ویزاهای خانوادگی و همسر

ویزاهای خانوادگی و همسر

 • ویزای آخرین خویشاوند وابسته ساب کلاس 835
  ویزای آخرین خویشاوند وابسته ساب کلاس 835
  ویزاهای 115  و 835  مربوط به افرادی میباشند که تمام خانواده آنها  در استرالیا هستند و آمادگی حمایت کردن از شخص متقاضی را دارند.
 • ویزای آخرین خویشاوند وابسته ساب کلاس 115
  ویزای آخرین خویشاوند وابسته ساب کلاس 115
  ویزاهای 115  و 835  مربوط به افرادی میباشند که تمام خانواده آنها در استرالیا هستند و آمادگی حمایت کردن از شخص متقاضی را دارند..با این ویزا شما می‌توانید به طور نامحدود در استرالیا بمانید و اگر واجد شرایط هستید برای شهروندی درخواست بدهید. می‌توانید در برنامه بهداشت عمومی مدیکر نام نویسی کنید
 • ویزای ازدواج در شرف وقوع ساب کلاس 300
  ویزای ازدواج در شرف وقوع ساب کلاس 300
 • ویزای همسر ساب کلاس 820 - 801
  ویزای همسر ساب کلاس 820 - 801
  با این ویزا شما می‌توانید به طور نامحدود در استرالیا زندگی ، کار و تحصیل نمایید. حامی اعضای واجد شرایط خانواده شوید تا به استرالیا بیایند. اگر واجد شرایط باشید می‌توانید برای شهروندی استرالیا درخواست بدهید.باید ویزای موقت ساب کلاس 820 را داشته باشید.
 • ویزای همسر (موقت و دائم )ساب کلاس 309-100
  ویزای همسر (موقت و دائم )ساب کلاس 309-100
 • ویزای والدین ساب کلاس 103
  ویزای والدین ساب کلاس 103
  با این ویزا می‌توانید به عنوان مقیم دائم به استرالیا بروید. حامی خویشاوندان واجد شرایط شوید تا به استرالیا بیایند. اگر واجد شرایط هستید برای شهروندی استرالیا درخواست نمایید.زمانیکه تصمیم به درخواست این ویزا می‌کند باید در خارج از استرالیا باشید. توسط فرزند یا خویشاوند حمایت شوید.
 • ویزای خویشاوند یتیم ساب کلاس 837
  ویزای خویشاوند یتیم ساب کلاس 837
  با این ویزا فرزند می‌تواند به عنوان مقیم دائم به استرالیا مهاجرت  و تحصیل نماید و به مدیکر دسترسی داشته باشد. .همچنین اگر واجد شرایط بود برای شهروندی استرالیا درخواست نماید.
 • ویزای خویشاوند یتیم ساب کلاس 117
  ویزای خویشاوند یتیم ساب کلاس 117
  با این ویزا فرزند می‌تواند به عنوان مقیم دائم به استرالیا مهاجرت  و تحصیل نماید و به مدیکر دسترسی داشته باشد. .همچنین اگر واجد شرایط بود برای شهروندی استرالیا درخواست نماید.
 • ویزای خانوادگی شهروند نیوزیلند ( موقت) ساب کلاس 461
  ویزای خانوادگی شهروند نیوزیلند ( موقت) ساب کلاس 461
  این ویزا برای اشخاصی است که شهروند نیوزیلند نیستند اما عضوی از خانواده شهروند نیوزیلند می‌‌باشند. این ویزا به آنان اجازه زندگی و کار در استرالیا را برای 5 سال می‌دهد.با این ویزا می‌توانید در استرالیا به مدت 5 سال کار و تحصیل نمایید.
 • ویزای فرزند وابسته ساب کلاس 445
  ویزای فرزند وابسته ساب کلاس 445
  این ویزا به فرزند اجازه می‌دهد که به طور موقت در استرالیا بماند در حالیکه درخواست ویزای دائم والدینش در حال انجام شدن می‌باشد
 • ویزای والدین ساب کلاس 143
  ویزای والدین ساب کلاس 143
  با این ویزا می‌توانید به صورت مستقل مانند یک مقیم دائم در استرالیا بمانید و حامی واجد شرایط اقوام برای آمدن به استرالیا شوید
 • ویزای والدین 173
  ویزای والدین 173
   با این ویزا می‌توانید تا 2 سال در استرالیا زندگی کنید.کار و تحصیل کنید ( بدون حمایت دولت) .برای ویزای والدین دائم ساب کلاس 143 درخواست نمایید.
 • ویزای سالخورده ساب کلاس 864
  ویزای سالخورده ساب کلاس 864
   با ویزای سالخورده ساب کلاس 864 می‌توانید در استرالیا به عنوان یک مقیم دائم  بمانید.در استرالیا کار و تحصیل کنید و در برنامه سلامت عمومی مدیکر شرکت کنید.باید در استرالیا تا زمانیکه برای درخواست ویزای شما تصمیم گیری می‌شود و زمانیکه درخواست ویزای خود را می‌دهید در استرالیا باشید و تمام شرایط و قوانین استرالیا را رعایت کنید
 • ویزای سالخورده ( موقت) ساب کلاس 884
  ویزای سالخورده ( موقت) ساب کلاس 884
 • ویزای فرزند ساب کلاس 802
  ویزای فرزند ساب کلاس 802
 • ویزای فرزند ساب کلاس 101
  ویزای فرزند ساب کلاس 101
 • ویزای مراقب بیمار ساب کلاس 116
  ویزای مراقب بیمار ساب کلاس 116
  با این ویزا شما می‌توانید اقامت دائم در استرالیا را  برای مراقبت از شخصی که مدت طولانی تحت مراقبتهای پزشکی می‌باشد را داشته باشید البته آن شخص باید دسترسی به گزینه های مدیکر در استرالیا را نداشته باشند
 • 836 ویزای مراقب بیمار ساب کلاس
  836 ویزای مراقب بیمار ساب کلاس
  با این ویزا می‌توانید به صورت دائم  در استرالیا اقامت داشته باشید تا از شخصی که در وضعیت درمانی طولانی دارد مراقبت نمایید این شخص بیمار دسترسی  معقول و مناسبی به گزینه های مدیکر در استرالیا را ندارد.
 • 804 ویزای والدین سالخورده ساب کلاس
  804 ویزای والدین سالخورده ساب کلاس
  این ویزا دائم به فرد سالخورده اجازه ورود به استرالیا را می‌دهد اگر بیشتر فرزندانش نسبت به هر کشور دیگری در استرالیا زندگی کنند.با این ویزا شما می‌توانید به عنوان اقامت دائم به استرالیا سفر کرده و بمانید. حامی وابستگان واجد شرایط برای ورود به استرالیا شوید
 • ویزای خویشاوند سالخورده ساب کلاس 838
  ویزای خویشاوند سالخورده ساب کلاس 838
  ویزای خویشاوند سالخورده به فرد سالخورده مجرد اجازه می‌دهد که در استرالیا بماند  به شرط اینکه حمایت مالی خویشاوندی که در استرالیا زندگی میکند  را داشته باشد
 • ویزای خویشاوند سالخورده ساب کلاس 114
  ویزای خویشاوند سالخورده ساب کلاس 114
  این ویزا برای افراد مسن در نظر گرفته شده است که به شخص واجد شرایط در استرالیا از نظر مالی متکی هستند.
 • ویزای فرزند خواندگی ساب کلاس 102
  ویزای فرزند خواندگی ساب کلاس 102
  این ویزا به کودکانی که توسط یک خانواده استرالیایی پذیرفته شده اند اجازه می دهد در استرالیا زندگی کنند. این ویزا برای اقامت دائم صادر می شود.
 •  

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

   

  در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید. در صورت تمایل، می‌توانید فرم کاملتر مشاوره را اینجا تکمیل نمایید.
  آخرین بروز رسانی: ۱۴ آذر ۱۳۹۷
  ویراستار: خانم نسرین جولایی