590-ویزای قیم دانشجویان زیر 18 سال

EN
خط ویژه: ۸۳۸۷۰

590-ویزای قیم دانشجویان زیر 18 سال

ویزای قیم دانشجویان زیر 18 سال

ویزای شماره 590

 • این ویزا خاص قیم دانش آموزان زیر 18 سال استرالیایی می باشد. قیم می تواند شخص قانونی، پدر، مادر، خواهر و برادر بالای 22 سال سن باشد.
 • در شرایطی که شما خود فرزند زیر 6 سال دارید، نمی توانید قیم فرزند دیگر خود باشید.

 

با این ویزا چه اختیاراتی خواهم داشت؟

 • می توانید تا زمانی که فرزند شما 18 ساله می شود در استرالیا بمانید،
 • فرزندان بالای 6 سال خود را با خود همراه کنید،
 • در یک کورس تحصیلی زیر 3 ماه ثبت نام نمایید،
 • شامل همسر شما نمیشود،
 • در ورود و خروج به استرالیا مشکلی نخواهید داشت ولی دانشجو باید  شما را همراهی نماید و یا قیمومیت او را به فرد دیگری بسپارید. 
 • شما نمی توانید کار کنید اما شاید بتوانید در مشاغل داوطلبانه بدون پاداش شرکت نمایید.

 

الزامات

 • آزمایشات پزشکی را برای خود و فرزندان وابسته به خود انجام می دهید،
 • بیمه را برای خود و فرزندان وابسته به خود می پردازید،
 • سابقه کیفری نباید داشته باشید،
 • نباید به دولت استرالیا مقروض باشید،
 • باید بتوانید هزینه زندگی، محل اسکان، رفت و آمد و دیگر هزینه ها را برای خود و فرزندان وابسته به خود بپردازید،
 • شما مگر در موارد اضطراری نمی توانید استرالیا را بدون دانش آموز ترک کنید، یعنی نباید اورا در استرالیا تنها بگذارید.

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

آخرین بروز رسانی: ۳ اسفند ۱۳۹۵
ویراستار: آقای سعید محتشم راد