راهنماي تاييد ترجمه رسمي مدارك تحصيلي

راهنماي تاييد ترجمه رسمي مدارك تحصيلي

 

راهنماي تاييد ترجمه رسمي مدارك تحصيلي

 

1-   ترجمه مدارك تحصيلي مقطع ابتدايي:
* ترجمه كليه مدارك مقطع ابتدايي با مهر و امضا مدير آموزشگاه مربوطه قابل تاييد است.
* ترجمه گواهي پايان مقطع تحصيلات ابتدايي (پنجم ابتدايي) علاوه بر مهر و امضا مدير آموزشگاه بايد با تاييد آموزش و
پرورش منطقه مربوطه برسد.

2-   ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهي هاي مقطع راهنمايي:
* ترجمه كليه مدارك مقطع راهنماي با مهر و امضا مدير آموزشگاه مربوطه قابل تاييد است.
* ترجمه گواهي پايان مقطع تحصيلات راهنمايي (سوم راهنمايي) علاوه بر مهر و امضا مدير آموزشگاه بايد با تاييد آموزش
و پرورش منطقه مربوطه برسد.

3-   ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهي هاي مقاطع متوسطه:
* ترجمه كليه مدارك مقطع متوسطه با مهر و امضا مدير آموزشگاه مربوطه قابل تاييد است.
* ترجمه گواهي پايان مقطع متوسطه (سوم) علاوه بر مهر و امضا مدير آموزشگاه بايد با تاييد آموزش و پرورش منطقه
مربوطه برسد.

4-   ترجمه گواهي ها و ريز نمرات مقطع پيش دانشگاهي:
* كليه گواهيها و ريز نمرات مقطع پيش دانشگاهي بايد به تاييد آموزشگاه و آموزش و پرورش منطقه مروبطه برسد.

5-   ترجمه مدارك آموزشي دوره كارداني:
* كليه مدارك آموزشي در مقطع كارداني با تاييد آموزش و پرورش قابل تاييد است.

6-   ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهي هاي صادره از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري:
* ترجمه دانشنامه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و ريز نمرات فارغ‌التحصيلان ممهور به مهر معرفي شده
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري با امضاهاي معرفي شده و مهر قابل قبول آن سازمان (واقع در شهرك غرب، ميدان
صنعت، خيابان هرمزان، نبش پيروزان جنوبي، جنب دبيرستان ابوريحان، ساختمان وزارت علوم، اراده فارغ التحصيلان) 
قابل تاييد است.

7-   ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهي هاي صادره از دانشگاه پيام نور:
* ترجمه دانشنامه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و ريز نمرات فارغ‌التحصيلان دانشگاه پيام نور ممهور به مهر
معرفي شده وزارت علوم و تحقيقات و فناوري با امضاهاي معرفي شده و مهر قابل قبول آن سازمان (واقع در ابتداي جاده
لشكرگ، روبروي جاده اوزگل، خيابان نخل، ساختمان داشگاه پيام نور، اداره خدمات آموزشي) قابل تاييد است.

8-   ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهي هاي صادره از وزارت بهداشت:
* ترجمه دانشنامه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و ريز نمرات فارغ‌التحصيلان، مدارك پزشكي، دندان پزشكي،
پيرا پزشكي، پرستاري، مامائي و زيرشاخه هاي آن ممهور به مهر برجسته وزارت بهداشت و درمان با امضاهاي معرفي
شده آن سازمان (واقع در شهرك غرب، پشت برج ميلاد نور، خيابان سيماي ايران، وزارت بهداشت و درمان، اداره فارغ
التحصيلان) قابل تاييد است.

9-   ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهي هاي صادره از دانشگاه آزاد اسلامي:
* ترجمه دانشنامه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و ريز نمرات فارغ‌التحصيلان صادره از دانشگاه آزاد در
سراسر ايران بايد به تاييد سازمان مركزي (واقع در خيابان پاسداران، نيستان نهم، سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي،
اداره فارغ التحصيلي) با مهر و امضاهاي معرفي شده آن سازمان قابل تاييد است.

10-          ترجمه كارت دانشجويي:
* ترجمه كارت دانشجويي كليه دانشگاهها اعم از دولتي و غير دولتي، قابل تاييد نيست.

11-         ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهي هاي صادره از دانشگاه هاي غير انتفاعي:
* ترجمه كليه مدارك صادره از طرف اين موسسات در صورتي كه زير نظر وزارت علوم و تحقيقات و فناوري باشند، با مهر
و امضاهاي مجاز، قابل تاييد هستند.

12-          ترجمه مدارك و دانشنامه‌هاي معادل سازمان امور استخدامي كشور:
* ترجمه كليه دانشنامه‌هاي معادل سازمان امور استخدامي، ممهور به مهر وزارت علوم، قابل تاييد است.

13-          ترجمه ارزشنامه‌هاي تحصيلي:
* ترجمه ارزشنامه هاي تحصيلي (ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان خارج از كشور توسط وزارت علوم يا
بهداشت)، با مهر "بلامانع بودن ترجمه" توسط وزارتخانه مربوطه، قابل تاييد است.
* در صورتي كه ارزشنامه تحصيلي بدون مهر "بلامانع بودن ترجمه" باشد، صاحب سند مي تواند اصل سند صادر شده در
خارج از كشور را به تاييد وزارت امور خارجه برساند. در اين صورت مترجم رسمي مي‌تواند آن را به فارسي برگردان كند
و پس از آن به زبان مورد نياز خود ترجمه شود.

14-          ترجمه مدارك و گواهي هاي صادره از حوزه‌هاي علميه:
* ترجمه كليه مدارك صادره از حوزه‌هاي علميه، قابل تاييد است.

15-         ترجمه سر فصل دورس:
* ترجمه سرفصل دروس با مهر شوراي عالي برنامه‌ريزي و وزارت علوم، قابل تاييد است.

16-          ترجمه كارنامه سازمان سنجش آموزش مربوط به كنكور سراسري:
* ترجمه كارنامه (ريز نمرات كنكور سراسري يا آزمايشي) قابل تاييد نمي‌باشد.

17-          ترجمه تعيين رتبه قبولي در دانشگاههاي دولتي:
* ترجمه گواهي قبولي در كنكور سراسري در سربرگ سازمان سنجش و با مهر سازمان سنجش اداره كل امور دانشجويان
داخل و وزارت علوم، قابل تاييد است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

 

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید. در صورت تمایل، می‌توانید فرم کاملتر مشاوره را اینجا تکمیل نمایید.
آخرین بروز رسانی: ۱۵ آبان ۱۳۹۵
ویراستار: خانم پریسا ذوالفقاری