چگونه ۵ امتیاز تحصیل در استرالیا برای درخواست ویزای کار پس از تحصیل یا اقامت را به‌دست بیاوریم؟
EN
خط ویژه: ۸۳۸۷۰

چگونه ۵ امتیاز تحصیل در استرالیا برای درخواست ویزای کار پس از تحصیل یا اقامت را به‌دست بیاوریم؟

آشنایی با الزامات تحصیل در استرالیا
آشنایی با الزامات تحصیل در استرالیا
بررسی اجمالی
الزامات تحصیلی
الزامات تحصیل دو ساله‌ی‌ دانشگاهی
همپوشانی مهارت‌ها
تحصیل در خارج از استرالیا
مدارکی که باید به همراه با درخواست ارائه شوند
 

بررسی اجمالی

در زمان درخواست برای ویزای موقت فارغ‌التحصیلی (زیرمجموعه‌ی ۴۸۵)، ویزای مستقل افراد ماهر (زیرمجموعه‌ی ۱۸۹)، ویزای نامزد مهارت (زیرمجموعه‌ی ۱۹۰) و یا ویزای منطقه‌ای (اجباری) مهارت کاری (زیرمجموعه‌ی ۴۹۱)، جهت برآورده کردن الزامات تحصیل در استرالیا باید یکی از موارد زیر به اتمام رسیده باشد:
•    یک مهارت مجزای مرتبط که نیازمند تحصیل دو ساله‌ی دانشگاهی است و یا
•    بیش از یک مهارت که در مجموع نیازمند دو سال تحصیل دانشگاهی بوده‌اند و منجر به ایجاد یک مهارت مرتبط شده‌اند.
 
شما باید تحصیل خود در استرالیا را در بیش از ۱۶ ماه به اتمام رسانده باشید و حین این زمان ویزای تحصیلی مرتبط را اخذ کرده باشید.

تحصیل یا تحصیلات شما که منجر به ارائه هر نوع مدرک، دیپلم و یا مهارت تجاری شده است باید در CRICOS (ثبت مؤسسات و تحصیلات دانشجویان خارجی) ثبت شده باشد و دوره‌ها باید به زبان انگلیسی گذرانده شده باشند.


نکته

اگر برای ویزای موقت فارغ‌التحصیلی (زیرمجموعه‌ی ۴۸۵) درخواست می‌دهید باید تحصیلات خود را در دوره‌ی ۶ ماهه‌ی قبل از درخواست به اتمام رسانده باشید.
 

الزامات تحصیلی

هر مهارتی را به اتمام رسانده باشید و از طریق آن مایلید الزامات حاضر را برآورده کنید باید:
•    حداقل لیسانس یا بالاتر، دیپلم، دیپلم پیشرفته و یا مهارت بازرگانی باشد.
•    در یکی از مؤسسات آموزشی استرالیا و داخل استرالیا اخذ شده باشد.
•    به زبان انگلیسی تحصیل کرده باشید.
•    در CRICOS ثبت شده باشد.
•    زمانی اخذ شده باشد که ویزای قانونی تحصیلی داشته‌اید.
 

نکته

شما نمی‌توانید از درس‌های مربوط به زبان انگلیسی و یا برنامه‌های اینچنینی برای برآورده کردن الزامات تحصیلی استرالیا استفاده کنید.
آشنایی با الزامات تحصیل در استرالیا
آشنایی با الزامات تحصیل در استرالیا

الزامات تحصیل دو ساله‌ی دانشگاهی

دو سال تحصیل دانشگاهی برابر با ۹۲ هفته در نظر گرفته می‌شود که شامل یک یا بیش از یک مهارت می‌شود.
 

دو سال تحصیل دانشگاهی به چه معنی است؟

دو سال تحصیل دانشگاهی یا ۹۲ هفته تحصیل ثبت شده بر اساس طول مدت زمان دروس ثبت شده در CRICOS محاسبه می‌شود.

شما می‌توانید زمان بیشتری را برای اتمام دروس بگذرانید ولی در نظر داشته باشید که فقط به تعداد هفته‌های استانداردی که CRICOS تعیین می‌کند برای شما در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال اگر شما طی ۹۲ هفته دروسی که بر اساس CRICOS باید ۷۸ طول بکشد را به اتمام برسانید، شما فقط ۷۸ هفته‌ی تحصیلی را گذرانده‌اید.

فقط تحصیلاتی که با موفقیت پایان یافته باشند تحت عنوان دو سال تحصیلی دانشگاهی در نظر گرفته می‌شوند. دروسی که در آن‌ها مردود شده‌اید در نظر گرفته نمی‌شوند.
 

اعتبارات و معافیت‌ها

مثال: اگر CRICOS دوره‌ی تحصیلی شما را ۱۳۸ هفته (سه سال) ثبت کرده باشد و به ازای آن دوره ۲۴ واحد وزنی دریافت کرده باشید، شما زمانی می‌توانید بگویید که دو سال تحصیل دانشگاهی را به اتمام رسانده‌اید که با موفقیت ۱۶ واحد دیگر را نیز بگذرانید. این در واقع بدین معنی است که شما می‌توانید از اعتبارات تحصیلی فقط تا ۸ واحد وزنی استفاده کنید و دو سال تحصیلی دانشگاهی را به اتمام برسانید.
 
در موارد زیر نمی‌توانید واحدهای اعتباری خود را برای برآورده کردن الزامات تحصیلی استرالیا استفاده کنید:
•    زمانی که از این اعتبارات برای برآورده کردن الزامات تحصیلی استرالیا برای دوره‌های دیگر استفاده می‌کنید.
•    شما این اعتبارات را حین تحصیل در استرالیا ولی در دوره‌هایی که در CRICOS ثبت نشده‌اند کسب کرده‌اید.
•    شما این اعتبارات را برای تحصیلاتی که خارج از کشور گذرانده‌اید دریافت کرده‌اید.
 
اعتبارات دوره‌هایی که بدون مدرک هستند و یا خارج از کشور گذرانده شده‌اند را فقط می‌توان در جایی که اعطا کننده‌ی اعتبار قبول دارد و به عنوان بخشی از RPL (شناخت قبل از آموزش) مورد استفاده قرار داد. از این اعتبارات نمی‌توان مستقیماً برای برآورده کردن الزامات تحصیلی استرالیا استفاده کرد.
 

نکته

رونوشت آکادمیک شما باید نشان دهد که اعتبارات مربوط به آموزش‌های پیش‌نیاز چگونه در مهارت شما تأثیر داشته‌اند تا بدین ترتیب در برآورده کردن الزامات تحصیلی استرالیا نقش داشته باشند. بدین صورت شکی باقی نمی‌ماند که این اعتبارات بخشی از مهارت شما محسوب می‌شود.
 

حداقل ۱۶ ماه تحصیل در استرالیا

الزامات تحصیلی استرالیا را نمی‌توان در کمتر از ۱۶ ماه برآورده کرد.
 
این دوره زمانی آغاز می‌شود که دوره‌ی تحصیلی شروع می‌شود (عموماً از شروع دروس محسوب می‌شود و دوره‌ی پیش‌نیاز جزو آن نیست) و تا زمانی که همه‌ی الزامات آکادمیک تکمیل شده باشد ادامه می‌یابد.
 
مثال: اگر دوره‌ی تحصیلی شما در CRICOS برای ۹۲ هفته ثبت شده باشد و شما اعتبارات را بر اساس تحصیلاتی که در دیگر دوره‌هایی که در CRICOS ثبت شده‌اند دریافت کرده باشید، شما می‌توانید از این اعتبارات برای برآورده کردن الزامات تحصیل در استرالیا استفاده کنید حتی اگر مهارتی برای این دوره‌ها کسب نکرده باشید.
 
به هر حال، اگر اعتبارات تحصیلی شما باعث کوتاه شدن (کمتر از ۱۶ ماه تقویمی) زمانی که به صورت فیزیکی دوره‌ی خود را می‌گذرانید شود، در این صورت نمی‌توانید الزامات تحصیل در استرالیا را برآورده کنید.
 
اگر این اتفاق رخ دهد چند گزینه برای شما وجود دارد که به شرح زیر است:
•    از دانشگاه خود بخواهید که اعتبارات شما را باطل کند و این دوره‌ها را برای کسب مهارت خود تکمیل کنید.
•    واحدهای تکمیلی شامل واحدهای اختیاری که دانشگاه به عنوان واحدهای جایزه برای کسب مهارت می‌پذیرد را بگذرانید.
 
شما می‌توانید مهارت‌های مرتبط اضافی که می‌توان از آن‌ها برای برآورده کردن الزامات تحصیل در استرالیا استفاده کرد را تکمیل کنید. مهارت‌های اضافی شما باید طول دوره‌ی کافی برای دوره‌های ثبت شده در CRICOS را داشته باشند تا بتوان آن را به عنوان واحدهای دوره‌ی شما و جزئی از ۹۲ هفته‌ی تحصیلی محسوب کرد.
آشنایی با الزامات تحصیل در استرالیا
آشنایی با الزامات تحصیل در استرالیا

همپوشانی مهارت‌ها

شما می‌توانید مهارت‌هایی که همپوشانی دارند را بگذرانید. به عنوان مثال دانشجویانی که تحت ویزای کار فارغ‌التحصیلان زیرمجموعه‌ی ۴۸۵ درخواست ویزا می‌دهد می‌توانند دیپلم امور مالی را اخذ کند و سپس دیپلم حسابداری را نیز اخذ کند در صورتی که ۲ واحد از مهارت دوم به عنوان اعتبار از مهارت اول به وی تعلق می‌گیرد.

زمانی که مهارت‌ها همپوشانی داشته باشند، نمی‌توانید طول دوره‌ی تحصیلی را بیش از یک بار محاسبه کنید.

اگر شما بیش از یک مهارت را به اتمام رسانده باشید ولی از آخرین مهارت کسب شده برای برآورده کردن الزامات تحصیل در استرالیا استفاده کنید، اعتباراتی که از مهارت‌های قبلی برای کسب آخرین مهارت استفاده کرده‌اید برای برآورده کردن الزامات تحصیل در استرالیا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

طول دوره‌ی واقعی تحصیل در مهارت‌های قبلی را نیز می‌توان برای برآورده کردن الزامات مربوط به ۱۶ ماه محسوب کرد.
 

تحصیل خارج از استرالیا

اگر دوره‌ی تحصیلی شما شامل تحصیل خارج از کشور باشد و طی آن شما حداقل دو سال تحصیلی را در خارج گذرانده باشید و کمتر از ۱۶ ماه در دوره‌های ثبت شده در CRICOS در استرالیا تحصیل نکرده باشید باز هم می‌توانید الزامات تحصیل در استرالیا را برآورده کنید.

مثال: اگر شما ۳ سال یا ۶ ترم لیسانس را به شرح زیر گذرانده باشید، دو سال تحصیلی را در استرالیا به اتمام رسانده‌اید:

•    ترم ۱: خارج از استرالیا
•    ترم ۲: داخل استرالیا
•    ترم ۳: داخل استرالیا
•    ترم ۴: داخل استرالیا
•    ترم ۵: خارج از استرالیا
•    ترم ۶: داخل استرالیا


الگوی تحصیلی تا زمانی که الزامات تحصیل در استرالیا برآورده شود اهمیتی ندارد.

شما باید حداقل ۱۶ ماه تحصیلی را در حالی که به صورت فیزیکی در استرالیا بوده‌اید گذرانده باشید.

اگر شرایط زیر را داشته باشید الزامات تحصیل در استرالیا را برآورده نکرده‌اید:
•    اگر تحصیلات خود را فقط در یک مؤسسه‌ی آموزشی استرالیایی خارج از استرالیا گذرانده باشید و یا
•    تحصیلات خود را به صورت آنلاین یا مکاتبه‌ای با یک مؤسسه‌ی آموزشی استرالیایی و زمانی که خارج از استرالیا بوده‌اید گذرانده باشید.
 

مدارکی که باید به همراه با درخواست ارائه شوند

یک کپی برابر با اصل از نامه‌ی خاتمه‌ی دوره‌ی آموزشی از محل تحصیل خود تهیه کنید که نشان دهد:
•    دوره چه تاریخی شروع شده و چه تاریخی خاتمه یافته است.
•    شامل آموزش‌های از راه دور می‌شود یا خیر.
•    کپی برابر با اصل از دوره‌های گذرانده شده.
•    تاریخ خاتمه‌ی دوره.
•    محلی که در آنجا تحصیل کرده‌اید.
•    تحصیلات به صورت تمام وقت بوده و یا پاره وقت.
•    تحصیلات خود را به چه زبانی گذرانده‌اید.
 
اگر بخواهید از اعتباری که برای یک دوره کسب کرده‌اید استفاده کنید و نشان دهید که شرایط و الزامات تحصیل در استرالیا را برآورده کرده‌اید، نامه‌ی خاتمه‌ی دوره باید به شرح بالا باشد.
 

تاریخ خاتمه

درخواست‌هایی که تحت ویزای زیرمجموعه‌ی ۴۸۵ ارائه می‌شوند باید تا ۶ ماه پس از خاتمه‌ی دوره ارائه شوند.
 
تاریخ خاتمه‌ی دوره در واقع تاریخی است که شما الزامات دانشگاه برای دریافت مدرک و یا مهارت تجاری خود را برآورده کرده‌اید و به یکی از فرم‌های زیر این اتفاق اعلام شده باشد:
•    نامه
•    انتشار در روزنامه
•    انتشار در اینترنت
•    ایمیل
•    تابلوی اعلانات مؤسسه‌ی ثالث.
 
تاریخ خاتمه نباید با تاریخ جشن فارغ‌التحصیلی ناهمخوانی داشته باشد. تاریخ جشن فارغ‌التحصیلی تاریخی است که دانشجویان به عنوان مثال در یک جشن به صورت واقعی مدارک خود را دریافت می‌کنند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

 

و در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید.
آخرین بروز رسانی: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ویراستار: آقای علی عمانی