دانشکده‌های پرستاری و مامایی در استرالیا
خدمات رایگان اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از تمامی دانشگاه های استرالیا

دانشکده‌های پرستاری و مامایی در استرالیا

 

 • رنکینگ جهانی رشته‌های علوم سلامت در دانشگاه‌های استرالیا
  رنکینگ جهانی رشته‌های علوم سلامت در دانشگاه‌های استرالیا
 • دانشکده‌ پرستاری و مامایی دانشگاه ملبورن
  دانشکده‌ پرستاری و مامایی دانشگاه ملبورن
  پرستاری و مامایی در دانشگاه ملبورن پرستاری در دانشگاه ملبورن در مقاطع بالاتر از کارشناسی ارائه می شود. آیلتس مورد نیاز دانشگاه برای دوره های ارشد پرستاری 7 می باشد با نمره حداقل 6.5 در هر چهار مهارت. شرایط ورود به دوره های ارشد برای رشته های مختلف پرستاری در استرالیا متفاوت است: شرایط ورود برای متقاضیانی که می خواهند به عنوان پرستار در استرالیا
 • دانشکده‌ پرستاری و مامایی دانشگاه سیدنی
  دانشکده‌ پرستاری و مامایی دانشگاه سیدنی
  دوره های پرستاری دانشگاه سیدنی در مقاطع بالاتر از کارشناسی ارائه می شوند. برای ورود به دوره های ارشد زیر باید مدرک خود را توسط انجمن پرستاران ثبت کنید. ارائه حداقل 1 سال سابقه کار تخصصی نیز الزامی است. آیلتس مورد نظر دانشگاه برای دوره های پرستاری 7 می باشد با حداقل نمره 7 در هر چهار مهارت. شهریه دوره ها از 38000$ به بالا می باشد.
 • دانشکده‌ پرستاری و مامایی دانشگاه کوئینزلند
  دانشکده‌ پرستاری و مامایی دانشگاه کوئینزلند
  پرستاری و مامایی در دانشگاه کویینزلند دوره های کارشناسی شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید، قبل از ورود به رشته باید تعدادی واحد پیش نیاز بگذرانید. آیلتس مورد نظر دانشگاه 7 است با نمره 7 در هر چهار مهارت.
 • دانشکده‌ پرستاری و مامایی دانشگاه وسترن استرالیا
  دانشکده‌ پرستاری و مامایی دانشگاه وسترن استرالیا
  پرستاری و مامایی در دانشگاه وسترن استرالیا در این دانشگاه پرستاری تنها در مقطع کارشناسی ارشد به دانشجو ارائه می شود. آیلتس مورد نظر دانشگاه برای این دوره 7 می باشد با نمره حداقل 6.5 در هر چهار مهارت.
 • دانشکده‌ پرستاری و مامایی دانشگاه موناش
  دانشکده‌ پرستاری و مامایی دانشگاه موناش
  پرستاری و مامایی در دانشگاه موناش دوره های کارشناسی شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید، قبل از ورود به رشته تعدادی وحود پیش نیاز را می گذرانید. پس از اتمام دوره مدرک شما در انجمن پرستاران استرالیا ثبت خواهد شد.آیلتس مورد نیاز دانشگاه 7 می باشد با نمره حداقل 7 در هر چهار مهارت.
 • دانشکده‌ پرستاری و مامایی دانشگاه آدلاید
  دانشکده‌ پرستاری و مامایی دانشگاه آدلاید
  پرستاری و مامایی در دانشگاه ادلاید دوره های کارشناسی کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال، شهریه حدود 30000$. شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید قبل از ورود به رشته تعدادی واحد پیش نیاز خواهید داشت. آیلتس مورد نیاز دانشگاه 7 می باشد.
 • دانشکده‌ پرستاری و مامایی دانشگاه سلطنتی فناوری ملبورن
  دانشکده‌ پرستاری و مامایی دانشگاه سلطنتی فناوری ملبورن
  پرستاری و مامایی در دانشگاه آر.ام.آی.تی دوره های کارشناسی کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال، شهریه حدود 32000$. شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید قبل از ورود به رشته تعدادی واحد پیش نیاز خواهید داشت. آیلتس مورد نیاز دانشگاه 6.5 می باشد.
 • دانشکده‌ پرستاری و مامایی دانشگاه جیمزکوک
  دانشکده‌ پرستاری و مامایی دانشگاه جیمزکوک
  پرستاری و مامایی در دانشگاه جیمزکوک دوره های کارشناسی شهریه دوره ها حدود 30000$ است و آیلتس مورد نیاز دانشگاه نمره 7 می باشد. کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال، شهریه حدود 30000$. پس از اتمام این دوره مدرک شما در انجمن پرستاران استرالیا ثبت خواهد شد. کارشناسی پرستاری: طول دوره 1 سال شهریه حدود 30000$. این دوره خاص پرستارانی است که مدرک خود را در انجمن پرستاران ثبت کرده اند.
 • دانشکده‌ پرستاری و مامایی دانشگاه دیکین
  دانشکده‌ پرستاری و مامایی دانشگاه دیکین
  پرستاری و مامایی در دانشگاه دیکین دوره های کارشناسی شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید قبل از ورود به رشته تعدادی واحد پیش نیاز می گذرانید. آیلتس مورد نظر دانشگاه 6.5 است با نمره حداقل 6 در هر چهار مهارت. کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال شهریه سالانه 25000$.
 • دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه فلیندرز
  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه فلیندرز
  پرستاری و مامایی در دانشگاه فلیندرز دوره های کارشناسی شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید، قبل از ورود تعدادی واحد پیش نیاز خواهید داشت. آیلتس مورد نیاز دانشگاه 6.5 است با نمره حداقل 6 در هر چهار مهارت. کارشناسی مامایی: طول دوره 3 سال، شهریه سالانه 21000$. کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال، شهریه سالانه 21000$.
 • دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه کرتین
  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه کرتین
  پرستاری و مامایی در دانشگاه کرتین دوره های کارشناسی آیلتس مورد نظر دانشگاه 6.5 است با نمره حداقل 6 در هر چهار مهارت. کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال، شهریه سالانه 25000$. شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید قبل از ورود تعدادی واحد پیش نیاز خواهید داشت. کارشناسی مامایی: به دانشجویان خارجی ارائه نمی شود.
 • دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه مرداک
  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه مرداک
  رستاری و مامایی در دانشگاه مرداک در دانشگاه مرداک پرستاری در چند رشته زیر به دانشجویان ارائه می شود. آیلتس مورد نظر دانشگاه برای رشته های پرستاری 7 می باشد با نمره 7 در هر چهار مهارت.
 • دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه فناوری کوینزلند
  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه فناوری کوینزلند
  پرستاری و مامایی در دانشگاه تکنولوژی کوینزلند دوره های کارشناسی شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید، قبل از ورود تعدادی واحد پیش نیاز خواهید گذراند. آیلتس مورد نیاز دانشگاه 7 می باشد با نمره حداقل 7 در هز چهار مهارت.
 • دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه نیوکاسل
  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه نیوکاسل
  پرستاری و مامایی در دانشگاه نیوکاسل دوره های کارشناسی شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید قبل از ورود تعدادی واحد پیش نیاز خواهید داشت. آیلتس مورد نظر دانشگاه 7 می باشد با نمره حداقل 6.5 در هر چهار مهارت. شهریه دوره های کارشناسی حدود 25000$ در سال می باشد.
 • دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ولونگونگ
  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ولونگونگ
  پرستاری و مامایی در دانشگاه ولونگونگ دوره های کارشناسی شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید، قبل از ورود به دوره های کارشناسی تعدادی واحد پیش نیاز را می گذرانید. آیلتس مورد نظر دانشگاه 6.5 است بانمره 6 در هر چهار مهارت. شهریه دوره های کارشناسی حدود 25000$ در سال می باشد.
 • دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه فناوری سیدنی
  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه فناوری سیدنی
  پرستاری و مامایی در دانشگاه یو.تی.اس دوره های کارشناسی در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید، قبل از ورود به رشته تعدادی واحد پیش نیاز می گذرانید. آیلتس مورد نیاز دانشگاه 6.5 است با نمره حداقل 6 در هر چهار مهارت. شهریه دوره ها حدود 25000$ در سال می باشد. کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال،
 • دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه وسترن سیدنی
  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه وسترن سیدنی
  پرستاری و مامایی در دانشگاه وسترن سیدنی دوره های کارشناسی شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید قبل از ورد به رشته تعدادی واحد پیش نیاز می گذرانید. شهریه دوره ها حدود 25000$ در سال می باشد. آیلتس مورد نظر دانشگاه 6.5 است با حداقل نمره 6 در هر چهار مهارت. کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال.
 • دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ساث استرالیا
  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ساث استرالیا
  پرستاری و مامایی در دانشگاه ساث استرالیا دوره های کارشناسی در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید قبل از ورود باید تعدادی واحد پیش نیاز بگذرانید. آیلتس مورد نظر دانشگاه 6.5 می باشد با نمره حداقل 6 در هر چهار مهارت. شهریه دوره ها از 25000$ تا 30000$ است. کارشناسی مامایی: طول دوره 3 سال. کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال.
 • دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ویکتوریا
  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ویکتوریا
  پرستاری و مامایی در دانشگاه ویکتوریا در دانشگاه ویکتوریا تنها در مقطع کارشناسی دوره کارشناسی پرستاری را داریم. در مقطع ارشد نیز پرستاری به صورت تحقیقاتی ارائه می شود. کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال، شهریه 8900$ به ازای هر ترم. شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید، قبل از ورود تعدادی واحد پیش نیاز خواهید داشت. آیلتس مورد نظر دانشگاه 6 است با نمره حداقل 6 در هر چهار مهارت.
 • دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه کانبرا
  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه کانبرا
  پرستاری و مامایی در دانشگاه کنبرا دوره های کارشناسی شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید قبل از ورود به رشته باید تعدادی واحد پیش نیاز بگذرانید. آیلتس مورد نظر دانشگاه 7 است با نمره 7 در هر چهار مهارت.
 • دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه سادرن کراس
  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه سادرن کراس
  پرستاری و مامایی در دانشگاه سادرن کراس تنها رشته پرستاری دانشگاه سادرن کراس عبارت است از: کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال، شهریه کل دوره 52800$. شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید، قبل از ورود تعدادی واحد پیش نیاز باید بگذرانید.
 • دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه لاتروب
  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه لاتروب
  پرستاری و مامایی در دانشگاه لاتروب دوره های کارشناسی کارشناسی پرستاری: طول دوره 3 سال، شهریه سالانه 23000$. شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید قبل از ورود باید تعدادی واحد پیش نیاز بگذرانید. آیلتس مورد نظر دانشگاه 6.5 است با نمره حداقل 6 در هر چهار مهارت. کارشناسی پرستاری: طول دوره 2 سال، شهریه سالانه 23000$. شرایط و
 • دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه کاتولیک استرالیا
  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه کاتولیک استرالیا
  پرستاری و مامایی در دانشگاه کاتولیگ استرالیا در دانشگاه کاتولیگ استرالیا ، دانشکده پرستاری و مامایی در کمپس های کویینزلند، نیوسوث ویلز و ویکتوریا وجود دارد. کمپس کویینزلند در این کمپس دوره های ارشد و دکترا برای دانشجویان خارجی ارائه نمی ش
 •  

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

   

  در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید. در صورت تمایل، می‌توانید فرم کاملتر مشاوره را اینجا تکمیل نمایید.
  آخرین بروز رسانی: ۶ دی ۱۳۹۷
  ویراستار: آقای علی عمانی