دانشکده بازرگانی دانشگاه ملبورن
EN

رسانهدانشگاه ملبورندانشکده بازرگانی دانشگاه ملبورن


دانشکده بازرگانی دانشگاه ملبورن


دانشگاه بازرگانی ملبورن طیف وسیعی از دوره های کارشناسی ارشد مدیریت تا دوره‌های کوتاه مدت اجرائی را ارائه می‌دهد.تحصیل در دوره‌های مدیریت و بازرگانی دانشگاه ملبورن شما را به عنوان یک مدیرآینده با مسئولیتهای رهبری در ایجاد یک اقتصاد جهانی و پایدار آماده می‌نماید. این مهارتها برای شما این امکان را فراهم می‌کند که به طور مؤثر پاسخگوی چالش های تغییرات جهانی محیط بازرگانی در سطح جهانی به شیوه ای اجتماعی باشید. ما در این دانشگاه به شما تجربه خاصی را ارائه می دهیم تا به شماکمک کند آ‍‍رزوهای شغلی خود را به دست آورید.