دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در دانمارک
EN

دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در دانمارک

گروه الف (ممتاز)
دانمارک
Aalborg Universitet (Aalborg University)
Aarhus Universitet (University of Aarhus)
Arkitektskolen i Åarhus (School of Architecture)
Danmarks Tekniske Universitet (Technical University of Denmark)
Kobenhavns Universitet (University of Copenhagen)
University of Southern Denmark
گروه ب (خوب)
Danmarks Laererhojskole (Royal Danish School of Educational Sciences)
Den Kongelige Veterinaer OG Landbohoejskole (Royal Veterinary and Agricultural University)
Design School Kolding   رشته های طراحی و مرتبط با آن
Det Kgl. Danske Kunstakademi (The Royal Danish Academy of Fine Arts)
Handelshøjskolen i Åarhus (The Aarhus School of Business and social sciences)
Handelshojskolen i Kobenhavn (Copenhagen Business School)
Roskilde UniversitetsCenter (Roskilde University)
Royal School of Library and Information Science
گروه ج (متوسط)
Copenhagen Business Academy (Cph business)  صرفاً در رشته های بازرگانی، فناوری اطلاعات و بیوتکنولوژی، تا مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
IT University of Copenhagen   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
VIA University college   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

 

و در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید.
آخرین بروز رسانی: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
ویراستار: خانم نسرین جولایی