دانشگاه مک کواری
EN

رسانهدانشگاه های استرالیادانشگاه مک کواری


دانشگاه مک کواری


دانشگاه مک کواری یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی در استرالیا می باشد که در سال ۱۹۶۴ و توسط دولت ایالتی نیو سوث ویلز تأسیس گردیده است. این دانشگاه سومین مرکز علمی مستقر در بخش شهری سیدنی بوده، چهارمین دانشگاه بزرگ سیدنی محسوب می شود و در حومه مک کواری پارک قرار دارد. این مرکز علمی علاوه بر در اختیار داشتن ۵ دانشکده، دارای بیمارستان و دانشکده مدیریت نیز می باشد که همگی آن ها در پردیس اصلی این دانشگاه در شهر سیدنی قرار دارند. این دانشگاه نخستین دانشگاه در استرالیا می باشد که مدارک تحصیلی خود را به طور کامل با پیمان بولونیا (پیمان مشترک کشورهای اروپایی برای قیاس مدارک آموزش عالی از نظر استاندارد و کیفیت) همسو ساخته است.