دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در چین

دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در چین

گروه الف (ممتاز)
چین
استان Shanghai
Fudan University
Shanghai Jiao Tong University
استان Jiangsu
Nanjing University
استان Beijing
Beihang University     (Aerospace Science and Technology صرفاً در رشته هوافضا)
Peking University
Chinese Academy of Agricultural Sciences
China University of Geosciences  صرفاً در رشته ژئوساینس (مجموعه علوم زمین شناسی)
Tsinghua University
University of Chinese Academy of Sciences
  استان Guangdong
Sun Yat-sen University  
   استان Hangzhou 
Zhejiang University    
استان Anhui
University of Science and Technology of China
گروه ب (خوب)
چین
استان Beijing 
Beihang University (former BUAA)
Beijing Foreign Studies University
Beijing Institute of Technology
Beijing Jiao tong University
Beijing Language & Culture University
Beijing Normal University  
Beijing Sport University  صرفاً در رشته های علوم ورزشی و تربیت بدنی
Beijing University of Technology
Beijing University of Chemical Technology صرفاً در رشته های فنی
Beijing University of Chinese Medicine
Beijing University of Posts and Telecommunications
China Agricultural University
China University of political Sciences & Law صرفاً در رشته های علوم سیاسی و حقوق در گرایش های مختلف
China University of Petroleum - Beijing
Minzu University of China
Renmin (People’s) University of China 
University of Science and Technology Beijing
University of International Business and Economics (UIBE)
استان Fujian 
Xiamen University           
استان Guangdong
Guangdong University of Foreign Studies
Guangzhou University
Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School
Jinan University
Shenzhen University  صرفاً تا مقطع کارشناسی
South China University of Technology
استان Heilongjiang
Harbin Institute of Technology
Harbin Engineering University
Heilongjiang University
استان Hubei
China University of  Geosciences
Huazhong University of Science and Technology
Huazhong Normal University  (former Central China Normal University)
Central China Agricultural University, Huazhong
Wuhan University            
Wuhan University of Technology
استان Jiangsu
Nanjing Forestry University
Nanjing Agricultural University
Nanjing Normal University
Nanjing Southeast University
Nanjing University of Science and Technology
Nanjing University of Astronautics and Aeronautics (NUAA) صرفاً در رشته های هوا و فضا
Hohai University
Soochow University
University of Electronic Science and Technology of China (Hefei)
استان Jilin 
Jilin University
استان Liaoning
Dalian University of Technology
استان Shaanxi        
North Western Polytechnic University –China
Xi'an Jiaotong University  
استان Shanghai 
East China University of Science and Technology
East China Normal University
Donghua University
Tongji University
Shanghai International Studies University (SISU)   در کلیه مقاطع و صرفاً در رشته علوم انسانی
Shanghai University
University of Shanghai for Science and Technology (USST)
استان Shandong 
China University of Petroleum – Shandong
Ocean University of china
Shandong University   
 استان Sichuan
Sichuan University   
 استان Tianjin 
Nankai University     
Tianjin University
 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

 

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید. در صورت تمایل، می‌توانید فرم کاملتر مشاوره را اینجا تکمیل نمایید.
آخرین بروز رسانی: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
ویراستار: خانم نسرین جولایی