دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مالزی

دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مالزی

مدارک صادره مقطع کارشناسی ارشد پژوهشی (Master by Research) قابل بررسی و ارزشیابی نمی باشد.
گروه الف (ممتاز)
 
مالزی
 Malaya university   
فقط دانشکدههای اصلی دانشگاه مالایا مورد تایید است. سایر کالجها، دانشگاههای وابسته یا مشترک همچون ای.یو.ام.ولز (IUMW) مورد تایید نیست.
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
به استثنای دانشکده آموزش (Faculty of Education) و دانشکده اقتصاد و مدیریت (Faculty of Economics and Management )
 Universiti Putra Malaysia (UPM )
به استثنای   (Faculty of Human Ecology)
گروه ب (خوب)
Universiti Sains Malaysia (USM)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Universiti Teknologi Petronas (UTP)  صرفاً در رشتههای مهندسی نفت و مهندسی شیمی
 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

 

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید. در صورت تمایل، می‌توانید فرم کاملتر مشاوره را اینجا تکمیل نمایید.
آخرین بروز رسانی: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
ویراستار: خانم نسرین جولایی