مطالب DULSAT  • دانشکده‌ حقوق دانشگاه دیکین
    کارشناسی حقوق (LLB ) : با اتمام دوره می توانید به صورت قانونی در استارلیا فعالیت کنید. مقصور از LLB تعداد واحدهای درسی حقوقی است که مدرک شما را به عنوان وکیل ثبت می کند. طول دوره 4 سال است و شهریه دوره 25000$ در سال. جهت ورود در صورتی که مدرک کارشناسی ندارید باید آزمون حقوق دانشگاه دیکین (DULSAT) را انجام دهید.