دانشگاه نیوانگلند
EN

رسانهدانشگاه های استرالیادانشگاه نیوانگلند


دانشگاه نیوانگلند


دانشگاه نیوانگلند یک دانشگاه دولتی می باشد که در سال ۱۹۳۸ تأسیس گردیده و پردیس اصلی آن در شهر آرمیدل در شمال مرکز ایالت نیو سوث ویلز قرار دارد. این مرکز علمی، اولین دانشگاه استرالیا می باشد که در شهر دیگری و نه در شهر مرکز ایالت تأسیس گردیده است. دانشگاه نیوانگلند همه ساله، مبلغی معادل بیش از ۵ میلیون دلار استرالیا را در قالب بورسیه های تحصیلی و جوایز متعدد در اختیار دانشجویان خود قرار داده و نیز مبلغی معادل بیش از ۱۸ میلیون دلار را در اختیار کارکنان و دانشجویان در حال فعالیت های پژوهشی قرار می دهد.