خوابگاه‌های دانشگاه موناش

خوابگاه‌های دانشگاه موناش

خوابگاه‌های دانشگاه موناش
خوابگاه‌های دانشگاه موناش

خوابگاه دانشگاه موناش استرالیا

 
تعداد خوابگاه‌های دانشگاه موناش قابل ملاحظه و متنوع هستند. در زیر نام و هزینه تمام خوابگاه های وابسته به دانشگاه آمده است. معمولا خوابگاه ها محدودیت زمانی دارند. به این معنی که تنها به مدت ۱۰ ماه به هر دانشجو اجاره داده می شوند. دانشجویان در صورت تمایل می توانند از خوابگاه های خصوصی خارج از دانشگاه، منازل اجاره ای و Home Stay استفاده کنند. خوابگاه های وابسته به دانشگاه عبارتند از:
 • Caulfeild
 • Clayton
 • Gippsland Residential
 • Peninsula
 • Berwick
 

Caulfeild

اندازه هزینه ها-برای هرشخص-به ازای هرروز هزینه ها-برای هرشخص-به ازای هرهفته
کوچک ۲۶.۷۵$ ۱۸۷.۲۵$
استاندارد ۲۹.۴۰$ ۲۰۵.۸۰$
هزینه گاز و آب هر دوهفته یکبار شارژ می شود. نظافت آشپزخانه، توالت و حمام بر عهده پرسنل خوابگاه می باشد. مبلغ ۳۳۰$ بیعانه دریافت می شود. اطلاعات بیشتر:
http://www.mrs.monash.edu/on-campus-accommodation/caulfield/index.html
 

Clayton

خوابگاه های کلایتون سه دسته هستند:
 • South East Flats
 آپارتمان  هزینه ها-برای هرشخص-به ازای هرروز  هزینه ها-برای هرشخص-به ازای هرهفته
 2خوابه  ۲۹$  ۲۰۳$
 3خوابه  ۲۶.۴۵$  ۱۸۵.۱۵$
 4خوابه  ۲۴.۴۵$  ۱۷۱.۱۵$
 5خوابه  ۲۳.۴۵$  ۱۶۴.۱۵$
هزینه گاز و آب هر دوهفته یکبار شارژ می شود. نظافت آشپزخانه، توالت و حمام بر عهده پرسونل خوابگاه می باشد. مبلغ ۳۳۰$ بیعانه دریافت می شود.
 • Halls of Residence
 یک خوابه-به ازای هر روز  یک خوابه با سرویس بهداشت شخصی
 ۲۳.۴۵$  ۲۷.۵۵$
 ۳۳.۵۰$  ۳۸.۳۰$
 ۵۰.۱۰$  ۵۰.۱۰$
 ۷۲.۳۵$  ۷۲.۳۵$
Normanby House
 یک خوابه-به ازای هر روز  یک خوابه با سرویس بهداشت شخصی-به ازای هر روز
 ۲۴.۸۰$  ۲۷.۵۵$
 ۳۴.۷۰$  ۳۸.۳۰$
 ۵۰.۱۰$  ۵۰.۱۰$
 ۷۲.۳۵$  ۷۲.۳۵$
 
 • قابل توجه است که سال تحصیلی در خوابگاه ها از ۲۰ فوریه تا ۲۶ نوامبر در نظر گرفته می شود که در واقع همان دوره های طولانی مدت است که ۳۸-۴۰  هفته می باشد.
 • دوره استاندارد ۱۸-۲۰  هفته است که از۲۰ فوریه تا ۹جولای ، یعنی یک ترم تحصیلی و نیز۱۰ جولای تا ۲۶ نوامبر در نظر گرفته می شود.
 • ترم تابستانی نیز ۱۲هفته است که از ۲۷نوامبر تا ۲۸ فوریه است.
 • دوره های کوتاه مدت نیز همانطور که از نام آن مشخص است کمتر از یک ترم تحصیلی می باشد.
اطلاعات بیشتر:
 

Gippsland Residential

 واحدهای جنوبی  واحدهای جنوبی  واحدهای شمالی واحدهای شمالی
 استاندارد-به ازای هرروز  دوبل-به ازای هرروز  سرویس بهداشتی شخصی  استاندارد
 ۱۷.۲۵$  ۲۱$  ۲۳.۱۰$  ۱۷.۲۵$
 ۲۱.۵۶$  ۲۶.۲۵$  ۲۸.۸۸$  ۲۱.۵۶$
 ۲۵.۵۵$  ۳۱.۵۰$  ۳۴.۶۵$  ۲۵.۸۸$
 ۳۰.۱۹$  ۳۶.۷۵$  ۴۰.۴۳$  ۳۰.۱۹$
 • قابل توجه است که سال تحصیلی در خوابگاه ها از ۲۰ فوریه تا ۲۶ نوامبر در نظر گرفته می شود که در واقع همان دوره های طولانی مدت است که ۳۸-۴۰ هفته می باشد.
 • دوره استاندارد ۱۸-۲۰ هفته است که از۲۰ فوریه تا ۹جولای ، یعنی یک ترم تحصیلی و نیز ۱۰جولای تا۲۶ نوامبر در نظر گرفته می شود.
 • ترم تابستانی نیز۱۲هفته است که از ۲۷نوامبر تا ۲۸ فوریه است.
 • دوره های کوتاه مدت نیز همانطور که از نام آن مشخص است کمتر از یک ترم تحصیلی می باشد.
اطلاعات بیشتر:
 

Peninsula

   اتاق تکی در خانه چندنفره اتاق تکی درخانه تک نفره
   درهفته  درهفته
طولانی  ۱۵۹.۶۰$  ۲۰۳.۷۰$
 استاندارد  ۱۷۵.۷۰$  ۲۲۴$
 کوتاه مدت  ۱۹۱.۴۵$  ۲۴۴.۳۰$
 • قابل توجه است که سال تحصیلی در خوابگاه ها از ۲۰ فوریه تا۲۶ نوامبر در نظر گرفته می شود که در واقع همان دوره های طولانی مدت است که ۳۸-۴۰ هفته می باشد.
 • دوره استاندارد ۱۸-۲۰ هفته است که از ۲۰ فوریه تا۹ جولای ، یعنی یک ترم تحصیلی و نیز ۱۰ جولای تا ۲۶نوامبر در نظر گرفته می شود.
 • ترم تابستانی نیز۱۲هفته است که از۲۷ نوامبر تا ۲۸ فوریه است.
 • دوره های کوتاه مدت نیز همانطور که از نام آن مشخص است کمتر از یک ترم تحصیلی می باشد.
اطلاعات بیشتر:
 

Berwick

North Flat
این آپارتمان ها 5 خوابه هستند. اجاره یک اتاق تک نفره در هر یک از واحدها به ازای هر روز ۲۷.۲۵$ می باشد.
 Halls of Residence
اتاق های تک نفره با سرویس توالت و حمام اختصاصی در هر اتاق:
 • دوره های طولانی مدت به ازای هر روز ۲۵$.
 • دوره های استاندارد به ازای هر روز ۲۸.۵۰$.
 • دوره های کوتاه مدت به ازای هر روز ۳۳.۸۸$.
 • اتاق مهمان برای هر روز ۳۹.۰۱$.
 اتاق های تک نفره در آپارتمان های ۴ خوابه
 • دوره های طولانی مدت به ازای هر روز ۲۳.۴۵$.
 • دوره های استاندارد به ازای هر روز ۲۶.۷۳$.
 • دوره های کوتاه مدت به ازای هر روز ۳۱.۰۱$.
 • اتاق مهمان برای هر روز۳۶.۵۹$.
 
قابل توجه است که سال تحصیلی در خوابگاه ها از۲۰ فوریه تا ۲۶ نوامبر در نظر گرفته می شود که در واقع همان دوره های طولانی مدت است که ۳۸-۴۰ هفته می باشد.
دوره استاندارد۲۰-۱۸هفته است که از۲۰ فوریه تا ۹جولای ، یعنی یک ترم تحصیلی و نیز ۱۰جولای تا ۲۶نوامبر در نظر گرفته می شود.
ترم تابستانی نیز ۱۲هفته است که از ۲۷ نوامبر تا ۲۸ فوریه است.
دوره های کوتاه مدت نیز همانطور که از نام آن مشخص است کمتر از یک ترم تحصیلی می باشد.
 اطلاعات بیشتر:
خوابگاه‌های دانشگاه موناش
خوابگاه‌های دانشگاه موناش

Home Stay

این عبارت به معنی زندگی کردن با یک خانواده و یا شخص مجرد در استرالیا است.اگر علاقه مند به محیط یک خانه می باشید بهتر است این گزینه را انتخاب کنید.هزینه ها متفاوت است و معمولا شامل هزینه اجاره،گاز،آب و برق است و کلا به این ۳روش می باشد:محل زندگی به همراه غذا،محل زندگی به تنهایی،محل زندگی در ازای انجام برخی وظایف منزل به عنوان مثال نظافت و یا نگهداری از کودک. اطلاعات بیشتر :

 

می توانید از بنگاه معاملات ملکی و یا از یک شخص،منزل اش را اجاره کنید.این امر به شما امکان یک زندگی مستقل را خواهد داد.بیشتر این منازل فاقد وسایل زندگی می باشند.اگر افرادی را بیابید که در این اجاره با شما شریک شوند،بسیار عالی خواهد بود زیرا آنچه مسلم است کلیه مخارج تقسیم خواهد شد. اطلاعات بیشتر :
 

آپارتمان های دانشجویی  

تعداد زیادی آپارتمان دانشجویی در اطراف کمپس پارک ویل وجود دارد که همگی مجهز به وسایل زندگی هستند.این آپارتمان ها مخصوص زندگی دانشجویی طراحی شده اند و از آنجا که حمام و آشپزخانه مستقل دارند محیطی خصوصی را برای زندگی ایجاد می کنند.واحدها یک اتاقه،۲اتاقه و اتاق اشتراکی هستند.
اطلاعات بیشتر :

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

 

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید. در صورت تمایل، می‌توانید فرم کاملتر مشاوره را اینجا تکمیل نمایید.
آخرین بروز رسانی: ۶ اسفند ۱۳۹۷
ویراستار: آقای علی عمانی