دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هلند
خدمات رایگان اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از تمامی دانشگاه های استرالیا

دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هلند


گروه الف (ممتاز)

هلند

Delft university of Technology
Eindhoven university of Technology
Erasmus University Rotterdam
Leiden university      (دوره‌های کارشناسی‌ارشد یک ساله این دانشگاه در رشته‌های غیر مهندسی قابل بررسی و ارزشیابی می‌باشد)
Maastricht university (universiteit Maastricht)
Radbound University Nijmegen
Tilburg university
University of Amsterdam (Universiteit Van Amsterdam)
University of Groningen
University of Twente
Utrecht university
Vrije Universiteit Amsterdam (Free university Amsterdam)
Wageningen University

گروه ب (خوب)

Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS)
Institute for Plant, Animal and Technology (PTC+)
Institute for Water Education (UNESCO- IHE)
Institute of Social Studies (ISS)
International Agricultural Centre (Wageningen International, Formerly IAC)
International Institute for Geo-information Science and Earth Observation (ITC)
International Maritime Transport Academy (STC)
Larenstein University of Professional Education
Maastricht School of Management (MSM)
Open University of Netherlands
Radio Nederland Training Center (RNTC)
Royal Tropical Institute (KIT)
TIAS Business School  صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مدیریت بازرگانی و مالی

 

 

گروه ج (متوسط)

Conservatorium Van Amsterdam 
Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht
Nyenrode Business Universiteit
Theologische Faculteit Tilburg
Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken
Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned.
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken
Transnationale Universiteit Limburg
Universiteit Nimbas Graduate School of Management
University for Humanistics

گروه د(ضعیف)

Amsterdam School of the Arts, University of Professional Education
ArtEZ Institute for the Arts, University of Professional Education
AVANS University of Professional Education
CHN University of Professional Education
Codarts, University of Professional Arts Education
De Kempel, University of Professional Education, Teacher Training College
Design Academy Eindhoven, University of Professional Education
Drenthe University of Applied Sciences, University of Professional Education
Driestar Christian University of Professional Education
 Dronten, University of Professional Education, Agricultural
 Ede Christian University of Applied Sciences, University of Professional Education
Fontys Pedagogic Technical University of Professional Education
Fontys University of Applied Sciences
Gerrit Rietveld Academie, University of Professional Education
HAN University of Applied Sciences, University of Professional Education
Hanze University of Applied Sciences Groningen, University of Professional Education
HAS Den Bosch University of Professional Education
Helicon University of Professional Education
HES Amsterdam School of Economics & Business, University of Professional Education
Hogeschool De Horst, University of Professional Education
Hogeschool Domstad, of University of Professional Education, Teacher Training
Hogeschool Edith Stein OCT, University of Professional Education, Teacher Training
Hogeschool Leiden, University of Professional Education
Hogeschool The Hague International Institute for Hospitality Management
HOgeschool Van Amsterdam, University of Professional Education
Hogeschool van Utrecht, University of Professional Education
Hogeschool Zeeland, University of Applied Sciences, University of Professional Education
INHOLLAND University of Applied Sciences, University of Professional Education
IPABO Amsterdam, University of Professional Education, Teacher Training
Iselinge, University of Professional Education, Teacher Training
Marnix Academie, University of Professional Education, Teacher Training
NHL University of Applied Sciences, University of Professional Education
NHTV Breda University of Applied Sciences, University of Professional Education
Reformed University of Professional Education Zwolle
Roman Catholic Primary Teacher Training College Zwolle, University of Professional Education
Rotterdam University of Professional Education
Royal Academy of Art, University of Professional Education
Saxion University of Applied Sciences, University of Professional Education
STOAS, University of Professional Education, Teacher Training
The Hague University of Applied Sciences, University of Professional Education
Utrecht School of The Arts, University of Professional Education
Van Hall Institute/ Larenstein, University of Professional Education
Windesheim University of Professional Education
Zuyd University of Professional Education
 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

 

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید. در صورت تمایل، می‌توانید فرم کاملتر مشاوره را اینجا تکمیل نمایید.
آخرین بروز رسانی: ۹ مرداد ۱۳۹۷
ویراستار: خانم نسرین جولایی