دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در نروژ
خدمات رایگان اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از تمامی دانشگاه های استرالیا

دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در نروژ

گروه الف (ممتاز)
نروژ
Norwegian University of Life Sciences
The Norwegian University of Science & Technology (NTNU)
The University of Agder
The University of Bergen   
The University of Oslo
The University of Stavanger
The University of Tromsø - The Arctic University of Norway
گروه ب (خوب)
BI Handelshoyskolen
Det teologiske Menighetsfakultet (Theology)
Fine Art in Oslo
GUC-Hogskolen I Gjovik
KHiB-Kunsthogskolen I Bergen
Model  university College-Academic Science in Logistics
Narvik University College 
Norges musikkhogskole
Norwegian School of Economics and Business administration (NHH)       
Norwegian School of Sport Sciences (NIH)                               
Oslo and Akershus University College of  Applied Sciences
Oslo National Academy of the Arts (KHIO)  صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و در رشته های هنر و وابسته به آن
The Oslo School   Architecture and Design  
University College of Southeast Norway  (.تشکیل شده است Buskerud and Vestfold University College و Telemark University College از ادغام دو دانشگاه)
University of Nordland
گروه ج (متوسط)
Aalesund University College
Harstad University College 
Hogskolen I Nesna
Inland Norway University of Applied Sciences تشکیل شده است. صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد Hedmark University College , Lillehammer University College از ادغام  
Nord-Trøndelag University College  
Østfold University College 
Sami College(Sami allskuvla)
Sor-Trondelag University College
Volda University College 
Western Norway University of Applid Sciences   ( تشکیل شده است Bergen University College و Hogskolen Stord/Haugesund و  Sogn og Fjordane University College از ادغام سه موسسه )
 

 

گروه د(ضعیف)
 
 
مدارک تحصیلی موسسات گروه د (ضعیف) در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری به‌ هیچ عنوان قابل بررسی و ارزشیابی نیست.
 
Archive Academy, Oslo
Campus Kristiania School, Oslo
Diakonhjemmet University College, Oslo
Norwegian children’s Institute, Oslo
Norwegian School of Information Technology (NITH), Oslo
Rudolf Steiner University College, Oslo
Westerdals School of Communication, Oslo
 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

 

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید. در صورت تمایل، می‌توانید فرم کاملتر مشاوره را اینجا تکمیل نمایید.
آخرین بروز رسانی: ۹ مرداد ۱۳۹۷
ویراستار: خانم نسرین جولایی