خدمات رایگان اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از تمامی دانشگاه های استرالیا

دفاتر ماایلیاد بین‌الملل آنلاین

سعید علیزاده حصاری
مدیر عامل و موسس
Phone +۶۱۴ ۰۷۹۹ ۹۰۹۹    +۶۱۳ ۹۶۲۹ ۲۶۷۷
  
EmailLinkedinTelegram
خانم نرگس علیزاده حصاری
کارشناس ارشد حقوقی
Phone   
  
خانم مریم علیزاده حصاری
کارشناس تحصیلی
Phone   
  
امیر علیزاده حصاری
مدیر پروژه فناوری اطلاعات
Phone   
  
EmailTwitterFacebookYoutubeLinkedinInstagramTelegram
استاد محمد علیزاده حصاری
عضو افتخاری هیئت مدیره
Phone   
  
TwitterFacebookYoutubeLinkedinInstagram
آقای کامران افشار
مترجم رسمی ناتی
Phone ۰۲۱-۴۲۳۴۹۰۰۰    ۰۲۱-۸۳۸۷۰
  
TwitterFacebookYoutubeLinkedinInstagram