دانشگاه براندون

EN
خط ویژه: ۸۳۸۷۰

دانشگاه براندون

دانشگاه براندون
Brandon University
 
 
دانشگاه براندون واقع در شهر براندون مانيتوباست. این دانشگاه وسیع در 1889 تاسیس یافت و بیش از 3100 دانشجو دارد. گفته می شود تعداد دانشجویان در هر کلاس کمتر از 20 نفر می باشد.
در رده بندی دوره هلی کارشناسی، این دانشگاه رتبه 16 را در کانادا به خود اختصاص می دهد.
دانشکده موسقی این دانشگاه، یکی از برترین های کانادا می باشد.
 
دانشکده ها
  • دانشکده هنر
هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، تجارت، انسان شناسی، اقتصاد، انگلیسی، مطالعات زنان، مطالعات قومی، فلسفه، علوم سیاسی، علوم مذهبی، علوم اجتماعی.
  • دانشکده معلمی و آموزش
  • دانشکده ارشد 
  • دانشکده علوم پایه 
  • دانشکده علوم پزشکی
  • دانشکده موسقی
 
این دانشگاه تعداد زیادی مرکز تحقیقاتی دارد و در زمینه تحقیقات بسیار فعال است.
 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

آخرین بروز رسانی: ۲۰ آبان ۱۳۹۶
ویراستار: آقای سعید محتشم راد