دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم
EN
خط ویژه: ۸۳۸۷۰

دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم

 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آذربایجان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آذربایجان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آرژانتین
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آرژانتین
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آفریقای جنوبی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آفریقای جنوبی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آلمان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آلمان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آمریکا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آمریکا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اتریش
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اتریش
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اردن
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اردن
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ارمنستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ارمنستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اروگوئه
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اروگوئه
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در استرالیا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در استرالیا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در استونی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در استونی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اسپانیا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اسپانیا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اسلواکی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اسلواکی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اسلوونی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اسلوونی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در امارات متحده عربی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در امارات متحده عربی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اندونزی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اندونزی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در انگلستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در انگلستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اوکراین
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اوکراین
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ایرلند
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ایرلند
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ایسلند
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ایسلند
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بحرین
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بحرین
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در برونئی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در برونئی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در برزیل
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در برزیل
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بلاروس
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بلاروس
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بلژیک
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بلژیک
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بلغارستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بلغارستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بوسنی و هرزگوین
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در بوسنی و هرزگوین
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در پاکستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در پاکستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در پرتغال
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در پرتغال
 • 	 دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در تاجیکستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در تاجیکستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در تایلند
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در تایلند
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در تایوان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در تایوان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در تونس
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در تونس
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در چک
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در چک
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در چین
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در چین
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در دانمارک
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در دانمارک
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در روسیه
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در روسیه
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در رومانی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در رومانی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در نیوزیلند
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در نیوزیلند
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ژاپن
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ژاپن
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سنگاپور
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سنگاپور
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سودان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سودان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سوریه
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سوریه
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سوئد
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سوئد
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سوئیس
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سوئیس
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در شیلی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در شیلی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در صربستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در صربستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در عراق
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در عراق
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در عربستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در عربستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در عمان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در عمان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در فنلاند
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در فنلاند
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در فیلیپین
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در فیلیپین
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در قبرس
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در قبرس
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در قرقیزستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در قرقیزستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در قزاقستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در قزاقستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در قطر
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در قطر
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کانادا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کانادا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کرواسی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کرواسی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کره جنوبی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کره جنوبی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کلمبیا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کلمبیا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کوبا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کوبا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کویت
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کویت
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در گرجستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در گرجستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در لبنان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در لبنان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در لوکزامبورگ
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در لوکزامبورگ
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در لهستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در لهستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در لیتوانی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در لیتوانی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مالزی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مالزی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مجارستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مجارستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مصر
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مصر
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مقدونیه
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مقدونیه
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مکزیک
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مکزیک
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در نروژ
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در نروژ
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ونزوئلا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ونزوئلا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هلند
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هلند
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هندوستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هندوستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هنگ کنگ
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هنگ کنگ
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در یمن
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در یمن
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در یونان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در یونان
 •  

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

  آخرین بروز رسانی: ۲ دی ۱۳۹۷
  ویراستار: خانم نسرین جولایی  
  مشاوره رایگان اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از دانشگاه های استرالیا،آمریکا،کانادا،انگلستان ، نیوزیلند و مالزی
  در صورتی که مایلید شرایط شما جهت ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور، توسط مشاورین باتجربه و متخصص موسسه «ایلیاد بین‌الملل» ارزشیابی گردد، فرم مشاوره زیر را تکمیل نمایید. پس از دریافت اطلاعات، حداکثر طی دو روز کاری با شما تماس خواهیم گرفت. قابل توجه است که موسسه ایلیاد بین‌الملل دارای مجوز اعزام دانشجو از وزارت علوم ایران می‌باشند.