دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سوئد

دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سوئد

 
گروه الف (ممتاز)
سوئد
Chalmers tekniska hogskola (Chalmers University of Technology)
Göteborgs Universitet (Goteborg University)
Karolinska institutet (The Karolinska Institute)
Kungliga Tekniska Högskolan — KTH (Royal Institute of Technology)
Linköpings universitet (Linkopings University)
Lulea Tekniska Universitet (Lulea University of Technology)
Lunds universitet (Lund University)
Stokholm Universitet (Stockholm University)
Sveriges Lantbruksuniversitet — SLU (The Swedish University of Agricultural Sciences)
Umeå universitet (Umea University)
Uppsala Universitet (Uppsala University)
گروه ب (خوب)
 Blekinge Tekniska Högskola (Blekinge Institute of Technology)
Gymnastik-och idrottshogskolan(gih)
Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics)
Högskolan I Gävle (University College of Gävle)
Högskolan I Halmstad (Halmstad University College)
Högskolan I Jönköping (Jönköping University College)
Högskolan i Skövde (Skövde University College)
Högskolan Vast(hv)
Karlstads universitet(kau)
Linneuniversitetet(lnu)
Mälardalens Högskola (University College of Mälardalens)
Malmö Högskola (University College of Malmö)
Mittuniversitetet (Mid- Sweden University)
Orebro universitet(ou)
Södertörns högskola (Södertörn University College)
University College of Boras (Hogskolan Boras)
 
گروه ج (متوسط)
Beckmans design hogskola(bda)   صرفا تا کارشناسی ارشد  
Gammelkroppa skogsskola(gss)   صرفا تا کارشناسی ارشد  
Högskolan Dalarna (Dalarna University College)   صرفا تا کارشناسی ارشد  
Högskolan I Kristianstad (Kristianstad University College)  صرفا تا کارشناسی ارشد  
Konstfack (University College of Arts Crafts and design)   صرفا تا کارشناسی ارشد  
Kungl. Musikhogskolan I Stockholm(kmh)   صرفا تا کارشناسی ارشد  
Kungliga Konsthögskolan   صرفا تا کارشناسی ارشد  
Operahogskolan i Stockholm   صرفا تا کارشناسی ارشد  
örebrö Universitet (University of örebrö)
Stockholms dramatiska hogskola   صرفا تا کارشناسی ارشد  
Stockholms Musikpedagogiska Institut(smi)   صرفا تا کارشناسی ارشد  
World Maritime University
 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

 

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید. در صورت تمایل، می‌توانید فرم کاملتر مشاوره را اینجا تکمیل نمایید.
آخرین بروز رسانی: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
ویراستار: خانم نسرین جولایی