دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم
خدمات رایگان اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از تمامی دانشگاه های استرالیا

دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم

 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آذربایجان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آذربایجان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آرژانتین
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آرژانتین
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آفریقای جنوبی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آفریقای جنوبی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آلمان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آلمان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آمریکا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آمریکا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اتریش
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اتریش
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اردن
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اردن
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ارمنستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ارمنستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اروگوئه
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اروگوئه
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در استرالیا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در استرالیا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در استونی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در استونی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اسپانیا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اسپانیا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اسلواکی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اسلواکی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اسلوونی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اسلوونی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در امارات متحده عربی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در امارات متحده عربی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اندونزی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اندونزی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در انگلستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در انگلستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اوکراین
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اوکراین
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ایرلند
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ایرلند
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ایسلند
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ایسلند
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بحرین
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بحرین
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در برونئی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در برونئی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در برزیل
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در برزیل
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بلاروس
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بلاروس
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بلژیک
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بلژیک
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بلغارستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بلغارستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بوسنی و هرزگوین
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بوسنی و هرزگوین
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در پاکستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در پاکستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در پرتغال
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در پرتغال
 • 	 دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در تاجیکستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در تاجیکستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در تایلند
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در تایلند
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در تایوان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در تایوان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در تونس
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در تونس
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در چک
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در چک
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در چین
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در چین
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در دانمارک
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در دانمارک
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در روسیه
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در روسیه
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در رومانی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در رومانی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در نیوزیلند
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در نیوزیلند
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ژاپن
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ژاپن
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سنگاپور
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سنگاپور
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سودان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سودان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سوریه
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سوریه
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سوئد
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سوئد
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سوئیس
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سوئیس
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در شیلی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در شیلی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در صربستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در صربستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در عراق
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در عراق
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در عربستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در عربستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در عمان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در عمان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در فنلاند
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در فنلاند
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در فیلیپین
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در فیلیپین
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در قبرس
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در قبرس
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در قرقیزستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در قرقیزستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در قزاقستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در قزاقستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در قطر
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در قطر
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کانادا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کانادا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کرواسی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کرواسی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کره جنوبی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کره جنوبی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کلمبیا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کلمبیا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کوبا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کوبا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کویت
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کویت
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در گرجستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در گرجستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در لبنان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در لبنان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در لوکزامبورگ
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در لوکزامبورگ
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در لهستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در لهستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در لیتوانی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در لیتوانی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مالزی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مالزی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مجارستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مجارستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مصر
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مصر
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مقدونیه
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مقدونیه
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مکزیک
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مکزیک
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در نروژ
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در نروژ
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ونزوئلا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ونزوئلا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هلند
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هلند
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هندوستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هندوستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هنگ کنگ
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هنگ کنگ
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در یمن
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در یمن
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در یونان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در یونان
 •  

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

   

  در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید. در صورت تمایل، می‌توانید فرم کاملتر مشاوره را اینجا تکمیل نمایید.
  آخرین بروز رسانی: ۲ دی ۱۳۹۷
  ویراستار: خانم نسرین جولایی