دانشگاه راکفلر شهر نیویورک

EN
خط ویژه: ۸۳۸۷۰

دانشگاه راکفلر شهر نیویورک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا  است که در ایالت نیویورک و در شهر نیویورک واقع شده است.  این دانشگاه از موقوفات  جان دیویس راکفلر است
بعضی از رشته های تحصیلی و تحقیقی: 
تاریخ طبیعی
تاریخ کشاورزی
تاریخ گیاه‌شناسی
تاریخ پزشکی
تاریخ کالبدشناسی
تاریخ جانورشناسی
تاریخ جانورشناسی
 تاریخ زمین‌شناسی
تاریخ دیرینه‌شناسی
تطور تاریخ بوم‌شناسی
تاریخ وراثت
تاریخ زیست‌شیمی
تاریخ دانش کشاورزی
تاریخ زیست‌شناسی مولکولی
تاریخ زیست‌شناسی آران‌ای
تاریخ فرگشت مولکولی
تاریخ ایمنی‌شناسی
تاریخ زیست‌فناوری
 
 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

آخرین بروز رسانی: ۱۹ آبان ۱۳۹۵
ویراستار: مدیر