با اصول و ارزش‌های کشور استرالیا آشنا شوید.

نژاد پرستی در استرالیا جایی ندارد. این شامل ایجاد یا به اشتراک گذاری موضوعات توهین‌آمیز نژادی در اینترنت یا سایر نشریات و اظهار نظرهای توهین آمیز نژادی در یک مکان عمومی یا در یک رویداد ورزشی است.
نژاد پرستی در استرالیا جایی ندارد. این شامل ایجاد یا به اشتراک گذاری موضوعات توهین‌آمیز نژادی در اینترنت یا سایر نشریات و اظهار نظرهای توهین آمیز نژادی در یک مکان عمومی یا در یک رویداد ورزشی است.

اطلاعات پیشینه‌ای

مجله موفقیت ایلیاد - این اطلاعات برای افرادی در نظرگرفته شده است که در حال اقدام برای برای زندگی دائم یا موقت در هستند. این اطلاعات یک مرور کلی از ، تاریخ آن، روش زندگی و ارزش‌های مشترک ما را فراهم می‌کند.

ارزش‌های یی عبارتند از:

ـ احترام به آزادی و عزت فرد
ـ آزادی ( از جمله آزادی پیروی نکردن از یک خاص )، آزادی بیان و آزادی وابستگی
ـ تعهد به حکومت قانون، به این معنی که همه‌ی مردم تابع قانون هستند و باید از آن اطاعت کنند.
ـ دموکراسی پارلمانی، که به موجب آن، قوانین ما توسط پارلمان‌های منتخب مردم تعیین می‌شود. این قوانین مهم‌تر و برتر از هر قانون ی یا سکولار غیر منطبق دیگر هستند.
ـ برابری فرصت برای همه‌ی افراد، صرف نظر از جنسیت، گرایش جنسی، سن، ناتوانی، نژاد یا منشأ ملی یا قومی
ـ یک رفتار عادلانه برای همه که موارد زیر را در بر می‌گیرد:
-    احترام متقابل
-    تحمل
-    دلسوزی برای نیازمندان
-    برابری فرصت برای همه
ـ انگلیسی به عنوان ملی و به‌ عنوان یکی از عناصر مهم متحدکننده‌ی جامعه‌ی .
این ارزش‌ها در بیانیه‌ی ارزش‌های بیان شده است.

بیانیه‌ی ارزش‌های

بیشتر متقاضیان باید بیانیه‌ی ارزش‌های را امضا کرده، ارزش‌های را تأیید کنند و متعهد شوند که مطابق با آن‌ها عمل کنند.  
متقاضیانی که باید بیانیه‌ی ارزش‌های را امضا کنند هنگام ثبت درخواست‌شان از این امر مطلع خواهند شد. در مواردی که برای درخواست شما نیاز به امضای بیانیه‌ی ارزش‌های داشته باشید این مسئله در فرم درخواست ذکر می‌شود. فرم درخواست همچنین شرایط سنی را برای امضای بیانیه‌ی ارزش‌های اعلام خواهد کرد ( این بسته به نوع درخواست ارائه شده متفاوت است ).
قبل از امضای بیانیه‌ی ارزش‌های متقاضیان تشویق می‌شوند که اطلاعات مربوط به ارزش‌های ارائه شده توسط دولت را بخوانند یا این اطلاعات به آن‌ها توضیح داده شوند. اطلاعات موجود در این کتابچه به متقاضیان کمک می‌کند که ارزش‌های را قبل از امضای بیانیه‌ی ارزش‌های درک کنند.
افرادی که در حال حاضر در خارج از هستند و برای ی بشر دوستانه درخواست می‌دهند باید در طی یک مصاحبه بیانیه‌ی ارزش‌های را امضا کنند. از این متقاضیان انتظار نمی‌رود که این کتابچه را بخوانند زیرا محتوای آن در مصاحبه برای آن‌ها توضیح داده خواهد شد. شرایط دشواری را که متقاضیان ی بشر دوستانه در خارج از با آن روبرو هستند در این روند متفاوت در نظر گرفته می‌شود.
اگر ی شما تحت برنامه‌ی بشر دوستانه‌ی خارج از کشور تأیید شده است قبل از عزیمت به تشویق می‌شوید که در یک برنامه‌ی آشنا سازی فرهنگی یی ( AUSCO ) شرکت کنید. برنامه‌ی AUSCO اطلاعات مربوط به مسافرت و اسکان در را فراهم می‌کند و در مکان‌های مختلف در آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی، آفریقا و خاورمیانه برگزار می‌شود. دوره‌های اضافی در صورت نیاز در مکان‌های دیگر ارائه می‌شود.

بیانیه‌ی ارزش‌های به شرح زیر است:

برای کلیه متقاضیان ی مربوطه ( از جمله متقاضیان ی موقت ):
من تأیید می‌کنم که اطلاعاتی را که دولت درباره‌ی جامعه و ارزش‌های ارائه داده است، خوانده‌ام یا این اطلاعات برایم توضیح داده شده‌اند.
من درک می‌کنم که جامعه‌ی ارزش‌های زیر را دارد:
ـ احترام به آزادی و عزت فرد
ـ آزادی ( از جمله پیروی نکردن از یک خاص )، آزادی بیان و آزادی اجتماعات
ـ تعهد به حکومت قانون، به این معنی که همه‌ی مردم تابع قانون هستند و باید از آن اطاعت کنند.
ـ دمکراسی پارلمانی، که به موجب آن، قوانین ما توسط پارلمان‌های منتخب مردم تعیین می‌شوند، این قوانین مهم‌تر و برتر از هر قانون ی یا سکولار غیر منطبق دیگر هستند.
ـ برابری فرصت برای همه، صرف نظر از جنسیت، گرایش جنسی، سن، ناتوانی، نژاد، یا منشأ ملی یا قومی
ـ یک رفتار عادلانه برای همه که مورد زیر را در بر می‌گیرد:
-    احترام متقابل
-    تحمل
-    دلسوزی برای نیازمندان
-    برابری فرصت برای همه
انگلیسی به عنوان ملی و به عنوان یکی از عناصر مهم متحدکننده‌ی جامعه‌ی :  
من متعهد می‌شوم که در طول اقامت خود در مطابق با این ارزش‌های جامعه‌ی رفتار کنم و از قوانین پیروی کنم.
برای متقاضیان ی دائمی، موارد فوق به علاوه‌ی موارد زیر:
من متعهد می‌شوم که اگر انگلیسی مادری من نیست برای یادگیری آن تلاش مقولانه‌ای انجام دهم.
من می‌دانم که اگر در آینده از صلاحیت قانونی برای شهروندی برخوردار شوم و درخواست من تأیید شود، باید برای وفاداری خود به و مردم آن سوگند بخورم.

اگر فرم درخواست کاغذی را ارائه می‌دهید باید بیانیه‌ی ارزش‌های را امضا کنید.
برای درخواست‌های آنلاین از متقاضی اصلی خواسته می‌شود تا با بیانیه‌ی ارزش‌های موافقت کند. اگر درخواست آنلاین شامل متقاضیان وابسته‌ای باشد که به سن خاصی رسیده‌اند متقاضی اصلی همچنین باید موافقت کند که به هر متقاضی ثانویه در مورد بیانیه‌ی ارزش‌های بگوید و وی با آن موافقت کند. در این شرایط متقاضی اصلی از طرف خود و افراد تحت تکفل خود اظهاریه می‌دهد.

ارزش‌ها و اصول یی

ارزش‌های مشترک مبتنی بر آزادی، احترام، انصاف و برابری فرصت‌ها است و برای جامعه‌ی ما مرکزیتی فراهم می‌کند که یک مکان امن، مرفه و مسالمت‌آمیز برای زندگی باشد و به کمک کرده است تا به یکی از موفق‌ترین جوامع چند فرهنگی جهان تبدیل شود. در حالی که این ارزش‌ها و اصول تا حدی با بسیاری از کشورهای دیگر مشترک هستند آن‌ها برای محیط منحصر به فرد طرح شده‌اند و از طریق اسکان میلیون‌ها نفر از مردم از سراسر جهان در شکل گرفته‌اند. اگرچه این ارزش‌ها ممکن است توسط افراد مختلف به طور متفاوتی بیان شوند معنایشان یکسان باقی می‌ماند. این ارزش‌ها کشور و فرهنگ ما را تعریف کرده و شکل می‌دهند و دلیلی بر این هستند که چرا بسیاری از مردم مایل به یی شدن هستند.
اولین ساکنان افراد بومی و جزیره نشینان تنگه تورز بودند که قدیمی‌ترین فرهنگ‌ها و سنت‌های دوام‌دار در جهان را دارند. اولین مهاجران غالباً از بریتانیا و ایرلند بودند و این میراث انگلیسی و سلتیکی تأثیر قابل توجه و مداومی در تاریخ، فرهنگ و سنت‌های سیاسی داشته است. امواج مهاجرت بعدی مردم را از سراسر دنیا به آورده است، که همه آن‌ها خدمات منحصر به فردی به و شیوه‌ی زندگی آن کرده‌اند.
این بیانیه‌ی ارزش‌های مشترک به دنبال این نیست که همه را مثل هم با اعتقادات یکسان بسازد. این ارزش‌ها توسط یی‌ها طی سال‌های متمادی ترویج و مورد بحث قرار گرفته‌اند و به کمک کرده‌اند تا از میلیون‌ها انسان از بسیاری از گروه‌های قومی و سنت‌ها استقبال کند.
هدف این است که به ساکنان جدید و شهروندان آتی کمک شود که ارزش‌های بنیادی را درک کنند که به ایجاد و حفظ جامعه چند فرهنگی موفق‌مان کمک کرده‌اند. در مردم آزادی‌های زیادی دارند. اما همه ملزم به اطاعت از قوانین هستند، که توسط دولت منتخب دموکراتیک برای حفظ یک جامعه منظم، آزاد و امن ایجاد شده‌اند.

ارزش‌های ما

ـ احترام به آزادی و عزت فرد

در افراد باید به آزادی و عزت دیگران و نظرات و انتخاب‌های آن‌ها احترام بگذارند.
خشن بودن نسبت به شخص دیگر خلاف قانون است. خشونت از هر نوع از جمله آزار لفظی و جسمی غیر قانونی است. یی‌ها به اختلاف صلح‌آمیز و بالاتر از همه به حق ایمن بودن و مصون ماندن از خشونت و ارعاب اعتقاد دارند.

ـ آزادی

هیچ ملی رسمی ندارد و مردم در آزادند که پیروی از هر ی را انتخاب کنند. دولت با همه‌ی شهروندان به هر و اعتقادی که باشند یکسان رفتار می‌کند. با این حال عبادات ی نباید قوانین را نقض کند. مردم در همچنین ممکن است ترجیح دهند از ی پیروی نکنند.
قوانین ی در هیچ موضع قانونی ندارند. قوانین باید توسط همه در رعایت شود. از جمله در مواردی که آن با قوانین ی متفاوت است.
عدم تحمل ی در جامعه‌ی قابل قبل نیست. به همه‌ی افراد باید فرصت برابر داده شود تا اهداف و منافع خود را صرف نظر از قومیت یا خود دنبال کنند تا زمانی که از قوانین پیروی می‌کنند.

ـ آزادی بیان

افراد در باید بتوانند عقاید خود را آزادانه بیان کنند تا زمانی که در چارچوب قانون باشد. در افراد می‌توانند در مکان‌های عمومی یا خصوصی برای گفتگوهای اجتماعی یا سیاسی ملاقات کنند. مردم همچنین آزادند در مورد هر موضوعی نظر خود را بگویند و بنویسند و در مورد ایده‌های خود با دیگران بحث کنند. روزنامه‌ها، تلویزیون و رادیو‌ها آزادی یکسانی دارند.
تشویق به خشونت علیه شخص یا گروه دیگری از افراد ( مثلا به دلیل فرهنگ، قومیت، یا پیشینه‌ی آن‌ها ) هرگز قابل قبول نیست، زیرا خلاف ارزش‌ها و قوانین است. همچنین ادعاهای دروغین یا تشویق دیگران به نقض قانون غیر قانونی است. آزادی بیان و آزادی اظهار عقیده افراد دیگر باید مورد احترام قرار گیرد تا زمانی که چنین اظهاری قانونی باشد.

ـ آزادی وابستگی

در افراد آزادانه می‌توانند به طور دوطلبانه به هر گروهی بپیوندند یا آن را ترک کنند تا زمانی که در چارچوب قانون باشد. افراد در عضویت برای هر سازمان ی مانند یک حزب سیاسی، اتحادیه‌ی صنفی، ی، فرهنگی یا اجتماعی آزاد هستند. افراد را نمی‌توان مجبور به عضویت درسازمانی یا مجبور به ترک آن کرد.
یی‌ها می‌توانند آزادانه با دیگران جمع شوند از جمله در اعتراض به اقدام دولت یا سازمان.
یی‌ها مجاز به اعتراض مسالمت‌آمیز علیه اقدامات دولت هستند زیرا تحمل اعتراض مسالمت‌آمیز بخشی اساسی از دموکراسی است. با این حال همه اعتراض‌ها باید در چارچوب قانون باشد. این بدین معنی است که اعتراض‌ها باید صلح‌آمیز باشند و نباید صدمه‌ای به شخصی وارد کنند یا به اموال آسیب برسانند.

ـ تعهد به حکومت قانون

کلیه‌ی یی‌ها توسط قوانین و سیستم‌های ی‌مان محافظت می‌شوند. یی‌ها اهمیت قوانین را در حفظ یک جامعه‌ی صلح‌آمیز و منظم تشخیص می‌دهند.
تحت حکومت قانون تمام یی‌ها از نظر قانون برابر هستند و هیچ شخص یا گروهی بالاتر از قانون نیست. در همه باید از قانون اطاعت کنند و هیچ موقعی آن را زیر پا نگذارند در غیر اینصورت جریمه خواهند شد. شما باید از قانون پیروی کنید حتی اگر کسی حواسش به شما نیست.
قوانین برای همه‌ی افراد در اعمال می‌شود. این بدان معناست که صرف نظر از پیشینه و فرهنگ‌تان شما باید قوانین را دنبال کنید.

ـ دموکراسی پارلمانی

سیستم حکومتی یک دموکراسی پارلمانی است. قوانین ما توسط پارلمان‌های منتخب مردم تعیین می‌شود. این بدین معناست که شهروندان یی در نحوه‌ی اداره کشور دخیل هستند. قدرت دولت از مردم ناشی می‌شود چون شهروندان به افراد رای می‌دهند تا آن‌ها را در پارلمان نمایندگی کنند.    

ـ برابری فرصت برای همه‌ی مردم

جامعه‌ی بدون در نظر گرفتن جنسیت، گرایش جنسی، سن، ناتوانی، ، نژاد یا منشأ ملی یا قومی به برابر برای همه‌ی مردم ارج می‌نهد. تعدادی قانون در وجود دارد که شخص را از رفتار متفاوت دیگران محافظت می‌کند.
این قانون در اعمال می‌شود تا به افراد با پیشینه‌های مختلف رفتار ارجحی نشود.
زنان و مردان در از مساوی برخوردار هستند و باید برای دستیابی به اهداف و منافع خود از فرصت برابر برخوردار شوند. تبعیض در حق یک شخص به دلیل جنسیت خلاف قانون است.
زنان و مردان هر دو حق دارند که در مورد امور شخصی خود مانند ازدواج و به طور مستقل انتخاب کنند و توسط قانون در برابر ارعاب و خشونت محافظت شوند.

ـ یک رفتار عادلانه برای همه

در ما معتقدیم که همه‌ی افراد شایسته یک رفتار عادلانه هستند و مردم نباید توسط هیچ گونه تمایز طبقاتی محدود شوند. به هرکسی صرف نظر از پیشینه‌اش فرصتی برابر برای دستیابی به موفقیت در زندگی داده می‌شود. اطمینان از برخورداری همه از قانونی یکسان یک جنبه‌ی مهم عدالت در جامعه‌ی است. آنچه که یک شخص در زندگی به دست می‌آورد باید ناشی از سخت‌کوشی و استعدادهای او باشد.
بسیاری از مهاجران جدید در با کار سخت و تلاش خود رهبرانی در تجارت، حرفه‌شان، هنر، خدمات عمومی و ورزش شده‌اند.

ـ احترام و تحمل متقابل دیگران

برای اصول احترام و تحمل متقابل ارزش قائل است. این به معنای گوش دادن به دیگران و احترام به دیدگاه‌ها و نظرات آن‌ها است. حتی اگر نظرات آن‌ها با نظر شما متفاوت باشند. افراد باید در جایی که می‌بینند با هم اختلاف دارند نسبت به یکدیگر مدارا کنند.
نژاد پرستی در جایی ندارد. این شامل ایجاد یا به اشتراک گذاری موضوعات توهین‌آمیز نژادی در اینترنت یا سایر نشریات و اظهار نظرهای توهین آمیز نژادی در یک مکان عمومی یا در یک رویداد ورزشی است.
اگر شما نژاد پرستی را تجربه می‌کنید می‌توانید به کمیسیون بشر نیز شکایت کنید.

ـ دلسوزی برای نیازمندان

یی‌ها برای رفاقت ارزش قائل هستند. ما در مواقع ضروری به یکدیگر کمک می‌کنیم. به عنوان مثال این ممکن است به معنای بردن یک وعده‌ی غذایی برای یک همسایه‌ی سالخورده، بردن یک دوست برای قرار ملاقات پزشکی با ماشین‌مان یا دیدار از فردی بیمار، ضعیف یا تنها باشد.
در این روحیه‌ی رفاقت، دارای یک سنت قوی در خدمات اجتماعی و داوطلبانه است که مراقبت از یکدیگر و تقویت کردن جامعه می‌باشد. داوطلب شدن فرصتی عالی برای به اشتراک گذاشتن دانش، یادگیری مهارت جدید و افزایش ادغام در جامعه‌ی و احساس تعلق به آن است. فرصت‌های زیادی برای داوطلب شدن در وجود دارد.

ـ انگلیسی به عنوان ملی

جامعه‌ی به انگلیسی به عنوان ملی و به عنوان یک عنصر مهم متحدکننده برای جامعه ارزش قائل است. افرادی که در زندگی می‌کنند باید برای یادگیری انگلیسی تلاش کنند.
یادگیری انگلیسی مهم است زیرا به شما کمک می‌کند تا تحصیل، شغل و ادغام بهتری در جامعه داشته باشید. این امر برای مشارکت  اقتصادی و انسجام اجتماعی ضروری است.

جامعه‌ی امروز

یکی از ویژگی‌های مشخص کننده‌ی جامعه‌ی امروزی ، تنوع فرهنگی مردم‌اش و میزان اتحاد بر اساس یک تعهد مهم و یکپارچه نسبت به است.
ویژگی مشخص دیگر ماهیت دموکراتیک جامعه‌ی است. این بدین معنا نیست که همه یکسان هستند یا همه از مال و ثروت مساوی برخوردار هستند. این بدان معنی است که افراد با سخت‌کوشی و تعهد بدون داشتن ارتباطات سطح بالا با مراجع تأثیرگذار می‌توانند موفق شوند.
در چارچوب قوانین ، همه‌ی یی‌ها می‌توانند فرهنگ و عقاید خود را بیان کنند و آزادانه در زندگی ملی شرکت کنند. شدیداً معتقد است که هیچ کس نباید به دلیل کشور محل تولد، میراث فرهنگی، ، جنسیت یا عقاید ی‌اش در معرض محرومیت باشد.
به منظور حفظ یک جامعه‌ی پایدار، صلح‌آمیز و مرفه از یی‌ها با هر پیشینه‌ای انتظار می‌رود که اصول و ارزش‌های مشترک جامعه را حفظ کنند.

قوانین و اجتماعی

رفتار جامعه در با ترکیبی از قوانین رسمی و اجتماعی غیر رسمی اداره می‌شود.
همه‌ی افراد در باید از قوانین کشور پیروی کنند یا با احتمال پیگرد کیفری و مدنی روبرو هستند. همچنین از افراد انتظار می‌رود که ، عادات و مقررات اجتماعی را رعایت کنند حتی اگر از نظر قانونی الزام‌آور نباشند.
قوانین توسط پارلمان کامنولث، ایالت‌ها و تریتوری‌های وضع شده است. پلیس وظیفه‌ی برقراری آرامش و نظم در جامعه را دارند و افرادی را که به اعتقاد آن‌ها قانون شکنی کرده‌اند به دادگاه قضایی می‌کشانند. افراد در جوامع محلی و محله‌های خود نیز در صورت بروز مشکل به یکدیگر کمک می‌کنند و موارد غیر معمول یا مشکوک را به اداره‌ی پلیس محلی گزارش می‌دهند.
اگرچه ماموران پلیس ممکن است افراد را دستگیر کرده و در دادگاه شهادت بدهند اما در مورد مقصر بودن یا نبودن افراد در جرایم تصمیم نهایی را نمی‌گیرند. این تصمیم توسط دادگاه‌ها گرفته می‌شود.
پلیس و جامعه تلاش می‌کنند روابط خوبی را در حفظ کنند. شما می‌توانید جرایم را گزارش کرده و از پلیس کمک بگیرید. اگر پلیس از شما سوال بپرسد در مورد هر درخواست قانونی که آن‌ها می‌کنند آرام و مودب باشید و با آن‌ها همکاری کنید.

الزامات شخصی

تمرکز دولت بر ایمن نگه داشتن جوامع محلی و تضمین رفاه همه‌ی یی‌ها است. ورود به و اقامت در آن یک امتیاز است و نه یک حق. دولت رفتاری را که خلافکارانه باشد یا خطری برای امنیت و نظم خوب جامعه باشد تحمل نمی‌کند. کسانی که قانون شکنی را انتخاب می‌کنند و نمی‌توانند استانداردهای مورد انتظار را رعایت کنند باید انتظار داشته باشند که امتیاز اقامت در را از دست بدهند. در صورت عدم قبولی در آزمون شخصیت ممکن است یا شهروندی مهاجران رد یا لغو شود.
یک فرد غیر شهروند ممکن است در آزمون شخصیت به شیوه‌های مختلفی موفق نشود، از جمله اگر موارد زیر شامل حال آن فرد شوند:
-    سابقه‌ی کیفری قابل توجهی که شامل محکومیت به بیش از ۱۲ ماه حبس باشد یا
-    به جرم تجاوز جنسی به کودکان محکوم شده باشد یا
-    این خطر وجود داشته باشد که فرد در صورت اجازه‌ی ورود یا ماندن در جامعه یا بخشی از جامعه را به خطر بیندازد.
شخصی که یش لغو شده است در اسرع وقت ممکن است از اخراج شود. در برخی موارد وی ممکن است به طور دائم از بازگشت به محروم شود.

خشونت خانگی و خانوادگی

هر کسی حق دارد با خانواده، دوستان و عزیزانش روابط مثبت و ایمنی را تجربه کند. خشونت علیه شخص دیگری در غیرقانونی است و یک جرم بسیار جدی می‌باشد. این خشونت در داخل خانه و در زناشویی است که به خشونت خانگی یا خانوادگی معروف است. خشونت خانگی و خانوادگی شامل رفتارها یا تهدیدهایی است که هدف آن‌ها کنترل شریک زندگی از طریق ایجاد ترس یا تهدید امنیت وی می‌باشد. خشونت خانگی و خانوادگی می‌تواند شامل ضرب و شتم، دور کردن یکی از اعضای خانواده از دوستان و خانواده یا تهدید کودکان یا حیوانات خانگی باشد. خشونت خانگی و خانوادگی پذیرفته نیست و خلاف قانون است.
شخصی که این جنایات را مرتکب می‌شود می‌تواند به زندان برود، خواه زن باشد یا مرد. هیچ کس نباید قبول کند که با او بد برخورد شود یا صدمه‌ای ببیند.
اگر شما یا کسی که می‌شناسید در معرض خطر است باید با پلیس تماس بگیرید.

تبعیض براساس جنسیت، گرایش جنسی، سن یا ناتوانی

قوانین کامنولث تبعیض براساس جنسیت، گرایش جنسی، سن و ناتوانی در طیف وسیعی از حوزه‌های زندگی عمومی را تحت قانون تبعیض جنسی 1984، قانون تبعیض سنی 2004 و قانون تبعیض ناتوانی 1992 ممنوع می‌کند. کمیسیون بشر مسئول رسیدگی به شکایات تحت این قوانین است.

ایمنی آنلاین

سواستفاده‌ی آنلاین در پذیرفته نیست. این را گاهی سواستفاده سایبری می‌نامند. مثال‌های آن شامل به اشتراک‌گذاری عکس‌ها یا فیلم‌های جنسی به صورت آنلاین بدون رضایت، تعقیب آنلاین یک شخص یا نظرات توهین‌آمیز نژادی آنلاین درباره‌ی یک شخص است. بسیاری از اشکال سو استفاده سایبری در غیرقانونی است.

محل کار در

افرادی که در کار می‌کنند از جمله دارندگان ی اسپانسر و غیر اسپانسر، در محل کار از و حمایت برخوردارند. این‌ها را نمی‌توان با بستن قراردادهایی از بین برد.
حداقل نرخ دستمزد و شرایط محل کار توسط قانون تعیین شده  است.
صفحه اینترنتی مربوط به دارندگان و مهاجران بازرس کار منصفانه اطلاعاتی در مورد آنچه شما باید قبل از شروع کار بدانید، نرخ پرداخت، ترتیبات مرخصی و مزایای کارکنان را ارائه می‌دهد.
بازرس کار منصفانه می‌تواند اطلاعات و مشاوره‌ی بیشتری در مورد و تعهدات محل کارتان به شما ارائه دهد و اطلاعات مربوط به محل کار را به ‌های مختلف ترجمه کرده است.

کتابچه‌ی شروع زندگی در اطلاعات مفیدی در مورد اسکان و پیوند به سایر وب‌سایت‌ها و منابع را برای مهاجران تازه وارد، ورودی‌های بشردوستانه و اسپانسرها و ارائه‌دهندگان خدمات آن‌ها فراهم می‌کند.
گردآورندهمجله موفقیت ایلیاد
ما را در اینستاگرام دنبال کنید ...ما را در تلگرام دنبال کنید ...ما را در آپارات دنبال کنید ...مطالب مشابه● منابع کاریابی در استرالیا● راهنمای ویزای استرالیا و الزامات ورود به این کشور● برای سفر به استرالیا به چه چیزهایی نیاز داریم؟● با حقوق کاری خود در استرالیا آشنا شوید.● مالیات و بازنشستگی در استرالیا● پیشرفت روابط دو جانبه کشورها با حذف ویزا ● کارهایی که بعد از رسیدن به استرالیا باید برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنید.● بیمه دانشجویان در استرالیا● ایمنی و سلامت در استرالیا ● حقوق و حمایت‌های قانونی در استرالیاجدیدترین مطالب● رشته معماری در نیوزیلند● اپلای با مدرک دانشگاه آزاد● بورسیه فول فاند welcome UK انگلستان 2022● دانشگاه‌های برتر کشور کانادا برای تحصیل در رشته Data Science● انکولوژی در انگلستان● نقاط مثبت تحصیلات تکمیلی در کشور کانادا● هفته اول اقامت برای دانشجویان بین المللی در کشور کانادا● پنج شغل با تقاضای بالا در کشور کانادا در سال ۲۰۲۳● نوشتن SOP برای رشته‌های مدیریتی● کلگری مقصدی برتر برای دانشجویان بین‌المللی ● دوره‌های وکالت در کانادا● تحصیل در رشته سم‌شناسی در انگلستان● فرهنگ کار در کشور استرالیا● آشنایی با رشته علوم مواد دانشگاه تورنتو● دانشگاه‌ها و کالج‌های هنر و طراحی در کشور کانادا● بورسیه چونینگ انگلستان● پذیرش مشروط از دانشگاه‌های خارج از کشور● تجربه کارهای داوطلبانه و صنعتی در استرالیا● حمایت‌هایی که از دانشجویان خارجی در استرالیا می‌شود.● بهترین زبان برنامه نویسی برای مهاجرت