چگونه انعطاف ‌پذیری در زندگی سبب موفقیت می‌شود؟

شبیه  فردی که می خواهید در آینده باشید رفتار کنید و از گذشته کسب تجربه کنید، در حال زندگی و آینده نگر باشید، زیرا راه رسیدن به موفقیت شناخت شرایط پیش رو و اندکی انعطاف پذیری است.
شبیه فردی که می خواهید در آینده باشید رفتار کنید و از گذشته کسب تجربه کنید، در حال زندگی و آینده نگر باشید، زیرا راه رسیدن به موفقیت شناخت شرایط پیش رو و اندکی انعطاف پذیری است.
مجله ایلیاد - انسان‌ها طبیعتاً و به صورتی ذاتی موجوداتی سازگار هستند و از توانایی وفق دادن خود با هر شرایطی برخوردارند، اما برخی افراد در برابر تغییر شرایط مقاومت کرده و انعطاف پذیر نیستند به گونه‌ای که این تصور در ذهن آنان وجود دارد که در صورت مقاومت در برابر شرایط ناخواسته نیز همه چیز آنگونه که می‌خواهند به پیش می‌رود در صورتی که در اکثر مواقع اینگونه نخواهد بود، برای مثال فردی را تصور کنید که طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده خود قرار است امروز را به انجام فعالیت خاصی اختصاص دهد اما به صورت ناگهانی متوجه جلسه‌ای می‌شود که باید در آن حضور داشته باشد اما به دلیل مقاومت در برابر شرایط ناگهانی و از پیش تعیین نشده از این کار سرباز می‌زند، مسلماً جلسه بدون حضور وی نیز برگزار خواهد شد اما این فرد به عنوان فردی غیر مسئول از دید سایر همکاران مورد قضاوت قرار می‌گیرد که حتی ممکن است موقعیت شغلی خود را به خطر بیاندازد، بنابراین یکی از ویژگی‌های مثبت افراد موفق است که کارها را به درستی به پیش می‌برد و مانع از ایجاد مشکل در زندگی فردی می‌شود.
به طور کلی سه دلیل اصلی برای عدم در افراد وجود دارد:
ـ شرایطی که دائماً در حال تغییر است.
ـ مردمانی که دائماً در حال تغییر هستند.
ـ خود ما که همیشه در حال تغییر هستیم.
این طبیعی است که نتوانیم تمام تغییرات پیرامون خود را بپذیریم اما حتماً برای در زندگی می‌توانیم تا حدودی انعطاف پذیر باشیم. اگر نگاهی به زندگی خود بیندازیم متوجه تغییراتی دائمی در زندگی خود خواهیم شد. بسیاری از شرایط و تغییرات کوچک نیز می‌توانند در زندگی ما تأثیرگذار باشند و روزی همین تغییرات کوچک منشأ یک تغییر بزرگ در زندگی ما شوند.
ما نیز همواره در حال تغییر هستیم چرا که در طول مسیر زندگی اتفاقات تازه‌ای رخ می‌دهد و تجربیات بسیاری را در طی این مسیر بدست می‌آوریم که ما را به فردی انعطاف پذیر تبدیل می‌کند اما ممکن است این تغییرات برای خودمان چندان ملموس نباشد، اما با مرور زمان زمانی که به گذشته و خاطرات خود رجوع می‌کنیم متوجه تغییرات روحی، روانی، ذهنی و حتی فیزیکی خود می‌شویم. این تغییرات بخش جدانشدنی از زندگی ماست که خوداگاه و یا ناخوداگاه ما را نسبت به خود منعطف می‌کند. حتی افرادی که تغییر شرایط را نمی‌پذیرند و در برابر تغییرات مقاوم‌ترند نیز با گذشت زمان خود را با شرایط وفق می‌دهند و انعطاف پذیرتر می‌شوند بنابراین برای تغییر زندگی ملزم به تغییر نگرش‌های خود خواهیم بود.
اغلب افراد در برابر تغییرات انعطاف پذیرند زیرا این اصل در ناخوداگاه ما قرار دارد.

ما در دو حالت انعطاف پذیر هستیم:

ـ ساختاری
ـ رفتاری

-     ساختاری

این نوع به جسم و فیزیک ما بستگی دارد. هر انسانی در محیطی متفاوت با شرایطی خاص زندگی می‌کند، برای مثال با پیشرفت تکنولوژی بسیاری از افراد به جای استفاده از روش سنتی نوشتن با قلم و کاغذ از شیوه‌ی تایپ استفاده می‌کنند. بنابراین ابتدا براساس انتخاب خود و سپس به صورت ناخوداگاه با شرایط جدید طبیعت و اجتماع خود را وفق می‌دهند. جالب است! سرعت تایپ کردن خود را از ده سال گذشته تاکنون مقایسه کنید چرا سرعت حرکت و تایپ با انگشتان‌تان بیشتر شده است؟ بدن شما چقدر خود را با شرایط جدید وفق داده است؟ در واقع ساختار جسم انسان تغییر کرده است و در این مورد می‌توان گفت بیشتر شده است. بنابراین همانگونه که می‌بینیم جسم ما حتی اگر خود متوجهش نباشیم همیشه در برابر طبیعت و شرایط محیطی متفاوت از خود نشان می‌دهد.

-     رفتاری

انسان‌ها از توانایی رفتاری بالایی نیز برخوردارند. این توانایی به صورت ناخوداگاه و خودکار در درون فرد صورت می‌گیرد. برای مثال فردی که به شغلی جدید وارد می‌شود و براساس آن باید خود را با برنامه‌های جدید وفق دهد. جالب است بدانید رفتاری به صورت خوداگاه و و از عمد نیز می تواند صورت گیرد، برای مثال زمانی که رفتاری را با تصمیمات خود انجام می‌دهیم. مثلاً وقتی تصمیم می‌گیریم تغییری را در زندگی خود ایجاد کنیم، برای مثال کنیم یا سیگار را ترک کنیم.
زمانی که ساختاری و رفتاری ناخوداگاه صورت می‌پذیرد شرایط را تقریباً بدون دشواری می‌پذیریم اما این زمانی سخت و چالش برانگیز می‌شود که لازم است با آگاهی برای تغییر رفتار یا عادتی تلاش کنیم و مشکل زمانی آغاز می‌شود که ما نمی‌خواهیم انعطاف پذیر باشیم. در این شرایط مقاومت در برابر تغییرات را ترجیح می‌دهیم. زیرا باور داریم که تغییرات انرژی زیادی از ما می‌گیرد و تصور مثبت و رو به بهبودی به این فرایند نداریم. دلایل علمی نشان می‌دهد که ترس از تغییر و ریسک توهمی بیش نیست!  

 افراد انعطاف پذیر از چه ویژگی‌هایی برخوردارند؟

ـ فرد انعطاف پذیر کسب تجربه می‌کند.

این ویژگی در فرد انعطاف پذیر به وی کمک می‌کند که با هر تغییری در موضع ضعف قرار نگیرد و شرایط جدید را تجربه کند. در واقع می‌توان گفت تجربیات تازه این دسته از افراد را خسته و ناامید نمی‌کند. گذشته را در گذشته‌ها رها می‌کنند و به فردا و آینده می‌اندیشند.

ـ فرد انعطاف پذیر فرصت‌ها را از دست نمی‌دهد.

فرد انعطاف پذیر فرصت‌های تازه را می‌بیند در شرایطی که دیگران شکست را پذیرفته‌اند. این فرصت‌های تازه زمینه ساز رشد وتغییراند. افراد انعطاف پذیر پیش زمینه‌های ذهنی خود مبنی بر تصورات گذشته را کنار گذارده و براساس تجربیات تازه خود تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین هر تجربه‌ای را فرصتی تازه می‌بینند و از هر تجربه‌ای در جهت بهبود و پیشرفت استفاده می‌کنند. دیدگاه‌های قدیمی خود را کنار گذاشته و به کسب تجربیات تازه بپردازید و شاهد فرصت‌های جدید باشید.

ـ آینده نگری از ویژگی‌های افراد انعطاف پذیر

افراد انعطاف پذیر آینده نگرند. چرا که همیشه در تلاش برای دستیابی به پیشرفت و هستند. شبیه  فردی که می خواهید در آینده باشید رفتار کنید و از گذشته کسب تجربه کنید، در حال زندگی و آینده نگر باشید، زیرا راه رسیدن به شناخت شرایط پیش رو و اندکی است.

ـ افراد انعطاف پذیر شکوه و شکایت نمی‌کنند.

تصور کنید اتفاقی ناگوار در زندگی شما افتاده است و شما نمی‌توانید این شرایط را بپذیرید و شما نمی‌توانید این شرایط را تغییر دهید! فرد انعطاف پذیر در این شرایط چه می‌کند؟! مسلماً از شرایط پیش آمده شکوه و شکایت نمی‌کند زیرا می‌داند که با این کار مشکلی حل نمی‌شود. بنابراین گله و شکایت را کنار گذاشته و شروع کنید. شکایت و گله از شرایط موجود تنها حال شما و اطرافیان را خراب‌تر می‌کند، بهترین کار عبور کردن است.

ـ فرد انعطاف پذیر خود را سرزنش نمی‌کند.

فردی که از بالایی برخوردار است بابت شرایط و اتفاقات ناگوار پیش آمده خود و دیگران را سرزنش نمی‌کند. آنان خود را قربانی وقایع نمی‌دانند و به جای سرزنش سعی در درک شرایط دارند. برای خود ارزش قائل شوید تا زندگی‌تان دگرگون شود.

ـ کنجکاوی از ویژگی‌های افراد انعطاف پذیر

انعطاف‌پذیری بدون کنجکاوی بی‌معناست! افراد انعطاف پذیر می‌آموزند و به یادگیری مسائل جدید ادامه می‌دهند. کنجکاوی سبب رشد و پیشرفت فرد انعطاف پذیر می‌شود. در واقع با کمی کنجکاوی از شرایط راکد عبور و شاهد ‌های بیشتری خواهید بود. بنابراین با مزیت‌های کنجکاوی و دستاوردهای آن آشنا شوید.

ـ فرد انعطاف پذیر به خوبی فکر می‌کند.

برخی افراد در هر حال نظر و دیدگاه دیگران را بدون هیچ پرسشی می‌پذیرند و در واقع افکار خود را به این طریق محدود می‌کنند و با این محدودیت ذهنی در حقیقت خود را نیز محدود می‌کنند. تفکرات و باورهای محدودکننده از موانع اصلی هستند. فرد انعطاف پذیر در هر شرایطی می‌تواند به خوبی و با دید باز و بدون جبهه‌گیری به تفکر بپردازد.

ـ !

این یک واقعیت است که نه تنها سبب جسم که سبب ذهن و رفتار نیز خواهد شد. ممکن است شما فردی باشید که نسبت به تغییر شرایط مقاومت کنید با این حال تمام تلاش خود را به کار ببرید تا به هر فرصتی در زندگی پاسخ مثبت دهید. تمرین سلامتی، قدرت و آرام سازی جسم و ذهن از طریق میسر می‌شود، در واقع فرصت خوبی است که با وجود سختی‌ها شما را به چالش می‌کشد و این چالش‌ها شما را قوی‌تر و منعطف‌تر می‌کند.
گردآورندهمجله موفقیت ایلیاد
ما را در اینستاگرام دنبال کنید ...ما را در تلگرام دنبال کنید ...ما را در آپارات دنبال کنید ...مطالب مشابه● شیوه‌های صحیح برخورد با انتقاد چیست؟● عزت نفس چیست و چه راهکارهایی برای افزایش آن وجود دارد؟● کاریزما چیست و چگونه شخصیتی کاریزماتیک داشته باشیم؟● عوامل موثر بر موفقیت در زندگی چیست؟● دوران بلوغ چگونه بر افت تحصیلی دانش‌آموزان تأثیرگذار است؟● با خودمان مهربان باشیم● بی‌حوصلگی و روش‌های غلبه بر آن● اثرات اپیدمی کرونا بر سلامت روان ● تأثیر فضای مجازی بر سلامت روان● چگونه مودبانه درخواست کمک کنیم؟جدیدترین مطالب● رشته معماری در نیوزیلند● اپلای با مدرک دانشگاه آزاد● بورسیه فول فاند welcome UK انگلستان 2022● دانشگاه‌های برتر کشور کانادا برای تحصیل در رشته Data Science● انکولوژی در انگلستان● نقاط مثبت تحصیلات تکمیلی در کشور کانادا● هفته اول اقامت برای دانشجویان بین المللی در کشور کانادا● پنج شغل با تقاضای بالا در کشور کانادا در سال ۲۰۲۳● نوشتن SOP برای رشته‌های مدیریتی● کلگری مقصدی برتر برای دانشجویان بین‌المللی ● دوره‌های وکالت در کانادا● تحصیل در رشته سم‌شناسی در انگلستان● فرهنگ کار در کشور استرالیا● آشنایی با رشته علوم مواد دانشگاه تورنتو● دانشگاه‌ها و کالج‌های هنر و طراحی در کشور کانادا● بورسیه چونینگ انگلستان● منابع کاریابی در استرالیا● راهنمای ویزای استرالیا و الزامات ورود به این کشور● برای سفر به استرالیا به چه چیزهایی نیاز داریم؟● با حقوق کاری خود در استرالیا آشنا شوید.