EN
خط ویژه: ۸۳۸۷۰

مطالب کشتی  •  شیوه زندگی در استرالیا
    زندگی در استرالیا سخت نیست،از هر کس که می خواهید بپرسید! به سادگی بهترین غذا را برای هر سلیقه که می پسندید تهیه کنید،به راحتی به هر جا که می خواهید سفر کنید و به راحتی در مراکز خرید متنوع ،خرید کنید.از همه مهم تر اینکه تمام این موارد با بودجه یک دانشجو نیز قابل انجام است.

مشاوره
تصویری
مشاوره تصویری