دفاتر ماایلیاد بین‌الملل آنلاین

سعید علیزاده حصاری
مدیر عامل و موسس
Phone +۶۱۴ ۰۷۹۹ ۹۰۹۹    +۶۱۳ ۹۶۲۹ ۲۶۷۷
  
EmailGoogle+TwitterFacebookYoutubeLinkedinInstagramTelegram
خانم نرگس علیزاده
مدیر دفتر و مشاور ارشد
Phone   
  
EmailTwitterFacebookYoutubeLinkedinInstagram
خانم نرگس علیزاده حصاری
کارشناس حقوقی
Phone   
  
 سعید پاکدست
کارشناس تحصیلی ،مدیر تبلیغات
Phone ۰ ۹۱۲ ۳۴۷ ۷۷۳۰   
  
EmailTwitterFacebookYoutubeLinkedinInstagramTelegram
خانم نسرین جولایی
کارشناس اجرایی
Phone   
  
TwitterFacebookYoutubeLinkedinInstagram
آقای اشکان عارفی
مدیر ارشد برنامه‌نویسی
Phone ۰۲۱-۴۲۳۴۹۰۰۰    ۰۲۱-۸۳۸۷۰
  
EmailTwitterFacebookYoutubeLinkedinInstagram
آقای امیر علیزاده حصاری
مدیر پروژه فناوری اطلاعات
Phone   
  
EmailTwitterFacebookYoutubeLinkedinInstagramTelegram
آقای کامران افشار
مترجم رسمی ناتی
Phone ۰۲۱-۴۲۳۴۹۰۰۰    ۰۲۱-۸۳۸۷۰
  
TwitterFacebookYoutubeLinkedinInstagram