دانشگاه هاي نيوزیلند

EN
خط ویژه: ۸۳۸۷۰

دانشگاه هاي نيوزیلند

نظام‌آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور نیوزیلند
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                   
 
‌‌ تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌
‌  تحصيلات‌ ابتدايي‌(Primery Education)  در اين‌ كشور از ۶ سالگي‌ آغاز مي‌شود و ۸ سال‌ به طول‌ مي‌ انجامد.  با اتمام‌ تحصيلات‌ دوره‌ ابتدايي، تحصيل‌ در دبيرستان‌( Secondary Education ) كه‌ شامل‌ يك‌ دوره‌ ۵ ساله‌ است‌ آغاز مي‌شود و در مجموع‌۱۳ سال‌ تحصيلي میگردد, البته‌ دروس‌ دانش‌آموزان‌ در سال‌ يازدهم‌ از ۵ سال تبديل‌ به‌ دروس‌ اختصاصي‌ مي‌شود .در پايان‌ سال‌هاي‌ يازدهم‌   (School Certificate), دوازدهم‌ (Sixth From Certificate)  و سيزدهم   (National Certificate, Higher School Certificate) سه نوع مدرك‌ دبيرستاني‌ صادر مي‌شود كه‌ هر كدام‌ به‌ ترتيب‌ براي‌ ورود به‌ يك‌ دسته‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ مانند كالج‌ها، پلي‌ تكنيك‌ها و دانشگاه‌ها معتبر است.
البته‌ در نیوزیلند نظام‌ نوين‌ آموزشي‌ (NQF)معرفي‌ و جايگزين‌ نظام‌ قبلي‌ شده‌ است .در اين‌ مجموعه‌ دانش‌آموز از سال‌ يازدهم به بعد نظام‌ Modular را طي‌ مي‌كند كه‌ در آن‌ هر كس‌ حق‌ انتخاب‌ دروس‌ دلخواه‌ خود را دارد و با موفقيت‌ در امتحانات‌ در نظام‌ جديد آموزشي‌ فقط‌ يك‌ نوع‌ ديپلم‌ دبيرستان‌(National Certificate)  دريافت‌ مي‌كند.
نظام‌ آموزشي‌NQF  تمام‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي، دانشگاهي‌ و تحصيلات‌ تكميلي‌ را تحت‌ پوشش‌ قرار مي‌دهد و از اين‌ رو كليه‌ تحصيلات‌ به‌ نظام‌ واحدي‌ تبديل‌ شده‌ است
 
 
 دوره‌هاي‌ تحصيلي‌
 • New Zealand Certificate : پس از ۵ سال تحصیل نیمه وقت، با شرط داشتن دیپلم دبیرستان طی می شود.
 • New Zealand Diploma ,Undergraduate Diploma: شامل‌ يك‌ سال‌ پژوهش‌ و كار بعد از دوره New Zealand Certificate  است 
 • Bachelorشامل سه‌ تا شش‌ سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ است. طول‌ تحصيل‌ در اين‌ دوره‌ به‌ رشته‌ بستگي‌ دارد. اكثر رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه، مهندسي، كشاورزي‌ و علوم‌ انساني‌ سه‌ تا چهار سال، رشته‌هاي‌ معماري، دندانپزشكي‌ و دامپزشكي‌ پنج‌ سال‌ و رشته‌هاي‌ پزشكي‌ شش‌ سال‌ به‌ طول‌ مي‌انجامد. مدارك‌ دوره‌ Bachelor  را مي‌توان‌ به‌ صورت‌ Honours گرفت. براي‌ دوره‌هاي‌ سه‌ ساله‌Bachelor بعد از يك‌ سال‌ تحصيل (در مجموع‌ چهار سال‌ مي‌شود) مدرك‌ Honoursصادر مي‌شود و دوره‌هاي‌ چهار ساله‌ Bachelor   به‌ چهار دسته‌ Second (1 and 2), First,Third تقسیم مي‌شود. بديهي‌ است‌ كه‌ مدرك‌Honours - First   بالاترين‌  Third  پايين‌ترين‌ سطح‌ را دارد.
 •  Post Gradute Diploma,PGDنيز بعد از گذراندن‌ دوره‌هاي‌New Zealand Diploma ياBachelor  در دانشگاه‌هاي‌ اين‌ كشور ميسر مي‌شود. با دروس‌ اين‌ دوره‌ معمولاً‌ يك‌ دوره‌ پژوهش‌ نيز همراه‌ است‌ كه‌ يك‌ تا سه‌ سال‌ به‌ طول‌ مي‌انجامد و مدت‌ آن‌ به‌ برنامه‌ آموزشي‌ و رشته‌ بستگي‌ دارد.
 •  Master: برای ورود به‌ اين‌ دوره، امتحاني‌ صورت‌ نمي‌گيرد، بلكه‌ با توجه‌ به‌ نمرات‌ دوره‌Bachelor و معرف‌هاي‌ ارايه‌ شده‌ پذيرش‌ صادر مي‌شود. طول‌ مدت‌ اين‌ دوره‌ به‌ نوع‌ مدرك‌Bachelor بستگي‌ دارد، بدين‌ صورت‌ كه‌ دو سال‌ تحصيل‌ بعد از دوره‌ سه‌ ساله‌Bachelor و يك‌ سال‌ تحصيل‌ بعد از دوره‌ چهار ساله‌Bachelor (Honours)   لازم‌ است .دوره‌هاي‌Master  با درس‌ و پژوهش‌ همراه‌ است.
 • .Ph.D: این دوره‌ فقط‌ پژوهشي‌ است‌ و مدتش‌ حداقل‌ 3 سال‌ و حداكثر ۶ سال‌ است، كه‌ در پايان‌ دانشجو بايد از پايان‌ نامه‌ خود شفاهاً‌ دفاع‌ كند، البته‌ در برخي‌ موارد از دانشجويان‌ امتحان‌ كتبي‌ نيز گرفته‌ مي‌شود.
در نظام‌ آموزشي‌ نیوزیلند، همانند انگلستان‌ گرفتن‌ مدرك‌Ph.D.   به‌ طور مستقيم، پس‌ ازBachelor نيز امكان‌پذير است‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ دانشجو بايستي‌ وضعيت‌ علمي‌ كاملاً‌ مطلوبي‌ داشته‌ باشد.
 
 
 ‌نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌
 • ‌‌مدارك‌ New Zealands Diploma, New Zealand Certificate  و كليه‌ مدارك‌ ۲ يا سه‌ سال‌ تحصيل‌ كه‌ منجر به‌ اخذ مدرك‌  Bachelor  نمي‌شود، بعد از ديپلم‌ دبيرستان،"كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود.
 • مدارك‌ ذكر شده‌ در بند يك‌ به‌ همراه  (Post Gradute Diploma -PGD)در مجموع‌ "كارشناسي"  ارزشيابي‌ مي‌شود.
 • مدارک Bachelor بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ ۱و ۲ ،"كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود. 
 • ‌‌براي‌ مدارك‌ PGD ، بعد از كارشناسي، فقط‌ صحت‌ صدور صادر مي‌شود.  
 • ‌‌مدارك‌ Master  از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌۱ با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي،"كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود.
 • مدارك‌P. h.D از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ ۱ با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي‌ ارشد،"دكترا"  ارزشيابي‌ مي‌شود.
 
 ‌معرفي‌ دانشگاه‌هاي‌ نیوزیلند     
‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌
عالي‌ زلاندنو، گروه‌ يك‌ (ممتاز( براي‌ كليه‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي
۱
۲ University of Canterbury
۳  Lincoln University
۴  Massey University
۵  University of Otago
۶  Victoria University of Wellington
۷  The University of Waikato
۸
         
مراكز آموزش‌
عالي‌ و پلي‌ تكنيك‌ها(Polytechnics)   در نیوزیلند، گروه‌ دو، فقط‌ تا سطح‌ كارشناسي(ليسانس) ارزشيابي‌ مي‌شود
۱
صرفاً در مقطع كارشناسي ارشد با شرط آزمون
قابل بررسي و ارزشيابي مي باشد.
۲  Wellington Institute of Technology
۳  Christchurch Polytechnic
۴ از تلفيق دو دانشگاه Universal College of Learning (UCOL) (Manawatu Polytechnic و  Wanganui Regional Community Polytechnic 
۵  Manukau Institute of Technolgy 
۶  Nelson Marlborough Institute of Technology
۷  Northland Institute of Technology 
۸ Otago Polytechnic
۹  Southern Institute of Technology
۱۰  Tairawhiti Polytechnic
۱۱  Unitec New Zealand
۱۲  Waiariki Institute of Technology 
۱۳  Waikato Institute of Technology 
۱۴  Messay University-Wellington 
۱۵  Whitireia Community Polytechnic
 
‌‌جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ نیوزیلند
 مدارك
شرايط
ارزشيابي
 New Zealand Certificate
New Zealand Diploma
 
      ۲يا ۳ سال 
تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان
كارداني
دوره‌هاي فوق
+PGC 
Bachelor
 
مجموع تحصيلات
۳يا ۶ سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان از دانشگاه‌هاي گروه ۱و ۲
 
كارشناسي
Master
۱يا ۲ سال تحصيل بعد از كارشناسي از دانشگاه‌هاي گروه يك
 
كارشناسي ارشد
‍Ph.D.
۳تا ۶ سال تحصيل بعد از دوره كارشناسي ارشد از دانشگاه‌هاي گروه يك
 
دكترا
 
 
  
 • دانشگاه اوکلند
  دانشگاه اوکلند
  دانشگاه اوکلند بزرگترین دانشگاه نیوزلند است که در سال 1883 تاسیس شد. دانشگاه اوکلند تنها دانشگاهی است که در میان دانشگاه های نیوزلند در رده بندی های جهانی در رتبه زیر 100 قرار می گیرد. اوکلند همچنین تنها دانشگاهی است که عضویت دانشگاه های گروه 21 را دارا می باشد. اوکلند در حال حاضر بیش از 40000 دانشجو از بیش از 90 کشور دنیا دارد، همچنین حدود 4500 کارمند که 2000 نفر از آنها کارمند بخش آکادمیک و 2500 نفر کامند بخش عمومی می باشند.
 • دانشگاه اوتاگو
  دانشگاه اوتاگو
  دانشگاه اوتاگو واقع در دونیدین، در سال 1869 تاسیس شد و قدیمی ترین دانشگاه نیوزلند می باشد. در حال حاضر بیش از 20000 دانشجو، 1500 دانشجوی خارجی و حدود 2000 نفر کارمند دارد.
 • دانشگاه کنتربری
  دانشگاه کنتربری
  دانشگاه کنتربری واقع در کرایست چرچ می باشد که بزرگترین شهردر نیوزیلند جنوبی است. این دانشگاه در سال 1873 تاسیس یافت. در آن زمان، این دانشگاه دومین دانشگاه نیوزیلند بود. هم اکنون این دانشگاه 22000 دانشجو دارد که 19000 تن از آنها دانشجویان بومی و 2000 نفر دیگر دانشجوی خارجی هستند...
 • دانشگاه لینکولن
  دانشگاه لینکولن
  دانشگاه لینکون، یکی از 8 دانشگاه دولتی نیوزیلند است. این دانشگاه در سال 1880 تاسیس یافت و قدمتی 125 ساله در آموزش و پرورش دانشجو دارد. کمپس 58 هکتاری این دانشگاه، در نزدیک شهر کرایست چرچ (بزرگترین شهر ایالت نیوزیلند جنوبی) واقع شده است. این فاصله کمتر از 25 دقیقه می باشد...
 • دانشگاه مسی
  دانشگاه مسی
  دانشگاه مسی، با داشتن حدود 36000 دانشجو و 3127 کارمند یکی از بزرگترین دانشگاه های نیوزلند به شمار می آید. مسی یکی از 4 دانشگاه نیوزلند است که در رده بندی جهانی تایمز در رتبه زیر 200 قرار می گیرد.
 • دانشگاه ولینگتون
  دانشگاه ولینگتون
  دانشگاه ولینگتون نیوزیلند این دانشگاه در سال 1897 در شهر ولینگتون نیوزلند تاسیس یافت. هم اکنون بیش از 17000 دانشجو دارد و رتبه چهارم تحقیقاتی را در میان دانشگاه های نیوزلند به خود اختصاص داده است. دانشگاه ولینگتون در زمینه های حقوق، علوم اجتماعی و علوم دیگر بسیار مطرح می باشد. گفته می شود امسال این دانشگاه بیشترین تعداد فارغ التحصیلان دوره دکترا را در نیوزلند داشته است.
 • دانشگاه وایکاتو
  دانشگاه وایکاتو
  دانشگاه وایکاتو در سال 1964 تاسیس شد. در حال حاضر بیش از 12000 دانشجو و 1560 نفر کارمند دارد. وایکاتو در جذب دانشجویان خارجی بسیار موفق بوده است و بیش از 2000 دانشجوی خارجی دارد که نسبت به تعداد کل دانشجویان دانشگاه، رقم بالایی است. وکیتو شهرت خود را از دانشکده های علوم کامپیوتر و مدیریت دارد و همچنین کالج مطالعات قبایل "مائوری" که در واقع مرکز جهانی مطالعات مائوری نیز می باشد.
 •  

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

  آخرین بروز رسانی: ۹ آذر ۱۳۸۸
  ویراستار: مدیر