضوع‌ جديدی در رشته‌ مربوطه‌ ارائه‌ گردد. البته‌ در بعضی از دانشگاه‌ ها گذراندن‌ يك‌ دوره ‌Qualifying به‌ صورت‌ درسی برای شروع‌ دوره‌ دكترا الزامی است‌ و پس از آن دوره‌ پژوهشی آغاز می شود كه‌ حداقل‌ ۳ سال‌ به طول‌ می انجامد.

 

‌‌نحوه‌ ارزشيابی مدارک تحصيلی

۱. مدارک Diploma بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌٬ كاردانی ارزشيابی می شوند.

۲. مدارک Bachelor بعد از ديپلم‌ دبيرستان، كارشناسی ارزشيابی می شوند.

۳. مدارک (Post Graduate Certificate (PGC و (Post Graduate Diploma (PGD فقط صحت‌ صدور صادر می شوند.
۴. مدارک Master با شرط‌ داشتن‌ كارشناسی، كارشناسی ارشد ارزشيابی می شوند.
۵. مدارک PhD با شرط‌ داشتن‌ كارشناسی ارشد، دكترا ارزشيابی می شوند.

 

چگونگی ارزشيابی مدارک تحصيلی دانشگاه‌های استراليا در ایران

۲ یا ۳ سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان = كاردانی

۴ یا ۵ سال بعد از ديپلم دبيرستان = كارشناسی

 ۱ یا ۲ سال تحصيل بعد از دوره كارشناسی = كارشناسی ارشد

حداقل ۳ سال تحصيل بعد از كارشناسی ارشد = دكترا

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

آخرین بروز رسانی: ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
ویراستار: آقای سعید محتشم راد