رنکینگ دانشگاه های استرالیا

رنکینگ دانشگاه های استرالیا

برترین دانشگاه های استرالیا در سال ۲۰۱۸
برترین دانشگاه های استرالیا در سال ۲۰۱۸

برترین دانشگاه های استرالیا در سال ۲۰۱۸

 

برترین دانشگاههای استرالیا در سال ۲۰۱۸
 
رتبه بندی دانشگاههای استرالیا در سال ۲۰۱۸
 
رتبه بندی جهانی دانشگاه در سال ۲۰۱۸
 
 
دانشگاه
 
 
شهر
 
 
ایالت/استان
 
۱
 
۳۲
 
 
 
 
 
۲
 
 
           ۴۸
 
 
 
 
 
۳
 
 
۶۱
 
 
 
 
۴
 
۶۵
 
 
 
 
۵
 
۸۰
 
 
 
 
۶
 
۸۵
 
 
 
 
۷
 
۱۱۱
 
 
 
 
۸
 
 
۱۳۴
 
 
 
 
۹
 
۲۵۰-۲۰۱
 
 
 
 
۹
 
۲۵۰-۲۰۱
 
 
 
 
 
۹
 
۲۵۰-۲۰۱
 
 
آدلاید، وایالا،  ماونت گمبیر
 
 
۹
 
۲۵۰-۲۰۱
 
 
 
 
۱۳
 
۳۰۰-۲۵۱
 
 
بیریزبین، گلدکوست، لوگان
 
 
۱۳
 
۳۰۰-۲۵۱
 
 
 
 
۱۳
 
۳۰۰-۲۵۱
 
 
کالاهان
 
 
۱۳
 
۳۰۰-۲۵۱
 
 
 
 
۱۷
 
۳۵۰-۳۰۱
 
 
کاسورینا
 
 
۱۷
 
۳۵۰-۳۰۱
 
 
جیلانگ
 
 
۱۷
 
۳۵۰-۳۰۱
 
 
 
 
۱۷
 
۳۵۰-۳۰۱
 
 
 
 
۱۷
 
۳۵۰-۳۰۱
 
 
 
ملبورن
 
۲۲
 
۴۰۰-۳۵۱
 
 
کانبرا
 
 
۲۲
 
۴۰۰-۳۵۱
 
 
 
 
۲۲
 
۴۰۰-۳۵۱
 
 
 
 
۲۵
 
۵۰۰-۴۰۱
 
 
مرداک
 
 
۲۵
 
۵۰۰-۴۰۱
 
 
 
 
۲۵
 
۵۰۰-۴۰۱
 
 
لیزمور
 
 
۲۵
 
۵۰۰-۴۰۱
 
 
هاثورن
 
 
۲۵
 
۵۰۰-۴۰۱
 
 
 
 
۳۰
 
۶۰۰-۵۰۱
 
 
 
 
۳۰
 
۶۰۰-۵۰۱
 
 
گلدکوست
 
 
۳۰
 
۶۰۰-۵۰۱
 
 
راکهمپنون
 
 
۳۰
 
۶۰۰-۵۰۱
 
 
جوندالوب
 
 
۳۰
 
۶۰۰-۵۰۱
 
 
سانشاین کوست
 
 
۳۵
 
۸۰۰-۶۰۱
 
 
 
 
 

 

 

رتبه دانشگاه های استرالیا بر اساس رده بندی QS

سال ۲۰۱۶ - ۲۰۱۵ در سطح ملی و جهانی
 
دانشگاه رتبه ملی رتبه جهانی
دانشگاه ملی استرالیا ۱ ۱۹
دانشگاه ملبورن ۲ ۴۲
دانشگاه سیدنی ۳ ۴۵
دانشگاه نیوسوث ویلز ۴ ۴۶
دانشگاه کویینزلند ۵ ۴۶
دانشگاه موناش ۶ ۶۷
دانشگاه وسترن استرالیا ۷ ۹۸

دانشگاه ادلاید

۸ ۱۱۳
دانشگاه تکنولوژی سیدنی ۹ ۲۱۸
دانشگاه مک کواری ۱۰ ۲۲۹
دانشگاه ولونگونگ ۱۱ ۲۴۳
دانشگاه نیوکستل  ۱۲ ۲۵۶
دانشگاه تکنولوژی کوینزلند ۱۳ ۲۶۳
دانشگاه آر.ام.آی.تی ۱۴ ۲۷۳
دانشگاه کرتین ۱۵ ۲۸۴
دانشگاه سات استرالیا  ۱۶
۲۸۸
دانشگاه دیکین  ۱۷ ۳۲۴
دانشگاه گرفیث ۱۸ ۳۲۹
دانشگاه تاسمانیا  ۱۹ ۳۷۹
دانشگاه جیمز کوک ۲۰ ۳۸۷
دانشگاه لاتروب  ۲۱ ۳۹۴
دانشگاه  باند ۲۲ ۵۰۱-۵۵۰
دانشگاه فلیندرز ۲۲ ۵۰۱-۵۵۰
دانشگاه تکنولوژی سوینبرن ۲۲ ۵۰۱-۵۵۰
دانشگاه چارلز داروین  ۲۵ ۵۵۱-۶۰۰
دانشگاه مرداک ۲۵ ۵۵۱-۶۰۰
دانشگاه کنبرا  ۲۵ ۵۵۱-۶۰۰
دانشگاه ویکتوریا  ۲۸ ۶۰۱-۶۵۰
دانشگاه نیو انگلند ۲۹ ۶۵۱-۷۰۰
دانشگاه وسترن سیدنی ۲۹ ۶۵۱-۷۰۰
دانشگاه چارلز استارت ۳۱ ۷۰۱+
دانشگاه ادیث کاوان  ۳۱ ۷۰۱+
دانشگاه  سادرن کویینزلند ۳۱ ۷۰۱+
 
رتبه بندی دانشگاه های استرالیا بر اساس رده بندی تایمز دو هزار و پانزده - شانزده
دانشگاه رتبه ملی رتبه جهانی
دانشگاه ملبورن ۱ ۳۳
دانشگاه ملی استرالیا ۲ ۵۲
دانشگاه سیدنی ۳ ۵۶
دانشگاه کویینزلند ۴ ۶۰
دانشگاه موناش ۵ ۷۳
دانشگاه نیوسوث ویلز ۶ ۸۲
دانشگاه وسترن استرالیا ۷ ۱۰۹
دانشگاه ادلاید ۸ ۱۴۹
دانشگاه تکنولوژی سیدنی ۹ ۲۰۱-۲۵۰
دانشگاه چارلز داروین  ۱۰ ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه فلیندرز
۱۰
۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه گرفیث
۱۰
۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه جیمز کوک
۱۰
۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه نیوکستل
۱۰
۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه تکنولوژی کویینزلند
۱۰
۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه تاسمانیا 
۱۰
۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه ولونگونگ
۱۰
۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه دیکین  ۱۸ ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه مک کواری ۱۸
۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه لاتروب  ۲۰ ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه سات استرالیا  ۲۰ ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه تکنولوژی سوینبرن ۲۳ ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه کرتین ۲۳ ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه مرداک ۲۳ ۴۰۱-۵۰۰
دانشگاه آر.ام.آی.تی ۲۳ ۴۰۱-۵۰۰
دانشگاه سادرن کراس  ۲۳ ۴۰۱-۵۰۰
دانشگاه وسترن سیدنی ۲۳ ۴۰۱-۵۰۰
دانشگاه کنبرا  ۲۸ ۴۰۱-۵۰۰
دانشگاه مرکزی کویینزلند ۲۸ ۴۰۱-۵۰۰
دانشگاه ادیث کاوان  ۲۸ ۴۰۱-۵۰۰
دانشگاه  سادرن کویینزلند ۳۱ ۴۰۱-۵۰۰
 
رتبه بندی دانشگاه های استرالیا بر اساس رده بندی  شانگهای چین دو هزار و پانزده - شانزده
 
دانشگاه رتبه ملی رتبه جهانی
دانشگاه ملبورن ۱ ۴۴
دانشگاه ملی استرالیا ۲ ۷۷
دانشگاه کویینزلند ۲ ۷۷
دانشگاه وسترن استرالیا ۴ ۸۷
دانشگاه موناش ۵ ۱۰۱-۱۵۰
دانشگاه نیوساث ولز ۵ ۱۰۱-۱۵۰
دانشگاه سیدنی ۵ ۱۵۱-۲۰۰
دانشگاه ادلاید ۸ ۱۵۱-۲۰۰
دانشگاه کرتین ۹ ۲۰۱-۳۰۰
دانشگاه مک کواری ۹ ۲۰۱-۳۰۰
دانشگاه ولونگونگ ۹ ۲۰۱-۳۰۰
دانشگاه دیکین  ۱۲ ۳۰۱-۴۰۰
دانشگاه فلیندرز ۱۲ ۳۰۱-۴۰۰
دانشگاه گرفیث ۱۲ ۳۰۱-۴۰۰
دانشگاه جیمز کوک ۱۲ ۳۰۱-۴۰۰
دانشگاه تکنولوژی سوینبرن ۱۲ ۳۰۱-۴۰۰
دانشگاه نیوکستل ۱۲ ۳۰۱-۴۰۰
دانشگاه تاسمانیا  ۱۲ ۳۰۱-۴۰۰
دانشگاه تکنولوژی سیدنی ۱۲ ۳۰۱-۴۰۰
دانشگاه تکنولوژی کوینزلند ۲۰ ۴۰۱-۵۰۰

 

 

 • رده بندی QS سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ دانشگاه های استرالیا
  رده بندی QS سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ دانشگاه های استرالیا
  رتبه دانشگاه های استرالیا بر اساس رده بندی QS سال دو هزارو شانزده-هفده در سطح ملی و جهانی
 • رده بندی تایمز ۲۰۱۶- ۲۰۱۵ دانشگاه های استرالیا
  رده بندی تایمز ۲۰۱۶- ۲۰۱۵ دانشگاه های استرالیا
  رتبه بندی دانشگاه های استرالیا بر اساس رده بندی تایمز دو هزار و ده دانشگاه رتبه ملی رتبه جهانی دانشگاه ملبورن 1 36 دانشگاه ملی استرالیا 2 43
 • رده بندی شانگهای در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵ دانشگاه های استرالیا
  رده بندی شانگهای در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵ دانشگاه های استرالیا
  رتبه بندی دانشگاه های استرالیا در سطح ملی و جهانی بر اساس رده بندی شانگهای چین دو هزار و ده دانشگاه رتبه در استرالیا رتبه جهانی دانشگاه ملی استرالیا 1 59 دانشگاه ملبورن 2 62 دانشگاه سیدنی 3
 • رده بندی QS سال ۲۰۱۶- ۲۰۱۵ دانشگاه‌های استرالیا
  رده بندی QS سال ۲۰۱۶- ۲۰۱۵ دانشگاه‌های استرالیا
  رتبه دانشگاه های استرالیا بر اساس رده بندی QS سال دو هزار و ده در سطح ملی و جهانی دانشگاه رتبه ملی رتبه جهانی دانشگاه ملی استرالیا 1 20 دانشگاه سیدنی 2 37 دانشگاه ملبورن 3
 •  

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

   

  در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید. در صورت تمایل، می‌توانید فرم کاملتر مشاوره را اینجا تکمیل نمایید.
  آخرین بروز رسانی: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
  ویراستار: خانم نسرین جولایی