دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کانادا
خدمات رایگان اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از تمامی دانشگاه های استرالیا

دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کانادا

گروه الف (ممتاز)
کانادا
University of Guelph        صرفاً در رشته های کشاورزی و دامپروری 
گروه ب (خوب)
 1.  
 
University of Guelph                   
گروه ج (متوسط)
 
 • دانشگاه ویلفرید لوریر مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه ویلفرید لوریر مورد تایید وزارت علوم
  Wilfrid Laurier University
 • دانشگاه کالج سینت بونیفیس مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه کالج سینت بونیفیس مورد تایید وزارت علوم
  University College of Saint �" Boniface
 • دانشگاه ترینیتی کالج مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه ترینیتی کالج مورد تایید وزارت علوم
  University of Trinity College
 • دانشگاه سودبری مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه سودبری مورد تایید وزارت علوم
  University of Sudbury
 • کالج سینت میشل مورد تایید وزارت علوم
  کالج سینت میشل مورد تایید وزارت علوم
  University of St. Michaels College
 • دانشگاه شربروک مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه شربروک مورد تایید وزارت علوم
  University of Sherbrooke
 • دانشگاه کبک آبیتیبی تمیسکامینگ مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه کبک آبیتیبی تمیسکامینگ مورد تایید وزارت علوم
  University of Quebec, Abitibi " Temiscamingue
 • دانشگاه کبک تروسی ریویرز مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه کبک تروسی ریویرز مورد تایید وزارت علوم
  University of Quebec at Trosi Rivieres
 • دانشگاه کبک ریموسکی مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه کبک ریموسکی مورد تایید وزارت علوم
  University of Quebec at Rimouski
 • دانشگاه کبک چیکوتیمی مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه کبک چیکوتیمی مورد تایید وزارت علوم
  University of Quebec at Chicoutimi
 • دانشگاه پرنس ادوارد آیلند مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه پرنس ادوارد آیلند مورد تایید وزارت علوم
  University of Prince Edward Island
 • دانشگاه ترینیتی وسترن مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه ترینیتی وسترن مورد تایید وزارت علوم
  Trinity Western  University
 • دانشگاه ترنت مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه ترنت مورد تایید وزارت علوم
  Trent University
 • دانشگاه وینیپگ مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه وینیپگ مورد تایید وزارت علوم
  The University of Winnipeg
 • دانشگاه سینت جرومز مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه سینت جرومز مورد تایید وزارت علوم
  The University of St. Jeromes College
 • دانشگاه لث بریج مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه لث بریج مورد تایید وزارت علوم
  The University of Lethbridge
 • دانشگاه کینگز کالج مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه کینگز کالج مورد تایید وزارت علوم
  The Kings University College
 • دانشگاه سینت فرانسیس زاویر مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه سینت فرانسیس زاویر مورد تایید وزارت علوم
  St. Francis Xavier University
 • دانشگاه سینت مریز مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه سینت مریز مورد تایید وزارت علوم
  Saint Marys University
 • دانشگاه سینت پائول مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه سینت پائول مورد تایید وزارت علوم
  Saint Paul University
 • دانشگاه سینت آن مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه سینت آن مورد تایید وزارت علوم
  Universite Saint Anne
 • دانشگاه کشاورزی نوا اسکوشیا مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه کشاورزی نوا اسکوشیا مورد تایید وزارت علوم
  Nova Scotia Agricultural College
 • دانشگاه نیپیسینگ مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه نیپیسینگ مورد تایید وزارت علوم
  Nipissing University
 • دانشگاه کبک مدرسه ملی مدیریت مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه کبک مدرسه ملی مدیریت مورد تایید وزارت علوم
  National School of Public Administration, University of Quebec
 • دانشگاه ماونت سینت وینست مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه ماونت سینت وینست مورد تایید وزارت علوم
  Mount Saint Vincent University
 • دانشگاه ماونت الیسون مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه ماونت الیسون مورد تایید وزارت علوم
  Mount Allison University
 • دانشگاه لیک هد مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه لیک هد مورد تایید وزارت علوم
  Lakehead University
 • دانشگاه کیپ برتون مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه کیپ برتون مورد تایید وزارت علوم
  Cape Breton University (CBU)
 • دانشگاه براک مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه براک مورد تایید وزارت علوم
  Brock University
 • دانشگاه براندون مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه براندون مورد تایید وزارت علوم
  Brandon University
 • دانشگاه بیشاپز مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه بیشاپز مورد تایید وزارت علوم
  Bishops University
 • دانشگاه آگوستانا مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه آگوستانا مورد تایید وزارت علوم
  Augustana University College
 • دانشگاه آکادیا مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه آکادیا مورد تایید وزارت علوم
  Acadia University
 • دانشگاه ملی تحقیقات علمی کبک مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه ملی تحقیقات علمی کبک مورد تایید وزارت علوم
  National Institute Scientific Research, University of Quebec
 • دانشگاه مموریال نیو فاندلند مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه مموریال نیو فاندلند مورد تایید وزارت علوم
  Memorial University of Newfoundland
 • دانشگاه رجینا مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه رجینا مورد تایید وزارت علوم
  university of Regina
 • دانشگاه یورک مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه یورک مورد تایید وزارت علوم
  York University
 • دانشگاه ساسکاچوان مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه ساسکاچوان مورد تایید وزارت علوم
  University of Saskatchewan
 • دانشگاه مانیتوبا مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه مانیتوبا مورد تایید وزارت علوم
  University of Manitoba   
 • دانشگاه کبک مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه کبک مورد تایید وزارت علوم
  Université du Québec à Québec 
 • دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالی مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالی مورد تایید وزارت علوم
  University of Northern British Colombia
 • دانشگاه کبک مونترال مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه کبک مونترال مورد تایید وزارت علوم
  Université du Québec à Montréal
 • دانشگاه وسترن انتاریو مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه وسترن انتاریو مورد تایید وزارت علوم
  The University of Western Ontario
 • دانشگاه رایرسون مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه رایرسون مورد تایید وزارت علوم
  Ryerson University
 • دانشگاه عالی فنی کبک مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه عالی فنی کبک مورد تایید وزارت علوم
  Ecole de Technologie Supérieure, University of Quebec
 • دانشگاه کانکوردیا مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه کانکوردیا مورد تایید وزارت علوم
  Concordia University   
 • دانشگاه کارلتون مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه کارلتون مورد تایید وزارت علوم
  Carleton University
 • دانشگاه واترلو مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه واترلو مورد تایید وزارت علوم
  University of Waterloo
 • دانشگاه ویکتوریا مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه ویکتوریا مورد تایید وزارت علوم
  University of Victoria 
 • دانشگاه تورنتو مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه تورنتو مورد تایید وزارت علوم
  University of Toronto
 • دانشگاه اوتاوا مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه اوتاوا مورد تایید وزارت علوم
  University of Ottawa
 • دانشگاه گوئلف مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه گوئلف مورد تایید وزارت علوم
  University of Guelph  
 • دانشگاه کلگری مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه کلگری مورد تایید وزارت علوم
  University of Calgary
 • دانشگاه بریتیش کلمبیا مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه بریتیش کلمبیا مورد تایید وزارت علوم
  University of British Columbia
 • دانشگاه آلبرتا مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه آلبرتا مورد تایید وزارت علوم
  University of Alberta
 • دانشگاه مونترال مدرسه پلی تکنیک
  دانشگاه مونترال مدرسه پلی تکنیک
  Universitié de Montreal Ecole Polytechnic
 • دانشگاه مونترال مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه مونترال مورد تایید وزارت علوم
  Université de Montreal
 • دانشگاه سیمون فریزر مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه سیمون فریزر مورد تایید وزارت علوم
  Simon Fraser University
 • دانشگاه کوئینز مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه کوئینز مورد تایید وزارت علوم
  Queen's University
 • دانشگاه مک مستر مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه مک مستر مورد تایید وزارت علوم
  McMaster University
 • دانشگاه اچ ای سی مونترال مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه اچ ای سی مونترال مورد تایید وزارت علوم
  (Montréal School of Higher Commercial Studies (HEC Montréal
 • دانشگاه لاوال مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه لاوال مورد تایید وزارت علوم
  Laval University
 • دانشگاه دالهوزی مورد تایید وزارت علوم
  دانشگاه دالهوزی مورد تایید وزارت علوم
  Dalhousie University
 •  

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

   

  در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید. در صورت تمایل، می‌توانید فرم کاملتر مشاوره را اینجا تکمیل نمایید.
  آخرین بروز رسانی: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
  ویراستار: خانم نسرین جولایی