دانشگاه‌های نیوزیلند

دانشگاه‌های نیوزیلند

نظام‌آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ کشور نیوزیلند
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                   
 
‌‌ تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌
‌  تحصیلات‌ ابتدایی‌(Primery Education)  در این‌ کشور از ۶ سالگی‌ آغاز می‌شود و ۸ سال‌ به طول‌ می‌ انجامد.  با اتمام‌ تحصیلات‌ دوره‌ ابتدایی، تحصیل‌ در دبیرستان‌( Secondary Education ) که‌ شامل‌ یک‌ دوره‌ ۵ ساله‌ است‌ آغاز می‌شود و در مجموع‌۱۳ سال‌ تحصیلی میگردد, البته‌ دروس‌ دانش‌آموزان‌ در سال‌ یازدهم‌ از ۵ سال تبدیل‌ به‌ دروس‌ اختصاصی‌ می‌شود .در پایان‌ سال‌های‌ یازدهم‌   (School Certificate), دوازدهم‌ (Sixth From Certificate)  و سیزدهم   (National Certificate, Higher School Certificate) سه نوع مدرک‌ دبیرستانی‌ صادر می‌شود که‌ هر کدام‌ به‌ ترتیب‌ برای‌ ورود به‌ یک‌ دسته‌ از مراکز آموزش‌ عالی‌ مانند کالج‌ها، پلی‌ تکنیک‌ها و دانشگاه‌ها معتبر است.
البته‌ در نیوزیلند نظام‌ نوین‌ آموزشی‌ (NQF)معرفی‌ و جایگزین‌ نظام‌ قبلی‌ شده‌ است .در این‌ مجموعه‌ دانش‌آموز از سال‌ یازدهم به بعد نظام‌ Modular را طی‌ می‌کند که‌ در آن‌ هر کس‌ حق‌ انتخاب‌ دروس‌ دلخواه‌ خود را دارد و با موفقیت‌ در امتحانات‌ در نظام‌ جدید آموزشی‌ فقط‌ یک‌ نوع‌ دیپلم‌ دبیرستان‌(National Certificate)  دریافت‌ می‌کند.
نظام‌ آموزشی‌NQF  تمام‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی، دانشگاهی‌ و تحصیلات‌ تکمیلی‌ را تحت‌ پوشش‌ قرار می‌دهد و از این‌ رو کلیه‌ تحصیلات‌ به‌ نظام‌ واحدی‌ تبدیل‌ شده‌ است
 
 
 دوره‌های‌ تحصیلی‌
 • New Zealand Certificate : پس از ۵ سال تحصیل نیمه وقت، با شرط داشتن دیپلم دبیرستان طی می شود.
 • New Zealand Diploma ,Undergraduate Diploma: شامل‌ یک‌ سال‌ پژوهش‌ و کار بعد از دوره New Zealand Certificate  است 
 • Bachelorشامل سه‌ تا شش‌ سال‌ تحصیل‌ بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌ است. طول‌ تحصیل‌ در این‌ دوره‌ به‌ رشته‌ بستگی‌ دارد. اکثر رشته‌های‌ علوم‌ پایه، مهندسی، کشاورزی‌ و علوم‌ انسانی‌ سه‌ تا چهار سال، رشته‌های‌ معماری، دندانپزشکی‌ و دامپزشکی‌ پنج‌ سال‌ و رشته‌های‌ پزشکی‌ شش‌ سال‌ به‌ طول‌ می‌انجامد. مدارک‌ دوره‌ Bachelor  را می‌توان‌ به‌ صورت‌ Honours گرفت. برای‌ دوره‌های‌ سه‌ ساله‌Bachelor بعد از یک‌ سال‌ تحصیل (در مجموع‌ چهار سال‌ می‌شود) مدرک‌ Honoursصادر می‌شود و دوره‌های‌ چهار ساله‌ Bachelor   به‌ چهار دسته‌ Second (1 and 2), First,Third تقسیم می‌شود. بدیهی‌ است‌ که‌ مدرک‌Honours - First   بالاترین‌  Third  پایین‌ترین‌ سطح‌ را دارد.
 •  Post Gradute Diploma,PGDنیز بعد از گذراندن‌ دوره‌های‌New Zealand Diploma یاBachelor  در دانشگاه‌های‌ این‌ کشور میسر می‌شود. با دروس‌ این‌ دوره‌ معمولاً‌ یک‌ دوره‌ پژوهش‌ نیز همراه‌ است‌ که‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ به‌ طول‌ می‌انجامد و مدت‌ آن‌ به‌ برنامه‌ آموزشی‌ و رشته‌ بستگی‌ دارد.
 •  Master: برای ورود به‌ این‌ دوره، امتحانی‌ صورت‌ نمی‌گیرد، بلکه‌ با توجه‌ به‌ نمرات‌ دوره‌Bachelor و معرف‌های‌ ارایه‌ شده‌ پذیرش‌ صادر می‌شود. طول‌ مدت‌ این‌ دوره‌ به‌ نوع‌ مدرک‌Bachelor بستگی‌ دارد، بدین‌ صورت‌ که‌ دو سال‌ تحصیل‌ بعد از دوره‌ سه‌ ساله‌Bachelor و یک‌ سال‌ تحصیل‌ بعد از دوره‌ چهار ساله‌Bachelor (Honours)   لازم‌ است .دوره‌های‌Master  با درس‌ و پژوهش‌ همراه‌ است.
 • .Ph.D: این دوره‌ فقط‌ پژوهشی‌ است‌ و مدتش‌ حداقل‌ 3 سال‌ و حداکثر ۶ سال‌ است، که‌ در پایان‌ دانشجو باید از پایان‌ نامه‌ خود شفاهاً‌ دفاع‌ کند، البته‌ در برخی‌ موارد از دانشجویان‌ امتحان‌ کتبی‌ نیز گرفته‌ می‌شود.
در نظام‌ آموزشی‌ نیوزیلند، همانند انگلستان‌ گرفتن‌ مدرک‌Ph.D.   به‌ طور مستقیم، پس‌ ازBachelor نیز امکان‌پذیر است‌ که‌ در این‌ صورت‌ دانشجو بایستی‌ وضعیت‌ علمی‌ کاملاً‌ مطلوبی‌ داشته‌ باشد.
 
 
 ‌نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌
 • ‌‌مدارک‌ New Zealands Diploma, New Zealand Certificate  و کلیه‌ مدارک‌ ۲ یا سه‌ سال‌ تحصیل‌ که‌ منجر به‌ اخذ مدرک‌  Bachelor  نمی‌شود، بعد از دیپلم‌ دبیرستان،"کاردانی" ارزشیابی‌ می‌شود.
 • مدارک‌ ذکر شده‌ در بند یک‌ به‌ همراه  (Post Gradute Diploma -PGD)در مجموع‌ "کارشناسی"  ارزشیابی‌ می‌شود.
 • مدارک Bachelor بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌ از دانشگاه‌های‌ گروه‌ ۱و ۲ ،"کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شود. 
 • ‌‌برای‌ مدارک‌ PGD ، بعد از کارشناسی، فقط‌ صحت‌ صدور صادر می‌شود.  
 • ‌‌مدارک‌ Master  از دانشگاه‌های‌ گروه‌۱ با شرط‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی،"کارشناسی‌ ارشد" ارزشیابی‌ می‌شود.
 • مدارک‌P. h.D از دانشگاه‌های‌ گروه‌ ۱ با شرط‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی‌ ارشد،"دکترا"  ارزشیابی‌ می‌شود.
 
 ‌معرفی‌ دانشگاه‌های‌ نیوزیلند     
‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌
عالی‌ زلاندنو، گروه‌ یک‌ (ممتاز( برای‌ کلیه‌ دوره‌های‌ تحصیلی
۱
۲ University of Canterbury
۳  Lincoln University
۴  Massey University
۵  University of Otago
۶  Victoria University of Wellington
۷  The University of Waikato
۸
         
مراکز آموزش‌
عالی‌ و پلی‌ تکنیک‌ها(Polytechnics)   در نیوزیلند، گروه‌ دو، فقط‌ تا سطح‌ کارشناسی(لیسانس) ارزشیابی‌ می‌شود
۱
صرفاً در مقطع کارشناسی ارشد با شرط آزمون
قابل بررسی و ارزشیابی می باشد.
۲  Wellington Institute of Technology
۳  Christchurch Polytechnic
۴ از تلفیق دو دانشگاه Universal College of Learning (UCOL) (Manawatu Polytechnic و  Wanganui Regional Community Polytechnic 
۵  Manukau Institute of Technolgy 
۶  Nelson Marlborough Institute of Technology
۷  Northland Institute of Technology 
۸ Otago Polytechnic
۹  Southern Institute of Technology
۱۰  Tairawhiti Polytechnic
۱۱  Unitec New Zealand
۱۲  Waiariki Institute of Technology 
۱۳  Waikato Institute of Technology 
۱۴  Messay University-Wellington 
۱۵  Whitireia Community Polytechnic
 
‌‌جدول‌ چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ نیوزیلند
 مدارک
شرایط
ارزشیابی
 New Zealand Certificate
New Zealand Diploma
 
      ۲یا ۳ سال 
تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان
کاردانی
دوره‌های فوق
+PGC 
Bachelor
 
مجموع تحصیلات
۳یا ۶ سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان از دانشگاه‌های گروه ۱و ۲
 
کارشناسی
Master
۱یا ۲ سال تحصیل بعد از کارشناسی از دانشگاه‌های گروه یک
 
کارشناسی ارشد
‍Ph.D.
۳تا ۶ سال تحصیل بعد از دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه‌های گروه یک
 
دکترا
 
 
  
 • دانشگاه اوکلند
  دانشگاه اوکلند
  دانشگاه اوکلند بزرگترین دانشگاه نیوزلند است که در سال 1883 تاسیس شد. دانشگاه اوکلند تنها دانشگاهی است که در میان دانشگاه های نیوزلند در رده بندی های جهانی در رتبه زیر 100 قرار می گیرد. اوکلند همچنین تنها دانشگاهی است که عضویت دانشگاه های گروه 21 را دارا می باشد. اوکلند در حال حاضر بیش از 40000 دانشجو از بیش از 90 کشور دنیا دارد، همچنین حدود 4500 کارمند که 2000 نفر از آنها کارمند بخش آکادمیک و 2500 نفر کامند بخش عمومی می باشند.
 • دانشگاه اوتاگو
  دانشگاه اوتاگو
  دانشگاه اوتاگو واقع در دونیدین، در سال 1869 تاسیس شد و قدیمی ترین دانشگاه نیوزلند می باشد. در حال حاضر بیش از 20000 دانشجو، 1500 دانشجوی خارجی و حدود 2000 نفر کارمند دارد.
 • دانشگاه کنتربری
  دانشگاه کنتربری
  دانشگاه کنتربری واقع در کرایست چرچ می باشد که بزرگترین شهردر نیوزیلند جنوبی است. این دانشگاه در سال 1873 تاسیس یافت. در آن زمان، این دانشگاه دومین دانشگاه نیوزیلند بود. هم اکنون این دانشگاه 22000 دانشجو دارد که 19000 تن از آنها دانشجویان بومی و 2000 نفر دیگر دانشجوی خارجی هستند...
 • دانشگاه لینکولن
  دانشگاه لینکولن
  دانشگاه لینکون، یکی از 8 دانشگاه دولتی نیوزیلند است. این دانشگاه در سال 1880 تاسیس یافت و قدمتی 125 ساله در آموزش و پرورش دانشجو دارد. کمپس 58 هکتاری این دانشگاه، در نزدیک شهر کرایست چرچ (بزرگترین شهر ایالت نیوزیلند جنوبی) واقع شده است. این فاصله کمتر از 25 دقیقه می باشد...
 • دانشگاه مسی
  دانشگاه مسی
  دانشگاه مسی، با داشتن حدود 36000 دانشجو و 3127 کارمند یکی از بزرگترین دانشگاه های نیوزلند به شمار می آید. مسی یکی از 4 دانشگاه نیوزلند است که در رده بندی جهانی تایمز در رتبه زیر 200 قرار می گیرد.
 • دانشگاه ولینگتون
  دانشگاه ولینگتون
  دانشگاه ولینگتون نیوزیلند این دانشگاه در سال 1897 در شهر ولینگتون نیوزلند تاسیس یافت. هم اکنون بیش از 17000 دانشجو دارد و رتبه چهارم تحقیقاتی را در میان دانشگاه های نیوزلند به خود اختصاص داده است. دانشگاه ولینگتون در زمینه های حقوق، علوم اجتماعی و علوم دیگر بسیار مطرح می باشد. گفته می شود امسال این دانشگاه بیشترین تعداد فارغ التحصیلان دوره دکترا را در نیوزلند داشته است.
 • دانشگاه وایکاتو
  دانشگاه وایکاتو
  دانشگاه وایکاتو در سال 1964 تاسیس شد. در حال حاضر بیش از 12000 دانشجو و 1560 نفر کارمند دارد. وایکاتو در جذب دانشجویان خارجی بسیار موفق بوده است و بیش از 2000 دانشجوی خارجی دارد که نسبت به تعداد کل دانشجویان دانشگاه، رقم بالایی است. وکیتو شهرت خود را از دانشکده های علوم کامپیوتر و مدیریت دارد و همچنین کالج مطالعات قبایل "مائوری" که در واقع مرکز جهانی مطالعات مائوری نیز می باشد.
 •  

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

   

  در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید. در صورت تمایل، می‌توانید فرم کاملتر مشاوره را اینجا تکمیل نمایید.
  آخرین بروز رسانی: ۶ دی ۱۳۹۷
  ویراستار: آقای علی عمانی