دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در دانمارک

دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در دانمارک

گروه الف (ممتاز)
دانمارک
Aalborg Universitet (Aalborg University)
Aarhus Universitet (University of Aarhus)
Arkitektskolen i Åarhus (School of Architecture)
Danmarks Tekniske Universitet (Technical University of Denmark)
Kobenhavns Universitet (University of Copenhagen)
University of Southern Denmark
گروه ب (خوب)
Danmarks Laererhojskole (Royal Danish School of Educational Sciences)
Den Kongelige Veterinaer OG Landbohoejskole (Royal Veterinary and Agricultural University)
Design School Kolding   رشته های طراحی و مرتبط با آن
Det Kgl. Danske Kunstakademi (The Royal Danish Academy of Fine Arts)
Handelshøjskolen i Åarhus (The Aarhus School of Business and social sciences)
Handelshojskolen i Kobenhavn (Copenhagen Business School)
Roskilde UniversitetsCenter (Roskilde University)
Royal School of Library and Information Science
گروه ج (متوسط)
Copenhagen Business Academy (Cph business)  صرفاً در رشته های بازرگانی، فناوری اطلاعات و بیوتکنولوژی، تا مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
IT University of Copenhagen   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
VIA University college   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

 

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید. در صورت تمایل، می‌توانید فرم کاملتر مشاوره را اینجا تکمیل نمایید.
آخرین بروز رسانی: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
ویراستار: خانم نسرین جولایی