دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

EN
خط ویژه: ۸۳۸۷۰

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

Mazandaran University of Medical Sciences
 
 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران درسال ۶۵ با توسعه آموزشگاه عالی مامایی ساری که در سال ۱۳۵۴ به عنوان اولین مرکز آموزشی شروع به کار نموده بود بنیان نهاده شد این آموزشگاه درسال ۱۳۶۷ به دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری ارتقاء یافته ، در طی این سالها دانشکده پزشکی بابل در سال ۶۴ ، دانشکده پزشکی ساری در سال ۶۷ و دانشکده پزشکی گرگان در سال ۷۱ تاسیس شد. با متنزع شدن استان گلستان در سال ۷۶ و استقلال دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال ۷۰ ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران پایه گذاری شد. در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی مازندران با پذیرش بیش از ۷۲۰۰ نفر دانشجو در ۱۱ مقطع و ۹۶ رشته تحصیلی و ۱۰ دانشکده پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی ، بهداشت ، پیراپزشکی و پرستاری مامایی ، واحد بین الملل رامسر و و بهره مندي از ۳۸۲ عضو هیأت علمی ، سعی نموده رسالت آموزشی خویش را بنحو مطلوبی به انجام برساند . این دانشگاه دارای هفت معاونت شامل معاونتهای تحقیقات و فناوری ، درمان ، آموزشي ، توسعه مديريت و منابع ، دانشجويي فرهنگي ، غذا و دارو و بهداشتی بوده و در قالب ۲۳ بیمارستان ، ۱۸ شبکه بهداشت و درمان شهرستان ، ۲۶۶مرکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری فعال ، ۴۵ پایگاه بهداشتی و ۱۱۱۰ خانه بهداشت روستایی فعال ، خدمات لازم را به مردم ارائه می دهد .


دانشکده های موجود در این دانشگاه:
 • دانشکده بهداشت
 • دانشکده پرستاری و مامائی
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده پیراپزشکی
 • دانشکده داروسازی
 • دانشکده دندانپزشکی
 • دانشکده پرستاری آمل
 • دانشکده پرستاری بهشهر
 • دانشکده پیراپزشکی آمل
 • دانشکده فناوری های نوین
 • پردیس خودگردان رامسر

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

آخرین بروز رسانی: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
ویراستار: خانم بهناز کبیری