قرارداد پذیرش تحصیلی و ویزای استرالیا
EN

قرارداد پذیرش تحصیلی و ویزای استرالیا

قرارداد پذیرش تحصیلی
قرارداد پذیرش تحصیلی

متن قرارداد پذیرش تحصیلی استرالیا

 
بسمه تعالی
قرارداد پذیرش تحصیلی
این قرارداد بین شرکت ایلیاد بین الملل مشاور به شماره ثبت ۲۳۹۸۸۶ و مجوز اعطایی به شماره 42/7/89036 مبنی بر فعالیت شرکت در زمینه اعزام دانشجو به کشورهای استرالیا و نیوزیلند و به  نشانی : تهران، میدان ونک، برج نگار، طبقه دوازدهم، واحد ده و به نمایندگی خانم/ آقا:.................................... که در این قرارداد
( شرکت ) نامیده میشود از یک طرف و
آقا/خانم : ............................................................. فرزند: ..........................................به شماره ملی : ....................................................... تاریخ تولد :............................................. صادره‌از:................................... به‌نشانی: ................................................................................................................................................................ تلفن. .............................. تلفن همراه................................................ ایمیل:...............................................................................کشور مورد درخواست :....................................................... رشته و مقطع و گرایش مورد درخواست ...............................................................که در این قرارداد «متقاضی» نامیده می‌شود از طرف دیگر و با شرایط زیر منعقد می‌شود و مفاد آن به استناد ماده ده قانون مدنی ایران  بین طرفین و یا قائم مقام آنان لازم الاتباع است .
مادة ۱: موضوع قرارداد :                                           
ارائه خدمات مربوط به پذیرش دانشجو در یکی از دانشگاه های.............................
 
مادة ۲: مدت قرارداد:
مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد تا پایان یافتن تعهدات طرفین و حداکثر به مدت یک سال میباشد .
تبصره یک:با دریافت پذیرش تعهد ان فی ما بین به اتمام میرسد.
مادة ۳: مراحل و شرایط پرداخت مبلغ قرارداد :
1-3- مشاوره بصورت رایگان انجام می پذیرد (مشاوره تلفنی و حضوری).
2-3- هزینه امور پذیرش طبق تعرفه وزارت علوم ایران  برای مقاطع پایین تر از دکترا 55.000.000 ریال و برای مقطع دکترا  60.000.000 ریال خواهد بود که متقاضی می بایست تماما در زمان انعقاد قرارداد پرداخت نماید. این هزینه ها مربوط به خدمات رایگان ارائه شده از طرف دانشگاهای خارجی نمی باشد.
تبصره یک : مبلغ هزینه های ارزیابی دانشگاهها توسط مشاور تحصیلی به متقاضی اعلام و متقاضی مبلغ آن را در وجه شرکت پرداخت می نماید.(میزان مبلغ اعلامی متناسب با تعداد دانشگاه مورد درخواست متقاضی متغیر  می باشد) .
تبصره دو :  با توجه به این که طبق ضوابط وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت مبلغ 9 درصد ارزش افزوده مبلغ قرارداد جهت پرداخت به سازمان امور مالیاتی الزامی می باشد لذا متقاضی در زمان تسویه حساب  نهایی قرارداد  مکلف است مبلغ  مالیات بر ارزش افزوده را طبق ضوابط جاری به صورت جداگانه و علاوه بر مبلغ قرارداد به حساب شرکت پرداخت نماید .پرداخت سایر هزینه هایی که در چهارچوب موضوع قرارداد پیش بینی نشده و به صلاحدید شرکت باید انجام بپذیرد, توسط مشاور تحصیلی به متقاضی اعلام می گردد و متقاضی در اولین فرصت از زمان اعلام مشاور تحصیلی , نسبت به واریز وجه به حساب شرکت اقدام می نماید. اعم این هزینه ها شامل پست, ترجمه مدارک, هزینه ارزیابی دانشگاه ها و غیره می باشد.
تبصره سه : تأخیر در پرداخت موارد فوق توسط متقاضی باعث می گردد بررسی و رسیدگی به مدارک پرونده ایشان با خلل مواجه گردد و مسئولیت تأخیر متوجه خود متقاضی بوده و شرکت از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت.
تبصره چهار: با این قرارداد برای 3 دانشگاه به انتخاب دانشجو و صلاحدید مشاور اقدام می گردد و در صورت درخواست هر 3 دانشگاه  اضافه تر معادل 100 دلار کشور مربوطه به حساب شرکت توسط متقاضی پرداخت می گردد.
مادة 4 :  تعهدات و مسئولیت‌های شرکت :
1-4- ارائه اطلاعات کامل، صحیح و مستند، به متقاضی در مورد شرایط ادامة تحصیل در موسسات آموزشی معتبر کشورهای استرالیا یا نیوزیلند و بررسی اولیه شرایط متقاضی و پیشنهاد بهترین و مناسب ترین مقطع و رشته تحصیلی و دانشگاه .
2-4- ارائه اطلاعات واقعی و به هنگام به متقاضی در مورد مقررات و ضوابط دانشگاههای مورد تقاضای متقاضی و چگونگی شرایط زندگی از جمله هزینة زندگی، سکونت و سایر اطلاعاتی که به طور متعارف در جهت تصمیم‌گیری متقاضی مؤثر می‌باشد.
3-4- بررسی صحت و تناسب مدارک مورد نیاز ارائه شده متقاضی. (مسئولیت قانونی صحت مدارک مذکور با خود متقاضی می‌باشدو چنانچه مشخص شود که اطلاعات یا مدارک ارائه شده واقعی نبوده یا جعلی باشد مسئولیت قانونی آن با متقاضی میباشد ).
4-4کمک به تکمیل فرم و اوراق مربوطه و ارائه اطلاعات لازم در این خصوص و همچنین پیگیری مستمر پرونده در مراکز آموزشی تا حصول نتیجه نهائی و اطلاع رسانی صحیح به متقاضی در خصوص تغییر در مدارک و شرایط خود متقاضی و افراد تحت تکفل .
4-5- اقدام جهت اخذ پذیرش تحصیلی در تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاهی  از دانشگاههای معتبر استرالیا یا  نیوزیلند و مورد تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دیگر مراکز آموزشی و بنا به درخواست کتبی یا شفاهی متقاضی .
تبصره یک: ارائه مشاوره به متقاضی توسط نماینده شرکت حداکثر  به مدت یکسال پس از شروع به تحصیل متقاضی در کشور محل تحصیل انجام خواهد پذیرفت .
تبصره دو:موسسه تحت هیچ شرایطی مسئول تاخیر در دریافت پذیرش یا بورسیه و  تبعات آن نیست و هیچ ادعایی از طرف متقاضی مسموع نخواهد بود.
مادة 5: تعهدات و مسئولیت‌های متقاضی :
1-5- متقاضی با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است کلیه مدارک تایید شده تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه را در زمان مقرر و مدت زمان اعلام شده به شرکت تسلیم نماید.مسئولیت هرگونه تأخیر در تحویل مدارک به عهده متقاضی می باشد. همچنین شرکت تنها اصل مدارک متقاضی را رویت نموده و از تحویل گرفتن و نگهداری این مدارک خودداری می نماید . بدیهی است شرکت هرگونه ادعای آتی در خصوص تحویل گرفتن و نگهداری اصل مدارک را  از متقاضی سلب می نماید.
2-5- متقاضی می‌بایست دارای گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران بوده و به هیچ دلیل ممنوع ‌الخروج از کشور نباشد.
3-5- متقاضی موظف است بر مبنای ماده 3 این قرارداد حق‌الزحمه شرکت و هزینه های مربوط به موسسات آموزشی را در زمانهای تعیین شده در قرارداد پرداخت نماید. عدم پرداخت به موقع حق‌الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئولیت ناشی از آن تماما به عهدة متقاضی می‌باشد که در صورت امتناع متقاضی از پرداخت آن  و یا تخلف از مفاد قرارداد شرکت میتواند دو برابر مبلغ قرارداد را به عنوان ضرر و زیان دریافت نماید .
4-5- متقاضی اطلاع کامل دارد که انصراف از تحصیل و یا عدم اجرای مفاد قرارداد مطابق با شرایط و ضوابط اعلام شده از طرف موسسات آموزشی می باشد و طبق ضوابط این موسسات رفتار شده و با دانشجوی خاطی برخورد خواهد شد.
5-5- رعایت کلیه شرایط و قوانین حاکم در موسسات آموزشی مورد تحصیل و قوانین و مقررات کشور محل تحصیل (مسئولیت هرگونه اعمال خلاف مقررات و ارتکاب اعمال مجرمانه متقاضی به عهده متقاضی بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد. همچنین در صورت تغییر قوانین آموزشی و یا قوانین اقامتی شرکت هیچ گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت .
6-5- متقاضی می پذیرد که مرجع نهائی مربوط به پذیرش دانشگاه و کالج  کشور مورد تقاضا میباشد و  شرکت هیچ تضمینی در رابطه با موفقیت درخواست نمیتواند داشته باشد .
7-5- -متقاضی مکلف است در صورت تغییر نشانی حداکثر ظرف مدت 10 روز مراتب را به طرف مقابل اعلام نماید و مسئولیت هرگونه مشکلات ناشی از تغییر آدرس را عهده دار میشود .
8-5- متقاضی متعهد میگردد که کلیه مراحل مربوطه به اخذ پذیرش تحصیلی را از طریق شرکت  انجام دهد و چنانچه به هر دلیل اقدام موازی از سوی متقاضی انجام شود که منجر به انجام کار بیشتر یا انجام پروسه دیگری گردد باید هزینه انجام آن را بنا به تقاضای شرکت ویا توافق فی مابین بپردازد .
9-5- متقاضی متعهد میگردد که مدارک ارائه شده به هیچ وجه جعلی نبوده و چنانچه در هر مرحله ای مشخص شود که مدارک به صورت قانونی تهیه نشده تمامی عواقب آن متوجه متقاضی خواهد بود .
10-5 - متقاضی هیچ گونه  اعتراضی در خصوص نحوه پذیرش ندارد و به شرکت اختیار استفاده از ایمیل پروفایل آنلاین خود را برای ارتباط با مراکز آموزشی می دهد و اعتراضی ندارد. سیستم به صورت اتوماتیک و یا دستی ایمیلهای دریافتی را به پنل دانشجو ارسال می نماید .
مادة 6: فسخ قرارداد :
فسخ قرارداد باید به صورت کتبی از طریق نامه و یا ایمیل اعلام شود و در موارد ذیل قرارداد فسخ میگردد :
1-6- چنانچه اعلام انصراف توسط متقاضی  ، پس از امضای قرارداد باشد  در این صورت پرونده مختومه تلقی هیچ مبلغی قابل عودت به متقاضی نمی باشد
2-6- چنانچه اعلام انصراف توسط متقاضی پس از اخذ پذیرش از دانشگاه و قبل از ارسال مدارک جهت اخذ ویزا اعلام شود  در این صورت پرونده مختومه تلقی و هیچ مبلغی به متقاضی مسترد نمیگردد.
3-6-  چنانچه به هر دلیل امکان اخذ پذیرش از سوی دانشگاهای مورد نظر  میسر نگردد مبلغ 50 درصد از هزینه کل قرارداد پذیرش  به متقاضی مسترد خواهد شد .
4-6 چنانچه متقاضی به هر دلیلی  مدارک لازم را برای پذیرش در زمان مقرر تحویل کارشناس پرونده خود ندهد و پرونده مشمول زمان شود اعتراض متقاضی به دلیل عدم همکاری در ارائه مدارک جهت انجام امور پذیرش مسموع نخواهد بود و هیچ مبلغی قابل عودت نمی باشد.
مادة 7: موارد اضطراری :
 در مواردی که به علت بروز حوادث قهریه که غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل انتساب به شرکت بوده و جلوگیری و یا رفع آن از عهدة شرکت خارج بوده، انجام تمام و یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد غیر ممکن گردد، شرکت مکلف است مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارک مثبته به اطلاع متقاضی رسانده و درخواست تمدید مدت قرارداد را بنماید. در مدت وجود اضطرار متوقف شده، هیچ‌ یک از طرفین حق ادعای خسارت از طرف دیگر را نخواهد داشت.چنانچه به هر دلیل اخذ پذیرش تحصیلی به دلایلی که از حیطه اختیارات شرکت خارج باشد به تاخیر افتد شرکت هیچ تعهدی در این خصوص نخواهد داشت و تا زمان رفع مشکل تعهدات شرکت به تاخیر خواهد افتاد .
مادة 8: حل اختلافات:
 طرفین کوشش خواهند نمود، کلیه اختلافات حاصل از اجرا یا تفسیر قرارداد را به صورت مذاکره حل و فصل نمایند در غیر این صورت موضوع از طریق مراجعه به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج (کارگروه نظارت) به عنوان داور مرضی الطرفین حل و فصل و حکم آن ملاک عمل و
مــــورد قبول طرفین خواهد بود. در صورتی که موضوع توسط کار گروه نظارت منتهی به حل و فصل نشود طرفین جهت ادامه پیگیری می‌توانند به مراجع صالح قضایی مراجعه نمایند.
مادة 9: نشانی طرفین :
نشانی طرفین قرارداد همانست که در ابتدای این قرارداد ذکر گردید. هرگاه یکی از طرفین، نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی حداکثر ظرف مدت یک هفته به طرف مقابل اطلاع دهد. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه نامه‌ها و اوراق و اظهارنامه‌ها به نشانی موجود در پرونده با پست سفارشی و یا ایمیل  ارسال خواهد شد و ارسال نامه الکترونیکی بمنزله ابلاغ و اعلام خواهد بود .
ماده 10 : استرداد وجه
چنانچه به هر دلیلی قرارداد فسخ گردد یا طرفین از ادامه قرارداد انصراف دهند و یا  اخذ پذیرش با موفقیت انجام نپذیرد و متقاضی یا موسسه از بابت وجوه پرداختی طلبکار گردند کلیه هزینه های ریالی طبق نرخ وجه رایج پرداخت خواهد شد و موسسه هیچ گونه تعهدی در نواسانات نرخ ارز نخواهدداشت و اعتراض یا ادعای متقاضی در نواسانات نرخ ارز مورد قبول نخواهد بود .
ماده 11 : سایر شرایط
متقاضی متعهد می گردد که در طی کلیه مراحل انجام پذیرش  احترام متقابل را حفظ نموده و به هیچ وجه پس از دریافت اخذ نتیجه اقدام به رفتار غیر محترمانه در محل شرکت نداشته باشد. در غیر این صورت شرکت حق شکایت و دریافت جریمه ده میلیون تومانی را خواهد داشت. حق ثبت کلیه مکاتبات و مکالمات برای شرکت محفوظ است
توضیح : چنانچه به درخواست متقاضی بازپرداخت یا استرداد شهریه یا هزینه های بیمه از سوی دانشگاه ها یا موسسات بیمه به حساب شرکت واریز شود به دلیل تاخیر در استرداد وجوه ارزی وهم چنین مشکلات سیستم بانکی ، شرکت زمانی مبالغ بازپرداختی را  مسترد و عودت مینماید که از سوی دانشگاه یا شرکت بیمه مبلغ عودت داده شده واریز شود و مسئولیت تاخیر در استرداد این مبالغ به عهده شرکت نمیباشد .
مادة 12:  نسخه‌های قرارداد:
 این قرارداد در 12 ماده و در سه نسخه در تاریخ ..............................................تهیه و تنظیم و به امضاء طرفین رسیده ، که بین طرفین مبادله گردیده است و کلیه نسخه‌های آن اعتبار واحد دارند.
 
 
 
متقاضی
نماینده / مدیریت عامل
نام و نام خانوادگی :
مهر و امضاء :
امضاء 
 
آدرس دفتر نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور:
تهران – میدان فردوسی – خیابان شهید موسوی ( فرصت جنوبی ) پلاک 27 –سازمان امور دانشجویان
 
 
قرارداد ویزای تحصیلی:

بسمه تعالی

قرارداد ویزای تحصیلی
 
این قرارداد بین شرکت ایلیاد بین الملل مشاور به شماره ثبت 239886و مجوز اعطایی به شماره 42/7/89036 مبنی بر فعالیت شرکت در زمینه اعزام دانشجو به کشورهای استرالیا و نیوزیلند و به نشانی: تهران، میدان ونک، برج نگار، طبقه دوازدهم، واحد دهم و به نمایندگی خانم/ آقای: ............................................... که در این قرارداد ( شرکت ) نامیده میشود از یک طرف و
آقا/خانم : ............................................................................ فرزند: ..........................................به شماره ملی : ....................................................... تاریخ تولد :............................................. صادره از:...................................به نشانی : ..................................................................................................................................................................................... تلفن............................... تلفن همراه................................................ایمیل:...............................................................................کشور مورد درخواست :....................................................... رشته و مقطع و گرایش مورد درخواست ........................................................................که در این قرارداد «متقاضی» نامیده می‌شود از طرف دیگر و با شرایط زیر منعقد می‌شود و مفاد آن به استناد ماده ده قانون مدنی ایران بین طرفین و یا قائم مقام آنان لازم الاتباع است .
مادة 1: موضوع قرارداد :
ارائه خدمات مربوط به اخذ ویزای تحصیلی .
مادة 2: مدت قرارداد:
مدت اعتباراین قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد تا پایان یافتن تعهدات طرفین  و حداکثر به مدت یک سال میباشد .
تبصره یک:با دریافت ویزا تعهدات فی ما بین به اتمام میرسد.
مادة 3: مراحل و شرایط پرداخت مبلغ قرارداد :
1-3- مشاوره بصورت رایگان انجام می پذیرد (مشاوره تلفنی و حضوری).
2-3- هزینه انجام پروسه اخذ روادید  تحصیلی طبق تعرفه وزارت علوم ایران برای تمامی مقاطع تحصیلی 60.000.000 ریال .می باشد که متقاضی می بایست تماما در زمان انعقاد قرارداد پرداخت نماید.
 
تبصره یک :  با توجه به این که طبق ضوابط وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت مبلغ 9 درصد ارزش افزوده مبلغ قرارداد جهت پرداخت به سازمان امور مالیاتی الزامی می باشد  لذا متقاضی در زمان تسویه حساب  نهایی قرارداد  مکلف است مبلغ  مالیات بر ارزش افزوده را طبق ضوابط جاری به صورت جداگانه و علاوه بر مبلغ قرارداد به حساب شرکت پرداخت نماید. پرداخت سایر هزینه های که در چهارچوب موضوع قرارداد پیش بینی نشده و به صلاحدید شرکت باید انجام بپذیرد, توسط مشاور تحصیلی به متقاضی اعلام می گردد و متقاضی در اولین فرصت از زمان اعلام مشاور تحصیلی , نسبت به واریز وجه به حساب شرکت اقدام می نماید اعم این هزینه ها شامل پست , ترجمه مدارک , بلیط ، فرمهای روادید ،ویزای همراه ، هزینه  ارزیابی سفارت وغیره می باشد.
 
تبصره دو: تأخیر در پرداخت موارد فوق توسط متقاضی باعث می گردد بررسی و رسیدگی به مدارک پرونده ایشان با خلل مواجه گردد و مسئولیت تأخیر متوجه خود متقاضی بوده و موسسه از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت.
 
مادة 4:  تعهدات و مسئولیت‌های موسسه:
1-4- کمک به تکمیل فرم و اوراق مربوطه و ارائه اطلاعات لازم ، اخذ وقت مصاحبه سفارت در صورت لزوم و همچنین پیگیری مستمر پرونده تا حصول نتیجه نهائی و اطلاع رسانی صحیح به متقاضی . بدیهی است  موسسه نتیجه پرونده و اخذ ویزای تحصیلی را به هیچ عنوان تضمین نمی نماید بلکه تمامی سعی و تلاش خود را در چهارچوب قوانین جهت اخذ ویزا  انجام می دهد.
2-4- موسسه پس از اخذ روادید و پایان اعتبار قرارداد، هیچگونه مسئولیتی در رابطه با شرایط تحصیل در دانشگاه و تغییرات مواد و دروس آموزشی ، ترک تحصیل، اخراج از دانشگاه، پناهندگی و سایر اعمال مجرمانة متقاضی نخواهد داشت و در این شرایط نیز  هیچگونه وجهی از طرف موسسات آموزشی به متقاضی عودت نمیگردد.
 
مادة 5: تعهدات و مسئولیت‌های متقاضی :
1-5- متقاضی با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است کلیه مدارک تایید شده برای اخذ روادید تحصیلی را در زمان مقرر و مدت زمان اعلام شده به موسسه تسلیم نماید.مسئولیت هرگونه تأخیر در تحویل مدارک به عهده متقاضی می باشد. همچنین موسسه تنها اصل مدارک متقاضی را رویت نموده و از تحویل گرفتن و نگهداری این مدارک خودداری می نماید . بدیهی است موسسه هرگونه ادعای آتی در خصوص تحویل گرفتن و نگهداری اصل مدارک را از متقاضی سلب می نماید.
2-5- متقاضی می‌بایست دارای گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران بوده و به هیچ دلیل ممنوع ‌الخروج از کشور نباشد.
3-5- متقاضی موظف است برمبنای ماده 3 این قرارداد حق‌الزحمه موسسه و هزینه های اخذ ویزا را پرداخت نماید. عدم پرداخت به موقع حق‌الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئولیت ناشی از آن تماما به عهدة متقاضی می‌باشد. که در صورت امتناع متقاضی از پرداخت آن  و یا تخلف از مفاد قرارداد شرکت میتواند دو برابر مبلغ قرارداد را به عنوان ضرر و زیان دریافت نماید .
4-5- -متقاضی میپذیرد که مرجع نهائی مربوط به اخذ ویزا اداره مهاجرت  یا سفارت کشور مورد تقاضا میباشد و موسسه هیچ تضمینی در رابطه با موفقیت اخذ ویزا  نمیتواند داشته باشد .
5-5-متقاضی اطلاع دقیق دارد که شرایط و ضوابط پذیرش ویزای خود و یا بستگانش را دارا میباشد  و از تمامی مراحل انجام تا خاتمه کار و مدت زمان آن اطلاع کافی دارد .
6-5-متقاضی متعهد میگردد که مدارک ارائه شده به هیچ وجه جعلی نبوده و چنانچه در هر مرحله ای مشخص شود که مدارک به صورت قانونی تهیه نشده تمامی عواقب آن متوجه متقاضی خواهد بود .
7-5-متقاضی متعهد میگردد که تحت هیچ شرایطی در کشور محل تحصیل درخواست پناهندگی ننماید و چنانچه موسسه از این تخلف مطلع شود حق شکایت در مراجع قضائی کشور محل تخلف و همچنین مراجع قضائی ایران به دلیل بروز خسارت معنوی و لکه دار شدن اعتبار موسسه را خواهد داشت .
مادة6 : پروسه و مراحل اخذ ویزا:
الف ) مرحله اول: آماده سازی مدارک
ب ) درصورت لزوم اخذ وقت سفارت برای مصاحبه که در این مورد  مشکلات ناشی از گرفتن وقت سفارت و عدم گرفتن وقت به عهده شرکت نمی باشد.
ج)ارسال پرونده درخواست ویزا
د ) مرحله دوم : اعلام نتیجه ویزا
 
مادة7: فسخ قرارداد :
فسخ قرارداد باید به صورت کتبی از طریق نامه و یا ایمیل اعلام شود و در موارد ذیل قرارداد فسخ میگردد :
1-6-چنانچه اعلام انصراف توسط متقاضی پس ازامضای قرارداددر این صورت پرونده مختومه تلقی و هیچ مبلغی قابل عودت به متقاضی نمی باشد.
2-6-چنانچه اعلام انصراف توسط متقاضی پس از ارسال مدارک جهت اخذ ویزا اعلام شود در این صورت پرونده مختومه تلقی و هیچ مبلغی به متقاضی استرداد نمیگردد.
3-6-در صورت عدم صدور ویزا  از سوی سفارت مبلغ 20 درصد از هزینه کل قراداد ویزا به متقاضی قابل عودت می باشد.
4-6-چنانچه متقاضی به هردلیلی مدارک لازم را برای انجام امور اخذ ویزا در زمان مقرر تحویل کارشناس پرونده خود ندهد و پرونده مشمول زمان شود اعتراض متقاضی به دلیل عدم همکاری در ارائه مدارک جهت انجام امور اخذ ویزا اعلام شود در این صورت پرونده مختومه تلقی و هیچ مبلغی قابل عودت نمی باشد.
 
مادة8: موارد اضطراری :
 در مواردی که به علت بروز حوادث قهریه که غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل انتساب به موسسه بوده و جلوگیری و یا رفع آن از عهدة موسسه خارج بوده، انجام تمام و یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد غیر ممکن گردد، موسسه مکلف است مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارک مثبته به اطلاع متقاضی رسانده و درخواست تمدید مدت قرارداد را بنماید. در مدت وجود اضطرار متوقف شده، هیچ‌یک از طرفین حق ادعای خسارت از طرف دیگر را نخواهد داشت.چنانچه به هر دلیل اخذ روادید به دلایلی که از حیطه اختیارت موسسه خارج باشد به تاخیر افتد موسسه هیچ تعهدی در این خصوص نخواهد داشت و تا زمان رفع مشکل تعهدات موسسه به تاخیر خواهد افتاد .
مادة 9: حل اختلافات:
 طرفین کوشش خواهند نمود، کلیه اختلافات حاصل از اجرا یا تفسیر قرارداد را به صورت مذاکره حل و فصل نمایند در غیر این صورت موضوع از طریق مراجعه به اداره کل بورس وامور دانشجویان خارج (کارگروه نظارت) به عنوان داور مرضی الطرفین حل و فصل و حکم آن ملاک عمل و مــــورد قبول طرفین خواهد بود. در صورتی که موضوع توسط کار گروه نظارت منتهی به حل و فصل نشود طرفین جهت ادامه پیگیری می‌توانند به مراجع صالح قضایی مراجعه نمایند.
مادة 10: نشانی طرفین :
نشانی طرفین قرارداد همانست که در ابتدای این قرارداد ذکر گردید. هرگاه یکی از طرفین، نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی حداکثر ظرف مدت یک هفته به طرف مقابل اطلاع دهد. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه نامه‌ها و اوراق و اظهارنامه‌ها به نشانی موجود در پرونده با پست سفارشی و یا ایمیل  ارسال خواهد شد و ارسال نامه الکترونیکی بمنزله ابلاغ و اعلام خواهد بود .
ماده 11 : استرداد وجه
چنانچه به هر دلیلی قرارداد فسخ گردد یا طرفین از ادامه قرارداد انصراف دهند و یا  اخذ روادید با موفقیت انجام نپذیرد و متقاضی یا موسسه از بابت وجوه پرداختی طلبکار گردند کلیه هزینه های ریالی طبق نرخ وجه رایج پرداخت خواهد شد و موسسه هیچ گونه تعهدی در نواسانات نرخ ارز نخواهدداشت و اعتراض یا ادعای متقاضی در نواسانات نرخ ارز مورد قبول نخواهد بود .
مادة 12: سایر شرایط:
متقاضی متعهد می گردد که در طی کلیه مراحل انجام ویزا  احترام متقابل را حفظ نموده و به هیچ وجه پس از دریافت اخذ نتیجه اقدام به رفتار غیر محترمانه در محل شرکت نداشته باشد. در غیر این صورت شرکت حق شکایت و دریافت جریمه ده میلیون تومانی را خواهد داشت.
توضیح : چنانچه به درخواست متقاضی بازپرداخت یا استرداد شهریه یا هزینه های بیمه از سوی دانشگاه ها یا موسسات بیمه به حساب شرکت واریز شود به دلیل تاخیر در استرداد وجوه ارزی وهم چنین مشکلات سیستم بانکی ، شرکت زمانی مبالغ بازپرداختی را  مسترد و عودت مینماید که از سوی دانشگاه یا شرکت بیمه مبلغ عودت داده شده  و امکان انتقال وجه فراهم شده باشد و مسئولیت تاخیر در استرداد این مبالغ به عهده شرکت نمیباشد .
مادة13:  نسخه‌های قرارداد:
 این قرارداد در 12 ماده و در سه نسخه در تاریخ ..............................................تهیه و تنظیم و به امضاء طرفین رسیده ، که بین طرفین مبادله گردیده است و کلیه نسخه‌های آن اعتبار واحد دارند.
 
 
 
 
 
 
متقاضی
نماینده / مدیریت عامل
نام و نام خانوادگی :
مهر و امضاء :
امضاء :
 

 

 

آدرس دفتر نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور:
تهران – میدان فردوسی – خیابان شهید موسوی ( فرصت جنوبی ) پلاک 27 –سازمان امور دانشجویان
 
در صورتی که درخواست شما واقعی است و توان مالی کافی برای تحصیل در خارج را دارید و اقوام پناهنده و یا نیت پناهندگی ندارید می توانید از خدمات این مجموعه بهره مند شوید.
                     

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

 

و در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید.
آخرین بروز رسانی: ۱۲ آبان ۱۳۹۸
ویراستار: خانم نسرین جولایی